ArtCenter Spritten

C.F. Møller Architects är rådgivare till byggherren vid uppförandet av ARTcenter Spritten, där ett gammalt industriområde i Ålborg förvandlas till stadens nya konstcentrum.

Aviapolis Core

Masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, naturen och urbana stadsfunktioner.

Banekvarteret

Översiktsplan för den nya stadsdelen Banekvarteret i centrala Århus som med ett övertäckt spårområde skapar ett nytt grönt område i stadens hjärta.

Bellerivestrasse 36 Zürich

Modernisering av en välkänd 70-tals kontorsbyggnad i Schweiz till en mycket hållbar byggnad som integreras med den omgivande parken och Zürichsjön för att bli ett nytt dragplåster för användare och boende i Zürich.

Biskop Gunnerus gate 14B

En skulptural skyskrapa vid Oslo centralstation som binder samman gatan, stationen och stadens invånare.

Blackhorse Yard

Renoveringsprojekt för blandverksamhet i Waltham Forest i London, bestående av allmännyttiga bostäder, design av offentliga ytor, detaljhandel, kolonilotter och nya kreativa arbetsytor.

Blackwall Reach

Som en del av renoveringsprojektet Blackwall Reach har C.F. Møller designat ett nytt bostadsområde med 324 bostäder.

Carlsberg Byen, Fristrup Hus

Nybyggnation i Köpenhamns nya attraktiva stadsdel Carlsberg-staden, som omtolkar traditionella Köpenhamnskvarter och refererar till stadsdelens vackra gamla bryggeribyggnader.

Carlsberg Byen, Winge Hus og Grønlunds tårnet

Detta klassiska Köpenhamnskvarter med ett 50 meter högt torn i den nya stadsdelen Carlsberg Byen innehåller både bostäder och kommersiella lokaler med bra gemensamma utrymmen och gott om dagsljus.

Carlsberg Huvudkontor

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

Ceres Alle 11

Bostadskvarter beläget i Århus nya stadsdel Ceres Byen, med kännbar närhet till staden och attraktiva, integrerade utomhusområden med möjlighet till både privatliv och umgänge.

Dalum Papirfabrik

Den övergripande planen för Dalum Pappersfabrik förvandlar det historiska industriområdet till en ny, varierad stadsdel med nära kontakt till både naturen och centrala Odense.

Danska kyrkan i London

Projektet vid St. Katharine’s Church består av en fullständig renovering och landskapsdesign för den nygotiska kyrkan i Regent’s Park, London, som är ett klass II*-kulturminnesmärke.

Det ny SIMAC, Översiktsplan

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet - BMU

Det tyska federala ministeriet för miljö, naturvård och kärnsäkerhet, BMU, är en hållbar byggnad med trästomme, integrerade solpaneler och ett starkt fokus på dagsljus och gemensamma grönområden.

Fastighetsrådgivning, Danske Bank nyt huvudkontor

Fastighetsrådgivning till Danske Bank som 2023 flyttar till ett nytt huvudkontor. C.F. Møller Architects bistår med viktig strategisk rådgivning för att säkerställa att den fysiska miljön stödjer bankens stora visioner och ambitioner.

Fernbahnhof Hamburg-Altona

Nya station i Altona, Hamburg, der står som ett visionärt landmärke – både för Altona och för hela Hamburg. Stationen spelar en aktiv roll i den urbana utvecklingen av Altona Nord.

Fjordporten - Nordic Light

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

Frederiks Plads

Ny grön oas mitt i Aarhus ska omgiven av en blandning av bostäder och företag.

Fremtidens Sølund

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

Golden Mede bostäder, Waddesdon

Två nya bostadsområden i den engelska byn Waddesdon Village, lite över en timmes körning från London.

HAB Varbergparken

Varbergparken, ett allmännyttigt bostadsområde som byggdes under perioden 1970–1980, görs nu om med en ny helhetsplan, bostads- och energirenoveringar samt nya grönområden och arbetsplatser.

Himmerland Boligforening, afdeling 3

Totalrenovering av 210 bostäder i allmännyttan i Ålborg Vestby, med sikte på orsaker till avflyttning.

Horsens NHG & HF

Utbyggnaden av Horsens Gymnasium och HF skapar ett modernt läroverk som är helt integrerat med staden och den befintliga byggnaden.

Kristiansund opera- och kulturhus

Ny knutpunkt för kultur i Kristiansund som samlokaliserar opera, museum, kulturskola, bibliotek, restaurang och kafé.

Källsorteringspunkterna i Köpenhamn

Den övergripande ambitionen har varit att förena önskemålen och kraven på de nya källsorteringspunkterna till ett starkt och modernt designkoncept.

Landsbankinn

Ny kontorsbyggnad för Islands största bank. Byggnadens utformning tar utgångspunkt i den råa isländska naturen samt inkluderar och interagerar med hela staden.

LEGO® Campus

LEGO® Campus är ett kontorskomplex och en park som byggts för flexibilitet och hållbarhet, och som stödjer LEGO Groups starka företagsvärderingar och lekfulla kultur.

Lunds centralstation

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

Mascot International

Det nya huvudkontoret, som kommer att samla Mascot Internationals aktiviteter under ett tak, blir ett markant landmärke vid motorvägen.

Mindet 6, Aarhus Havn

Ett ljust, skulpturalt torn och landmärke vid Århus hamn som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger för allmänheten under samma tak.

Nordhavnsøerne - CIS Vattenaktiviteter

Nordhavnsøerne är en urban park på vattnet som ska koppla samman C.F. Møllers Copenhagen International School med stadsdelen och stadsdelen med resten av Köpenhamn.

Nya Islands Brygge Skola

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

Nya SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.

Nytt OUH - Kundrådgivande

Byggherrerådgivning på ett nytt spjutspetssjukhus i Odense, vilket är ett av de största byggnaderna av sin sort i modern tid i Danmark.

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 och godsterminal

Nytt regionalcenter för sterilisering av sjukhusinstrument och fraktterminaler för varor till och från Rikshospitalet.

