Innovativ färjeterminal i Stockholm

Förenar infrastruktur och stadspark energioptimerad för självförsörjning

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt. 

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Expertise

Expertise

Expertise

Vår expertis bygger på mer än 90 års erfarenhet – pågående forskning och moderna digitala verktyg i kombination med en designmetod som unikt integrerar arkitektur, interiör, landskap, urbanism och produktdesign samt en lång historia inom sjukvården.

Sustainability

Vi strävar att vara ett av de främsta arkitektkontoren inom miljö- och hållbarhetsfrågor vilket ska genomsyra våra uppdrag, vår kompetens och vårt arbete på kontoret. Vi stöttar FN:s globala mål för en hållbar utveckling och #architectsdeclare’s uppmaning att driva på en omställning inom byggindustrin för att minska dess miljö- och klimatpåverkan.
Genom att inkludera miljö- och hållbarhetsfrågor som en självklar del i arbetsprocessen, integrerar vi hållbara lösningar i våra projekt, inspirerar kunden att göra medvetna val och minskar vår miljöpåverkan.
Vi tar ansvar för att ständigt förbättra vårt arbete och bidra till att förbättra livet för människor och planet.

Selected Projects

Selected Projects

13.12.2023

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet - BMU

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

14.10.2021

LEGO® Campus

Flexibelt och hållbart kontorskomplex och park som stödjer LEGO®-koncernens lekfulla kultur.
16.6.2023

Mjøsfronten

Mjøsfronten är en 50 000 kvadratmeter stor sjöfront i Hamar kommun, Norge. Projektet syftar till att skapa en levande mötesplats och knyta staden Hamar närmare sjön Mjøsa, som är Norges största sjö.
16.6.2023

WoodHub

Ny kontorsbyggnaden, som samlar en rad statliga myndigheter under samma tak i hjärtat av Odense, är ett pionjärprojekt för hållbart träbyggande och den största träbyggnaden i Danmark.
14.10.2021

Zenhusen

Byggnadernas utformning väver samman begreppen inne och ute, där landskapet och utemiljöer är en betydande del av bostadens upplevelse.
16.6.2023

DTU Skylab

Med en önskan att etablera nästa generation av DTU Skylab fokuserar projektet på synergier mellan studenter och näringsliv samt kompetensutveckling i en tvärvetenskaplig och livlig innovationsmiljö.
13.12.2023

Springfield University Hospital

Springfield University Hospital är skapat utifrån ett koncept om forskningsbaserad arkitektur, som gör byggnadsmiljön terapeutisk för patienter och behaglig för personal och besökare.

13.12.2023

Källsorteringspunkter i Köpenhamn

C.F. Møller Architects designavdelning ligger bakom Köpenhamns källsorteringspunkter för sortering av hushållsavfall i stadsrummet, som ska bidra till kommunens återvinningsmål för 2024.

News

News

26.4.2024

Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå

C.F. Møller Architects vinner tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå i samarbete med Nordmark och Nordmark arkitekter. Tävlingen omfattar en ny stationsbyggnad, bussterminal och nya publika platser. Sveriges största stad utan tågstation får tillbaka järnvägen genom en ny mötesplats som sammanlänkar Skellefteå. Stadens nya resecentrum blir en viktig symbol för utvecklingen av norra Sverige.
17.4.2024

Antagen detaljplan för nya sjukhusområdet i Helsingborg

Den 16 april 2024 beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg att anta detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg. Placeringen för det nya sjukhuset är Östra Ramlösa där kommunen även planerar en ny stadsdel. Östra Ramlösa ligger ungefär fem kilometer från Helsingborgs centrum, och här kommer en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden att skapas. C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder och Ramboll Sverige har slutfört uppdraget att ta fram underlag och utredningar till detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg.
17.4.2024

C.F. Møller Architects hedrat med Fortifikationsverkets Arkitekturpris

C.F. Møller Architects var nominerade med hela två projekt av fyra finalister till Fortifikationsverkets arkitekturpris och vinner priset för Gotlands regemente, vilket är ett helt nytt pansarregemente.
26.3.2024

Vinnaren i Luna arkitekttävling är utsedd

Nu är vinnaren utsedd i arkitekttävlingen för det nya Lunakvarteret. Det vinnande förslaget blev ”Himlen är vårt tak” från arkitekterna på C.F. Møller Architects, i tuff konkurrens med flera av Nordens främsta arkitektbyråer.
12.3.2024

C.F. Møller Architects designar byggnad som stödjer grön omställning i Danmark

C.F. Møller Architects, i samarbete med A. Enggaard och Viborg Ingeniørerne, vinner tävlingen om en byggnad som rymmer en sjövattenvärmepump i Aalborg, Danmark. Deras vinnande förslag bidrar till stadens miljövänliga omställning och förenar sömlöst funktionalitet med estetik.