Laindons Centrum

Ett omtolkat grannskap som ger nytt liv till ett område.

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt. 

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Selected projects

Selected projects

30.9.2020

Banekvarteret

Översiktsplan som täcker över befintlig bangård och skapar en grön, bilfri och levande stadsdel för alla.

Carlsberg Hovedkontor

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet - BMU

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

24.2.2020

Kajstaden Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås. Byggnadens alla delar utgörs av korslimmat trä vilket inkluderar väggar, bjälklag, balkonger samt hiss- och trapphusschakt.

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

R.U.M

R.U.M. (ReUsed Materials) is a sustainable chair with a plastic shell made of fishing nets collected from the world’s oceans.

Expertise

Expertise

Our expertise are based on methodically and holistically created solutions following a rigorous analysis of the local context. We look to set new global standards by fostering a design approach which uniquely integrates urban planning, landscape, architecture and design of specific building components.

News

News

19.11.2020

Grönt ljus för den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus

Nu börjar bygget av den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus som C.F. Møller Architects gestaltat i samarbete med Carlstedts arkitekter. Byggnaden kommer att rymma vårdavdelningar, mottagningar och en helikopterlandningsplats på taket.
16.11.2020

C.F. Møller Architects och Nordland Arkitekter vinner upphandlingen om ett nytt parkerings- och aktivitetshus i Aarhus

Med helt nya tankar kring parkering, stadsliv och kommunikationer för Kulhus-projektet har C.F. Møller Architects och Nordland Arkitekter tillsammans med MOE vunnit upphandlingen om ett nytt parkerings- och aktivitetshus i Aarhus Sydhavnskvarter.
23.10.2020

C.F. Møller Architects moves to a new location in Copenhagen

On November 9th, C.F. Møller Architects in Copenhagen will move from Holmen to Nørrebro.
19.10.2020

C.F. Møller Architects och WSP tilldelas ett omfattande stadsutvecklingsprojekt vid Uppsala Central

C.F. Møller Architects ska tillsammans med WSP utveckla området vid Uppsala central till ett mer levande och hållbart område för Uppsalaborna och de resande. Projektet ska matcha stadens och kollektivtrafikens utbyggnad samt Ostkustbanans utökade kapacitet.
8.10.2020

Architect and partner at C.F. Møller Architects Mads Mandrup is awarded the Eckersberg Medal

Mads Mandrup is awarded the Eckersberg Medal by the Royal Danish Academy of Fine Arts for "his ability to lead long and complicated processes to results of high artistic quality".