Springfield & Tolworth Hospitals, psykiatri

Två nya psykiatriska sjukhus för South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

Staden till vattnet – Vår flodstad (Utvecklingsplan)

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

Stavtrup multihall

En multihall som förenar Stavtrups många sport- och fritidsanläggningar, med ett enkelt och rationellt grepp ges användarna känslan att allt är samlat under samma tak.

Stigsborg hamnområde, Stadsmiljöer och Landskap

Omvandling av ett gammalt industriområde till en ny attraktiv stadsdel i centrala Ålborg. Ambitionen är att skapa den grönaste stadsdelen i Ålborg och föra vidare den historiska stadskärnans DNA.

Stockholm Globe Arena

Inomhus multiarena för upp till 16 200 åskådare.

Storkeengen

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers som inte bara skyddar mot framtida översvämningar utan även för den unika naturen längs Gudenån närmare Randers stadskärna.

Städtisches Klinikum Braunschweig

Utbyggnad och modernisering som kombinerar en ny byggnad, en utbyggnad och en befintlig byggnad i ett nytt och renoverat komplex.

Sundsholmerne - EcoVillage

Sundsholmerne är ett hållbart bostadskollektiv som ligger i Ålborgs nya stadsdel Stigsborg. Byggnadsprojektet är DGNB Guld-certifierat och ritat med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Svinget - Bostäder i Nye

Bostäder i det hållbare stadsutvecklingsområde NYE norr om Århus.

Søtorvet

Stadsutvecklingsprojekt i Silkeborg, som förstärker och förenar det bästa i staden med det storslagna landskapet och sjöarna som omger den.

Tampere psykiatrisk klinik

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.

The Laindon Centre

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning

The New City, Oostende

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.

Tolworth Hospital

En ny psykiatrisk klinik för South West London and St George’s NHS Mental Health Foundation i Tolworth, London.

Ungdomsbostäder på Randersvej

Nya ungdomsbostäder på Randersvej i Aarhus sätter ny standard för ett modernt studentliv med plats för både samvaro och privatsfär.

Utbyggnad av RWTH Aachen Universitetssjukhus

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

Veddesta III

Det naturnära Veddesta III blir i framtiden ett av Stockholms regionala centrum.

V-husene

V-husen är en unik tvillingbyggnad som ligger direkt vid vattnet i Ålborg. De rymmer bostäder i alla storlekar och har en unik V-form som ger alla byggnadens bostäder ljus och en fenomenal utsikt.

VIA University College, Campus Horsens

Nytt visionärt universitetsområde som samlar en rad utbildningar i en levande och aktiv undervisningsmiljö med stark förankring i staden.

Våningsbyggnad Antwerpen

24 våningsbyggnad i Antwerpen som omdefinierar höghuset som en social, vertikal gemenskap.

Övervakande arkitekt för British Museums arkeologiska forskningssamling

C.F. Møller Architects har utsetts till övervakande arkitekt för British Museum i samband med framtagandet av en ny förrådsanläggning, för att säkerställa att projektet utförs enligt museets högt ställda krav.

Aarhus Hamn, masterplan

Masterplan för 150 ha utveckling och omdisponering av Aarhus Hamn.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

Aarhus Universitetspark

Universitetspark är hjärtat i det unika sammanhängande campus i Aarhus.

Ascento - modulserie med bad- och duschstolar

Prisbelönt modulserie med bad- och duschstolar som kombinerar vacker design, bekvämlighet och säkerhet.

Central Station - möbelserie

Serien med paus- och övergångsmöbler ska bidra till att knyta samman kontorets arbetsytor med sociala utrymmen och på så vis skapa samhörighet och ge medarbetarna sina egna små utrymmen i det stora rummet.

City Dox Brussels

City Dox ligger längs en vacker kanal och har en fantastisk utsikt från alla lägenheterna. De gröna trädgårdarna mellan byggnaderna skapar både naturliga mötesplatser och biologisk mångfald i området.

Cobrahave

Nytt bostadshus med 220 lägenheter som bygger vidare på Köpenhamns arkitektoniska arv genom att omtolka den klassiska köpenhamnska karréstilen.

Cone Collection

Dekorativ och funktionell serie tillbehör till i första hand badrummet, med många variations- och användningsmöjligheter.

DFDS domicil, Hyresgästrådgivning

C.F. Møller Architects hjälper DFDS med hyresgästrådgivning och ser till att DFDS nya huvudkontor i Marmormolen i Köpenhamn både stödjer DFDS verksamhet och skapar ett optimalt ramverk för företagets kultur.

Energi-, klimat- och miljöpark

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

Geysir - Kv Hekla

Nytt modernt bostadstorn i Kista, norr om Stockholm, med Food Court i bottenvåningen och en grön innergård där de boende och krögarna kan odla sina egna grönsaker.

Gränby - Östra Sala Backe

En ny mötesplats och destination i Uppsala – ett grönt centrum med ambitionen att skapa innerstadskänsla, som integrerar området i en kulturhistoriskt viktig del av staden.

Hangar - Aalborg Flygplats

Ny hangar främjar expansionsplanerna för Ålborgs flygplats med bättre faciliteter för medarbetare och kapacitet att hantera fler och större flygplan i en modern arkitektonisk miljö.

HOFOR Kløvermarksvej, personalbyggnad & Pumpstation

Danmarks största pumpstation för avloppsvatten kombinerar driftstekniska lösningar med en behaglig och inspirerande fysisk arbetsmiljö.

Hybrid Tower

Nytt bostadstorn i Västerås, med en grön trädgård på 15:e våningen, blir ett karakteristiskt landmärke i staden.

Kajstaden, Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås.

Maestro, Cocktailbar

Ny cocktailbar i hållbar och vacker design som är anpassad till Musikhuset Aarhus övriga element vad gäller material och uttryck.

Max Planck Institute Heidelberg

Det nya Max Planck-institutet för medicinsk forskning kommer att fungera som en tyngdpunkt för universitetsområdet och stimulera innovation för det historiska Hidelberg Universitet som fostrat sex nobelpristagare.

Najaden 1

Nytt bostadskvarter i Lund. Förslaget för kvarteret ”Najaden” tar tillvara på platsen med nära förbindelse till sjö och natur.

R.U.M.

