C.F. Møller Architects and HENN win the international competition for Grosshadern LMU Hospital in Munich

C.F. Møller Architects and HENN win first prize for the new Grosshadern LMU Clinic Campus. The architects secured the unanimous vote of the jury for their design, thereby prevailing against 17 other planning teams. For the new campus they plan to transform the existing structures completely and create a green, connected and friendly environment for future-proof medical care, research and teaching.

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt. 

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Selected projects

Selected projects

30.9.2020

Banekvarteret

Översiktsplan som täcker över befintlig bangård och skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.

Carlsberg Hovedkontor

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet - BMU

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

24.2.2020

Kajstaden Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås. Byggnadens alla delar utgörs av korslimmat trä vilket inkluderar väggar, bjälklag, balkonger samt hiss- och trapphusschakt.

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

R.U.M

R.U.M. (ReUsed Materials) is a sustainable chair with a plastic shell made of fishing nets collected from the world’s oceans.

Expertise

Expertise

Our expertise are based on methodically and holistically created solutions following a rigorous analysis of the local context. We look to set new global standards by fostering a design approach which uniquely integrates urban planning, landscape, architecture and design of specific building components.

News

News

17.2.2021

C.F. Møller Architects vinner markanvisningstävling i Huddinge

C.F. Møller Architects och SHH har av Huddinge kommun utsetts till vinnare av markanvisningstävling för Hälsovägen i stadsdelen Flemingsberg. Tillsammans med C.F. Møller Architects har SHH utformat ett förslag för ett levande och tillgängligt bostadskvarter med 300 nya bostäder med hållbarhet och tillgänglighet i fokus.
11.2.2021

C.F. Møller Architects utser chef för hälso- och sjukvårdsprojekten

Maibritt Dammann har utsetts till Head of Healthcare på C.F. Møller Architects, som på senare tid fått allt fler hälsoprojekt i meritlistan.
26.1.2021

Insights: Stadsutveckling vid stationsområden

Framtidens centralstation kommer att fungera som ett effektivt trafiknav, där många olika trafikflöden ska kunna ta sig fram smidigt. Dessutom måste stationsområdet ge utrymme för människor att bo och träffas, med offentliga platser, grönområden och möjlighet att vistas i solen.
19.1.2021

Utvalda till prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt i centrala Stockholm

C.F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins har valts ut till ett prestigefyllt parallellt uppdrag att utveckla området runt Stockholms centralstation.
5.1.2021

C.F. Møller Architects vinner stort sjukhusprojekt i Finland

I samarbete med finska konsulter, får C.F. Møller Architects uppdraget att genomföra en utbyggnad på 160 000m² av Tays centralsjukhus i Tammerfors, Finland.