C.F. Møller Architects vann internationell tävling i historisk stadsdel i München, Tyskland

C.F. Møller Architects har utsetts till vinnare i den internationella tävlingen om en ny toppmodern, innovativ och unik kontors- och affärsbyggnad i Werksviertel-Mitte i München.

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt. 

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Selected projects

Selected projects

30.9.2020

Banekvarteret

Översiktsplan som täcker över befintlig bangård och skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.

Carlsberg Hovedkontor

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet - BMU

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

24.2.2020

Kajstaden Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås. Byggnadens alla delar utgörs av korslimmat trä vilket inkluderar väggar, bjälklag, balkonger samt hiss- och trapphusschakt.

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

R.U.M

R.U.M. (ReUsed Materials) is a sustainable chair with a plastic shell made of fishing nets collected from the world’s oceans.

Expertise

Expertise

Our expertise are based on methodically and holistically created solutions following a rigorous analysis of the local context. We look to set new global standards by fostering a design approach which uniquely integrates urban planning, landscape, architecture and design of specific building components.

News

News

19.1.2021

Utvalda till prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt i centrala Stockholm

C.F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins har valts ut till ett prestigefyllt parallellt uppdrag att utveckla området runt Stockholms centralstation.
5.1.2021

C.F. Møller Architects vinner stort sjukhusprojekt i Finland

I samarbete med finska konsulter, får C.F. Møller Architects uppdraget att genomföra en utbyggnad på 160 000m² av Tays centralsjukhus i Tammerfors, Finland.
4.1.2021

Nominerad till ett EU mies award 2022

Biomedicum i Stockholm, ritat av C.F. Møller Architects för Akademiska Hus och Karolinska Institutet, har nominerats till European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2022, ett prestigefyllt EU-pris för samtida arkitektur.
22.12.2020

C.F. Møller Architects och Sveafastigheter har tilldelats markanvisning för seniorbostäder och vård- och omsorgsboende i centrala Simrishamn.

Med ett genomarbetat koncept för boende för äldre, hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner C.F. Møller Architects samman med Sveafastigheter markanvisning for 80 seniorbostäder och vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter, invid hamnen i centrala Simrishamn.
17.12.2020

Vendela Martinac utnämns till ny associerad partner på C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande och mest prisbelönta arkitektkontor och nu förstärks ledningen med en ny associerad partner och en ny kontorschef i Stockholm.