R.U.M. (ReUsed Materials) är en hållbar stol med sittskal i plast som är tillverkad av fiskenät som samlats upp i världshaven.

Re-imagining the Garden City

Idétävling om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City-rörelsen med fokus på ett hållbart och vårdande lokalsamhälle.

Residential Tower Neuländer Quarree

Det höga bostadshuset är ett ljust, förstklassigt och exklusivt boende. Det har en enastående arkitektur som återspeglar den maritima atmosfären med en silhuett som ger ett kubiskt och exakt, men ändå livligt uttryck.

Resurscenter i Coburg Crescent

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

Rigshospitalet Nordfløjen Fas 2, byggherrerådgivning

Rådgivare åt byggherren for den nya nordflygeln på Rigshospitalet i Köpenhamn som kommer til att inrymma sängavdelningar, operationssalar, stödfunktioner och administration.

Rue de la Loi 130

EU-kommissionens nya byggnad är utformad som ett flaggskepp för EU, som förkroppsligar öppenhet, inkludering och tillgänglighet, i syfte att sätta nya standarder för en hållbar framtid.

Siloen, Östra Hamn i Aalborg

En återuppbyggnad av den karakteristiska DLG-silon i Östra Hamnen i Aalborg ska bilda ramen för ett nytt bostadshus med en unik placering längst ut mot hamnfronten.

Sjukhus Vendsyssel – utbyggnad och renovering

Nytt behandlingshus, nytt kvinno-barn-hus samt framtagandet av en översiktsplan för utbyggnad och renovering av Vendsyssel Sjukhus i Hjørring.

Sogn hageby

Målet med den nya stadsdelen Sogn Hageby är att skapa ramar för en ny attraktiv destination i Oslo som är öppen, mångsidig och inbjudande för både boende och besökare.

Strandbakkehuset, barnhospice

Ett nytt barnhospice, Strandbakkehuset, kombinerar arkitektur och natur, för att skapa en trygg grund utifrån hospicefilosofin: liv, lek och lindring.

Sundmolen, CPH Porthouse

86 nya bostäder på Sundmolen i Köpenhamns inre nordhamnen.

The Atlantic House

Familjebostad längs Irlands kust som i material och design knyter nära an till de vilda och naturliga omgivningarna.

The Village Sthlm

Flerbostadshus i hjärtat av Hammarby Sjöstad med fokus på miljöriktigt byggande och anpassade bostäder och gårdar för stora familjer.

Villa B

Villa B är en familjebostad som ligger på Jyllands östkust med en unik utsikt mot havet från alla rum.

Örnsro Trästad i Örebro

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadsområde centralt beläget i Örebro som fokuserar på att integrera naturen i det urbana landskapet.

Aalborghus Slot

Visionsplan för framtida utveckling och utbyggnad av Aalborghus slott förvandlar det historiska området i Ålborgs centrum till en ny, öppen och aktiv stadsdel, som kan förmedla stadens historia och knyta vattnet och centrum närmare varandra.

Aarhus Universitetssjukhuset - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

BEAM-IT-UP

BEAM-IT-UP är ett innovativt koncept som skapar nya förvaringsmöjligheter i små och trånga utrymmen som hallar och korridorer.

Biomedicum, Karolinska Institutet

Ny, toppmodern laboratoriebyggnad som ska vara ett samlande kraftcenter för forskningen vid ett av världens ledande medicinska universitet, Karolinska Institutet i Stockholm.

Carlsberg Byen, Christen Hus

Ny karakteristisk kontorsbyggnad i hjärtat av Carlsberg Byen, med en nyskapande naturstensfasad och en transparent och utåtvänd bottenvåning med kaféer och butiker.

CBS - Campus in society

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

CeresByen, Bryggerhaven

Boende för studenter och unga familjer som en del av CeresByen, ett nytt område i Århus där det gamla Ceres-bryggeriet tidigare låg.

CeresByen, masterplan och lokalplan

Omvandlingen av Ceresbryggeriets industrifastigheter i centrala Aarhus till en alldeles ny och levande stadsdel.

Falsterbo Kanalby

En ny bostadsmiljö och en publik destination bland tallskogen vid brofästet för Falsterbokanalen med fokus på social och ekologisk hållbarhet.

Gemini

Genomgripande renovering och modernisering av laboratorie- och utbildningsbyggnaden Gemini för att möta framtidens inlärnings- och energistandarder och samtidigt bevara byggnadens historiska arkitektoniska särdrag.

Gruner + Jahr Hovedkvarter

Gruner + Jahrs nya huvudkontor är utformat som ett modernt och dynamiskt ramverk – för arbetsplatser, konferenser och kunder – och även som en flexibel ”generator” som skapar urbanitet i det direkta samspelet mellan staden och den moderna kontorsbyggnaden.

Hjertet Ikast - Aktivitetsbånd

Dynamiskt och hållbart aktivitetslandskap runt ”Hjärtat”, Ikasts nya aktivitets- och samlingspunkt, som förenar utbildning, sport, fritid, kultur och sociala initiativ.

Hjärtat i Ikast

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

Hochhaus am Nordhafen

Landmark der markerar Europacity - ett centralt stadsutvecklingsområde nära Berlins centralstation som sträcker sig längs Hohenzollernkanal och den tidigare kanalhamnen Nordhafen.

HSB 2023 - Hagastaden

Vinnarprojekt för trä-bostadshöghus i Hagastaden som erbjudar vackra, funktionella och flexibla rum och ökad livskvalitet genom att sammanväva de boendes, bostadsföreningens och stadens liv.

ITU huvudkontor i Genève

Ett förslag till en kontors- och arbetsmiljö som balanserar tydliga krav på säkerhet med ett transparent utseende i dialog med staden.

Klimatbandet i Randers

Ett innovativt klimatanpassningsprojekt som visar att havsnivåhöjning, stormfloder och ett ökat antal skyfall inte är ett problem, utan en möjlighet att stärka den lokala identiteten, stadens sammanhållning och öka värdet på den framtida stadsutvecklingen.

Kvarteret Galten

Ett nytt kvarter mitt i Lund som med egna butiker och torg, en biograf och en stor grön innergård skapar en liten stad med en unik identitet, där vardagslivet, bra gemenskap och närhet till gröna omgivningar står i fokus.

Köpenhamns flygplats, utbyggnad och inredning av Terminal 2

Utbyggnaden av Terminal 2 på Köpenhamns flygplats ökar utrymmet för kommersiella aktiviteter och skapar större ytor för flygplatsens växande passagerarantal.

Möjlighet studie Larvik station - Skagerraksporten

Konceptet ”Skagerraksporten” väver samma arkitektur, kollektivtrafik, strandpromenad och resten av Larviks centrum i en ny, framtidssäkrad stadsdel i Larvik.

Nordre Havnepromenade

Nytt hamnnära bostadsområde i Nørresundby vid Aalborg, som med ungdoms- och familjebostäder siktar mot ett mångsidigt och rekreativt liv längs den tidigare industrihamnen.

Nya Tiundaskolan

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

Nye Haraldsplads Sjukhus – patientbyggnad

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

SlottsskogsRingen

En social mötesplats i form av ett mångsidigt och aktivt parkområde som vänder sig till en bred publik och uppmuntrar till mer lek och rörelse nära naturen.

Springfield Park

Nytt offentligt parkområde på ett tidigare golfbaneområde i sydvästra London.

Taphede stadsutvecklingsprojekt

Den nya stadsdelen i Taphede, öster om Viborg, blir med 191 hektar land och 1 500 nya bostäder, ett av de största stadsutvecklingsprojekt som Viborg kommun har genomfört.

Tofta skjutfält

Nya faciliteter for at utöka Försvarsmaktens kapacitet på Gotland.

Trelleborg Business Connection

En hållbar och innovativ stadsdel där integrerad landskapsdesign och smarta cirkulära system bidrar till ett starkt internationellt varumärke för Trelleborg.

Täby Park Skola

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet.

Valby Maskinfabrik: Montagehallen

En före detta industrihall, där den ursprungliga industriella känslan bevaras samtidigt som interiören ger plats för moderna företagslokaler och bostäder samt ett event- och sällskapshus.

ZHAW campus winterthur

Det tekniska universitetets nya campus ZHAW utgör ett öppet och kreativt nav för teknisk kunskap och avancerad innovation, och är tätt integrerat med omgivningen.

Byinventarier för Aarhus Lättbane

Inventarieserie för ankomstområdena utanför de nya lättbanestationerna i Aarhus.

Carlsberg Byen, masterplan

C.F. Møller har utvecklat och anpassat en del av Carlsberg Byens ursprungliga masterplanen så att den lever upp till dagens krav och önskemål.

Citybanan, Stockholm

Södra delen av Citybanan, en ny järnvägstunnel för pendeltåg under Stockholms innerstad.

Copenhagen International School - Nordhavn

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

Copenhagen International School, Landskap

Ett lekande landskap runt den nya Copenhagen International School i Nordhavn, Köpenhamn, utgör ramen för lek och aktiviteter för alla skolans åldersgrupper.

Devoldholmen, Kristiansund

På Devoldholmen i Kristiansund samlas Campus, bostäder och affärer. Projektets dominerande grepp är generösa utomhusutrymmen och en distinkt arkitektonisk konstruktion som tål stor programvariation och förändringar över tid.

Ensō bestickset

Ett välbalanserat och behagligt bestickset bestående av kniv, gaffel, sked och tesked designat av C.F. Møller Design för danska AIDA.

Församlingshem till Nibe kyrka

Nibe kyrkas nya församlingshem passar in i stadens historiska centrum samtidigt som det tillför en känsla av att Nibe är en stad i ständig utveckling.

Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Centre

Kombikraftverk utformad som et konst- och arkitektur-samarbete till stadsutvecklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

Hafen Hörnum

Förslag till renovering och ny utformning av hamnen på Hörnum på Sylt i Vadehavet.

Hamburg Herzzentrum UHZ

Nytt Hjärtacentrum till UKE Eppendorf i Hamburg, med akutavdelningar, operationssalar, dagkliniker och såväl intensivvårdsavdelning som vanliga vårdfaciliteter.

Havneholmen

400 bostäder på en av de mest attraktiva tomterna i Aarhus Havn.

Herningsholm Erhvervsskole

Yrkesskola med fokus på optimala inlärningsutrymmen som kombinerar arkitektur och lärande - alla med direkt tillgång till en gemensam, samlande studiemiljö.

Krebsestien - vårdhem

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

Kulturbro-Aalborg

En ny gång- och cykelbro, sammanbyggd med den befintliga järnvägsbron över Limfjorden.

Medborgarhus, Viby Syd

Medborgarhuset bliver det samlande fixpunkt för distriktet Viby Syd, med en ny helheldsplan att förvandlas från ett område med sociala problem till attraktivt bostadsområde.

Montessori School Bali

Skolbyggnation på Bali inspirerats av Montessoriprinciperna, med samspel med naturen och stor rörelsefrihet för att möjliggöra inlärning genom nyfikenhet och lek.

Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass.

NORD - serie af udendørsmøbler

En serie utomhusmöbler med bänk, plint, bord och stol i minimalistisk design som kommer till uttryck både i konstruktionen, formgivningen och priset.

Odeon Musik- och Teaterhus

Nytt musik- och teaterhus som under ett och samma tak hyser fyra scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole.

Storstrøm Fängelse

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

Universitetssjukhus i Køge

Det nya universitetssjukhuset i Køge får tre gånger så stor areal som det befintliga Køge Sygehus, samtidigt som sjukhusets enkla och överskådliga utformning bevaras.

Universitetssjukhuset Køge, Landskap

Med naturen och vattnet som framträdande urbana karaktärsdrag skapas ett nytt klimatanpassat parkområde som aktiverar och knyter samman sjukhuset med landskapet och den omgivande staden.

Zenhusen Norra Djurgårdsstaden

Zenhusen står på kanten mellan stad och natur i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Aarhus Universitetshospital inredning & skyltning

Interiör och skyltning till sjukhuskomplexet Aarhus Universitetshospital.

Årstafältet - bostadskvarter i Stockholm

Nytt bostadskvarter med 90 lägenheter vid Årstafältet i Stockholm, en stor naturpark med rekreativa kvalitéer för de boende.

Bestseller Logistikcenter Nord

Logistikcenter som ska försörja klädföretaget Bestsellers butiker i hela Europa.

Byen til Vandet - föranalyse

Stadsutveckling i Randers som förenar stadsliv, natur, klimatanpassning, infrastruktur och ekonomi och binda samman den jylländska medeltida staden med natur och vatten.

Christiansholm Masterplan, Pappersön

Förnyelsen av Pappersön – Byens Ø – kommer med kulturutbud, gröna stadsrum och en upplevelserik vattenkant att skapa ett inbjudande och varierande stadsliv på ön.

Collection Center of the Netherlands

Collection Center of the Netherlands är ett nytt museiarkiv i Amersfoort som ska utföra depåfunktioner för fyra olika museer, inklusive det holländska nationalmuseet.

Deloitte Esbjerg

Ny kontorsbyggnad för konsultföretaget Deloitte i hamnnära stadsutvecklingsområde.

Gustavsbergs centrum

Förslag till stadsutvecklingen i den svenska staden Gustavsberg genom ett ny och rekreativ sätt att tänka stadens centrum.

Hamar - byen til Mjøsa

En undersökning av möjligheterna för en stadsutveckling i den norska staden Hamar, om den befintliga järnvägssträckningen leds under Hamar-bukten och därmed öppnar upp mellan staden och sjön Mjösa.

Hvidovre Hospital – patientrum

C.F. Møller står bakom ett nytt sängavdelningsprojekt på Hvidovre Hospital med 90 nya patientrum som ska optimera möjligheterna för vad patientrum kan.

Karré 1, Fase 1

Bostadshus centralt i Odense på stadens gamla slakthusområde.

Molde Kulturskole

En ny, inspirerande ram för kulturlivet på Moldes gamla fängelsetomt. Kulturskolan integrerar Moldes tidigare fängelse och rådstue, som båda är k-märkta.

Munkemøllen

Nytt bostadshus i hjärtat av Odense med inspiration hämtad från klostrets typologi.

Musikhuset Aarhus, biljettförsäljning

Aarhus Musikhus har fått ny biljettförsäljning som nu är anpassad efter den moderna digitala och Internetbaserade verkligheten.

Norsk-Tysk Handelskammer

Renovering och ombyggnad av Norsk-Tyska Handelskammarens huvudbyggnad, samt tillbyggnad och omvandling av portvaktsbostaden.

Ny Hamncentral för Aarhus Hamn

Nytt hamncenter med samlokalisering av administration, verkstäder, kundmottagning, offentlig restaurang, välfärdsfunktioner samt uthyrningsbara ytor till verksamheter.

Pharma Science Building

Pharma Science Building är en ny modern laboratoriebyggnad tillhörande ”Det Farmaceutiska Fakultetet” på Köpenhamns universitet, Nørre Campus. Nya och befintliga byggnader kopplas ihop via ett atrium och gångbroar inomhus.

Sassari Hospital

Planen ska knyta samman universitets- och regionsjukhuset i den italienska staden Sassari både logistiskt, funktionellt och visuellt.

Sundparken, Himmerland Bostadsförening, avdelning 19 och 22

Renovering och omstrukturering av allmännyttans bostäder genom energirenovering, nya typer av bostäder och gemensamma utrymmen.

Vestby centrum

Från anonym till levande: Utveckling av framtidens stadskärna i Vestby, Norge.

VIA Interior & Exterior

Ett komplett och sammanhängande skyltprogram för inomhus- och utomhusanvändning.

Villa Araca

En villa på toppen av en kulle i Hillerød med utsikt över det storslagna Frederiksborgs Slott och slottets trädgård.

Villa på Sjælland

Nytolkning av en tidigare nedbrunnen villa i form av ett steg bort från det ursprungliga engelskinspirerade uttrycket till förmån för en mer modern och nordisk version.

Villa Rypen

Ett enfamiljshus med en enastående placering i ett skogsbryn i Aarhus som generöst invitera naturen in.

Värtaterminalen, Stockholm

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

Aarhus Hamn, Packhus 404 - Samskip

Nytt packhus i Aarhus Hamn för shippingföretaget Samskip, med referenser till C.F. Møllers övriga design av packhus i Aarhus Hamn.

Aarhus Teater

Tillbyggnad och ombyggnad av Hack Kampmanns teatersal från år 1900.

Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

Akutbyggnad - Nyt Hospital Bispebjerg

Nya Akutbyggnad som en modern utveckling av Bispebjerg Hospitals historiska paviljonger och trädgårdar från 1913

Alviks Torn

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

Bestseller kontorshus

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

Bestseller kontorshus, Landskap

Utomhusytor, gröna gård atrier och design av takträdgårdar i samband med Bestsellers kontorsbyggnad i Aarhus hamn.

Brønderslev Sundhedshus

Hälsacenter som kommer att utgöra ramen för unika professionella samhällen i norra Jylland.

Cabinn Hotell, Aarhus C

Expansion av Hotel Cabinn i hjärtat av Aarhus.

Campus Kollegiet

Studentboende med 250 studentbostäder fördelad på tre med varandra förbundna 15-våningshus.

Campus Kollegiet Odense, Landskap

Förgård och kollegiepark med rekreationsrum för sport och möjlighet att njuta av kvällssolen från terrasser och sittrappor längs den befintliga sjön.

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

Konstmuseum uppbyggt runt de danska konstnärskollegorna och äkta paret Carl-Henning Pedersen och Else Alfelt.

CeresByen, Ceres Corner

Bostadsprojekt med 128 lägenheter för studerande och unga familjer i Aarhus nya stadsdel CeresByen.

Domus Media

Komplett utvändig och invändig restaurering av Domus Media Västra flygeln och Aulan, en del av universitetsområdet från 1811 i centrum av Oslo.

Elmwood Court

Socialt bostadsbyggande, som vidareutvecklar och moderniserar de klassiska viktorianska radhusen.

Greenwich Peninsula Riverside, The Moore

Två tiovåningshus med sammanlagt 144 lägenheter uppdelade i privata bostäder, andelsbostäder och hyresbostäder erbjuds i stadsdelen Greenwich Peninsula i London.

Holmens Kirke, tillbyggnad

Tillbyggnad av Holmens Kirke, Köpenhamns äldsta exempel på renässansarkitektur, med personallokaler och församlingssal.

HSB 2023 - Fleminggatan

Vinnarprojekt för omvandling av kontorsbyggnader i centrala Stockholm till innovativa och hållbara bostäder.

HSB 2023 - Västerbroplan

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

Magisterparken, Himmerland Boligforening

Renovering och omstrukturering av allmännyttiga bostäder med energirenovering, nya bostadstyper, förbättrad tillgänglighet och gemensamma områden.

Meanderbyen Nodeland

Möjlighetsstudie för utvecklingen av den norska staden Nodelands centrum.

Milkwood Road

Socialt bostadsprojekt med radhus och lägenheter i Herne Hill, London.

NT Stoppestedskoncept

Design på utrustningen vid busshållplatserna i Region Nordjylland

Ny Ogna Skola

Modern och framtidsinriktad inlärningsmiljö i den norska byn Ogna – och samtidigt den lokala samlingsplatsen.

Nyt Herlev Hospital, Servicebyggnad

Utbyggnaden och omvandling av servicebyggnaden för det nya sjukhuset i Herlev, där användarprocesser, medarbetare och logistik har varit i fokus för utformningen av de fysiska ramarna.

Panum Instituttet, ny inredning av laboratorierna

Ramavtal för renovering av Panum-komplexet. Ny inredning av laboratorierna, fasadrenovering, byggnadsunderhåll och mindre utvidgningar.

Slemmestad

Vision: förvandla Slemmestad centrum till en exklusiv kuststad vid Oslofjorden.

Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

The Hundred Year Home

Vårt bidrag till 2015 Sunday Times British Home Awards,

Uppsala Nya Kraftvärmeverk

Uppsalas nya kraftvärmeverk är ett möte mellan stad, park och industri.

Villa U

Villa i två våningsplan i naturskönt läge vid Aarhus

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

Aalborg Havnefront II

Masterplanen för den andra etappen av Aalborg Havnefront bygger på principerna för den första etappen, med promenadstråket som ett samlande element.

AUH, Transformatorstationer

2 fristående 60/15kW transformatorstationer med nödströmsanläggning för försörjning av DNU.

Danmarks Radio, Aarhus

Radio- och TV-byn för Danmarks Radios avdelning i Aarhus.

Danmarks Radio, Aarhus - inredning

Ny inredning och färgpalett till möteslokaler, redaktioner och publika områden.

Dansk Bjergning och Bugsering, domicil

Huvudkontor samt ca. 1200 m2 verkstad och lager till Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Hamn.

Ensō servis

Ensō är en komplett servis, skapad i respektive vitaste blanka porslin och mat antracitgrå stengods.

Fiskeri- och sjöfartsmuseet i Esbjerg

Utbyggnad och renovering på Fiskeri- och sjöfartsmuseet i Esbjerg.

Fuglsang Sjö Centret

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

Hytte Slottsvika

Modern norsk hytte i massivt trä byggd för att panoramautsikten över fjorden ska kunna avnjutas i hemmets alla gemensamma utrymmen.

Kompressorstation Egtved

Det nya naturgasanläggningen består av fyra kompressorstationer med tillhörande servicebyggnader.

Laboratoriebyggnad för ETH Zürichs avdelning i Basel (D-BSSE)

Laboratoriebyggnad för en av världens ledande naturvetenskapliga utbildnings- och forskningsmiljöer i Basel.

Landskab for væksthus i Botanisk Have, Aarhus Universitet

Invändiga och utvändiga landskap i samband med utbyggnaden av växthuset i den botaniska trädgården i Aarhus.

Logstar - Saint-Gobain Distribution Denmark

Logistikcentrum i Randers för det franska byggföretaget Saint-Gobains danska leveranser.

Lunia

LED-vägarmatur i minimalistisk design som passar in i många olika urbana landskap.

Mount - betongtrappor

Trappsystem som vänder upp och ned på våra föreställningar om produktion, transport och montering av betongtrappor.

Nytt sjukhus på Nordsjälland

Tävling för nytt akutsjukhus där arkitektur och natur smälter samman och utgör en trygg plats för patienterna, en extremt välfungerande och trivsam arbetsplats samt en rekreationsoas för alla medborgare i området.

Panum - Dekanat och Fakultetsadministration

Renovering på SUND, Köpenhamns Universitet, som förvandlar tidigare mörka lokaler till en modern, ljus och omväxlande arbetsmiljö med plats för nya samarbetsformer

Randi-Line Linie 18

Komplett beslagsserie i rostfritt stål bestående av enklare versioner av C.F. Møllers exklusiva dörrhandtag i Randi-Line Coupé-serien

Revitalisering av Ravnkloa

Revitalisering av Ravnkloa, en av Trondheims historiska platser, med ny gång- och cykelbro samt vistelseområden vid en nybyggda kanalpromenad.

Teknologisk Institut, DMRI

Ny laboratorie- och kontorsbyggnad som tillfogas raden av fina byggnader i Teknologisk Instituts byggnadskomplex i Høje Tåstrup.

The National Gallery London, Gallery A

Ny utställningshall i ett tidigare magasin på National Gallery i London.

UiO Centrum for livsvetenskap

Forsknings- och undervisningsbyggnad till institutet för livsvetenskap, kemi och farmaci vid Oslo Universitet (UiO).

Vasamuseet, om- och utbyggnad

Om- och utbyggnad av Sveriges största turistattraktion som ger bättre tillgänglighet för alla och ökar besökskapaciteten.

Villa R

Villa som bjuder in skogen i huset

Växthuset i den Botaniska trädgården, Aarhus Universitet

En genomgripande restaurering av växthuskomplexet ska omvandla palmhuset till ett botaniskt informationscenter. Dessutom byggs anläggningen ut med ett nytt, tropiskt växthus som ska mäta 18 meter på höjden.

Örebro Resecentrum

Förslag till nytt resecentrum i Örebro der förenklar trafiken och utvecklar denna uppdelning med ett nytt stråk och kopplar ihop dom två stadsdelarna.

Ålgård centrum

Utveckling av Ålgård från tätbygd till småstad.

AUH, Vårdplanering

Funktionsplanering, aktivitets- och kapacitetsanalyser.

Brekstad

Utvecklingsplan till den norska kustorten Brekstad i Trondheimsfjorden som förväntas växa kraftigt på grund av den nya jaktflygbasen i området.

Core centrumet i AUH (Det nye Universitetshospital i Århus)

Core-centret samlar den kliniska forskningen på det nya universitetssjukhuset i Aarhus. Centret är centralt beläget i två av de tre höghusen som både bildar en huvudentré och symbol för DNU.

Drottning Ingrids Sjukhus, Nuuk

Akutcenter med operationsavdelning, uppvaknande, intensiv och diagnosiska sängplatser som säkrar en snabb diagnos och behandlingsplan.

Førde centralsjukhus, användarinvolvering

Planering av infrastruktur, utnyttjande av arealer och eventuell utbyggnad av sjukhuset.

GIS-bygninger

Koncept för slutna gasisolerade ställverk - även kallade GIS (gas insulated switchgear).

HAB Varbergparken block 15

Hus nummer 15 i Varbergparkens bostadsområde från 70-talet omvandlas nu till en mer energieffektiv byggnad.

Harbour Stones Lindholmen Göteborg

Masterplan för ett nytt bostadsområde på Lindholmen, en del av Göteborgs gamla industrihamn.

Henius House

240 nya ungdomsbostäderna på den tidigare industriområdet Eternitten i Aalborg som en del av omvandlingen av området från cementindustrin för den nya stadsdelen.

Hotel d'Angleterre, totalrenovering

Renovering av det femstjärniga Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv i Köpenhamn, ursprungligen från 1755.

International School Ikast-Brande

Ny skolbyggnad till Den Internationale Skolan i Ikast-Brande, med både skola, fritidshem och förskola.

KUNSTEN - masterplan för restaurering och revitalisering

Masterplan, som visar de steg som behövs för att KUNSTEN är i linje med funktionen som en modern kulturinstitution, som ligger i en kulturminnesmärkt byggnad komplex.

Long Lane, Cambridge

273 hållbara bostäder i skandinavisk stil i ett nytt kvarter i Cambridge.

Lägenhet , Mayfair, London

Renovering av lägenhet i det anrika kvarteret Mayfair, London.

Musholm Bugt Feriecenter, utbyggnad

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

National Diabetes Center

Utbyggnad av nationellt kompetenscenter för diabetes med forskning og behandling av speciellt komplicerade fall på King Saud University, Riyadh.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Tävlingsförslag till utbyggnad av det psykiatriska sjukhuset Sct. Hans Hospital.

Nya Frogner vårdhem

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

Nytt huvudkontor åt försäkringsbolaget Codan

Samarbete mellan avdelningarna har varit i fokus för förslaget till nytt huvudkontor åt försäkringsbolaget Codan i Ørestaden.

Point Hyllie

Mixed-use development med bostäder, kontor och butiker.

Skipark 360°

Världens mest kompletta inomhusskidanläggning.

Slussen

Masterplan för området vid Slussen i Stockholm som binder ihop Södermalm och Gamla Stan.

Springfield University Hospital, Vårdplanering

Funktionsplanering, kapacitets- och aktivitetsanalyser och användarinvolvering.

Sykkylven centrum

Idéförslag till förnyelsen av centrum med kvartersbebyggelse, nytt stadshuset och havsfront samt bevarande av de gröna omgivningarna.

Sæby Strand – hyresrätter

Bostadsprojektet utgår från det unika läget med fri utsikt över Kattegatt.

Sørumsandbyen

Utvecklingsplan för stationsorten Sørumsand till et attraktivt, tättbebyggd urban förortsmiljö med så lite biltrafik som möjligt.

Teko Center Danmark

Konfektions- och textilskola i Birk Centerpark vid Herning.

The Summits

Förslag til nytt kontorskomplex i Ørestaden utanför Köpenhamn.

Vejle sjukhus, generalplan

Generalplan med förslag till utformning av framtida funktioner på sjukhuset. Användarinvolvering är ett centralt verktyg.

Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

Aalborg Universitets nya hörsal

Ambitionen med Aalborg Universitets nya hörsal har varit att skapa ett landmärke för universitetet – och med den centrala placeringen på Campus Sdr. Tranders också en samlingsplats för anställda och studenter.

A.P. Møller Skolan

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

Athletes Village, Plots N13 och N26 podium gardens

Landskapsutformning av upphöjda innergård som återskapar den diversitet som gått förlorad i en tidigare rik ekologisk miljö.

Bestseller Logistikcenter Nord, Landskap

Masterplan och utformning av landskap till moderna hållbar industribyggnad.

BIOVAF - nytt forskningskomplex, DTU

Tävlingsförslag till ett nytt forskningskomplex i form av en utvidgning av DTU:s anläggning på Lyngby Campus.

Brogården

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

Copenhagen Arena

Förslag til multiarena för konserter og idrottsevenemang med plats för 15000 åskådare.

DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus

Helhetsplan för förvandlingen av DSB-områdena och bussterminalen vid Ny Banegårdsgade i Aarhus.

Friends Arena

Sveriges nya nationalarena för fotboll.

Futurum+

Möbelserie med podier og ovanmoduler.

Greenwich Peninsula, Plot M0116

Bostadsfastigheterna på ett tidigare industriområde söder om Millennium Dome, London.

Haderslev Hamn

Helhetsplan för Haderslev Hamn.

IHA Katrinebjerg

Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet med plats för 3 000 studenter, forskare och lärare i IT-byn Katrinebjerg.

Motorvägen Kliplev-Sønderborg

Landskaps- och brodesignløsningar för 25 km ny motorväg mellan Kliplev och Sønderborg

Museet Kystens Arv

Tävlingsförslag om tre nya tillbyggnader utformade som sjöbodar.

Nytt liv till gamla simhallar: Ringkøbing Svømmehal

Idékatalogen innehåller förslag på hur man kan förvandla gamla simhallar till moderna bad- och wellnessanläggningar. Ringkøbing Svømmehal är ett pilotprojekt.

OS-byn, Plot N13 London Olympics 2012

Bostäder som en del av OS-byn i London. Efter spelen kommer husen att bli miljömässigt hållbara bostäder för 10 000 personer och revitalisera ett av stadens mest nedslitna områden.

Regionsjukhuset Viborg, nytt akutcenter

Förslag på tillbyggnad med en ny huvudentré och separat entré till akutmottagning.

SEB Campus

Förslag till nytt huvudkontorsområde i Norra Djurgårdsstaden för bank- och pensionskoncernen SEB, med plats för 6 000 medarbetare.

Sogn og Fjordane Konstmuseum

Med en exteriör som påminner om ett isblock har Sogn og Fjordane konstmuseum blivit ett nytt landmärke i Førde.

Strandhusene, seniorbostäderna vid Haderslevs hamn

Seniorbostäderna vid Haderslevs hamn består av fyra punkthus, vackert belägna med utsikt över stad, fjord och hamn.

Straume sentrum festplass og høyhus

I samband med stadsförnyelsen av Straume i Norge får staden en festplats för stora folkliga evenemang och ett nytt landmärkeshöghus med konferenscenter, kontor och hotell.

Sølvgades Skola

Renovering av kulturhistoriskt skyddad skola och ny byggnad med gymnastikhall, ämnesrum och klassrum.

TrygFondens Familiehus

Patienthotell för familjer med allvarligt sjuka barn som är inlagda på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Tävling för Västhamnen, Helsingborgs Hamn

Projekttävling om att utforma och gestalta Helsingborgs Hamn AB's containerterminal till en modern och effektiv terminal.

Villa Gjeskelund

En modern tolkning av den klassisk gårdsbyggnaden i ett skyddat område omgivet av fält och skogar.

Vårdcentral och kvartershus i östra Aalborg

Ett inbjudande center i ett i övrigt ganska likformigt bostadskvarter som förutom kliniklokaler rymmar samhällsservice, hälsocafé, informationscenter och gym.

Akut- och Infektionsklinik, SUS - inredning och specialinredning

Inredning och design av specialinredning till den nya Akut- och Infektionskliniken i Malmö, som är Sveriges största och modernaste i sitt slag.

Akut- och infektionsklinik, SUS, Malmö

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

Batteriet Sixtus

Skydd och restaurering av de bevarade befästningar på Holmen.

Brabrand Ro-stadion

Nytt domartorn och klubbhus sammanbyggt med ett befintligt båthus.

Cavere

Kvalitetstillbehör för inredning av bad- och toalettrum, allt för att underlätta vardagen för äldre och rörelsehindrade.

Company House III, Skejby

Kontorsbyggnad belönad med DGNB:s silvermedalj och utmärkelsen ”Very Good” enligt den engelska standarden BREEAM.

DNV Gødstrup

Förslag till det nya sjukhuset i Västdanmark samt en mer detaljerad plan för utformningen av sjukhusets första etapp.

FLSmidth - kontor i Indien

Kontorsbyggnaden är FLSmidths huvudkontor i Indien och rymmer ca 2500 IT-arbetsplatser.

Hospice Djursland

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

Hospice Djursland, Landskap

Sinnesträdgård och atrium trädgårdar i förbindelse med Hospice Djursland.

Komforthus

Energiriktigt enfamiljshus konstruerat efter passivhus-principen.

LP Cupola

En modern och underhållsfri version av den ursprungliga armatur som används i Universitetsparken i Aarhus

Metropolen

Metropolen är en åtta våningar hög kontorsyggnad på Ørestadens ”rambla”, som förbinder metrostationen och universitetet.

National Maritime Museum, The Sammy Ofer Wing

Tillbyggnad til museet i London med världens största maritima samling, som är inrymt i förnäma, historiska byggnader uppförda på UNESCO's världsarvslista.

Operapaviljongen

Med Operapaviljongen, som rymmer 200 väntande personer, får Operans gäster och andra besökande på Holmen möjlighet att söka lä i väntan på ”havnebussen”, som färjan kallas.

San Martino-museet, Gastronomisk Akademi

Renovering och nyinredning av medeltidsområde i San Martinomuseet, Neapel.

VB Klubbhus och träningsbanor

Ny klubbanläggningar för Vejle Bollklubb med sex fotbollsplaner varav två upplysta samt klubbhus och omklädningsrum.

Vejle Sygehus, en del av Sygehus Lillebælt

Generalplanen beskriver den långsiktiga planen för sjukhusets etappvisa utbyggnad.

Viby Syd

Masterplanen omfattar strategiska initiativ som exempelvis nya trafikförbindelser, utbildningsinstitutioner, arbetsplatser och ett nytt medborgarhus, liksom förändringar av befintliga byggnader och grönområden.

Vitus Bering Innovation Park

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

Ålesund sjukhus, ny barnavdelningen

Ny barnavdelning inreds på barnens villkor med utrymme för lek, skola, vård och omsorg i en ljus och trygg miljö.

Aarhus Universitet, inredning av Samfundsvidenskabeligt Bibliotek

Ny inredningslösning av biblioteket vid Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får det ursprungliga och det nya att fungera tillsammans som ett enda rum.

AquaDomi - flytande hotell

Flytande hotellkoncept i stjärnformade och Z-formade versioner anpassat olika vattenytor.

Birk Centerpark

Integrerat undervisnings- och kulturområde vid Herning.

Centre for Democracy and Conflict Resolution

Förslag till en ”kunskapsportal” för samhällsvetenskaperna, kallad Knowledge Gateway, vid University of Essex.

Cortex Park

Forsknings- och kunskapspark vid Odense Universitet.

CWO P-hus

P-hus som rymmer ca 350 parkeringsplatser.

Dansk Neuroforsknings Center - Kundrådgivande

Rådgivning m.m. i förhållande till utbyggnaden av Aarhus Kommunehospital med ett nytt neuroforskningscenter.

Darwin Centre, andra etappen, Landskap

Trädgård utformat som en amfiteater bildar en ram runt sammankomster, utomhusundervisning och skolarrangemang.

Darwin Centre, andra fasen

Andre fase av Darwin Centret er en utvidelse av det berømte Natural History Museum i London.

Duemosepark, 1:a till 3:e etappen

Samlad bostadsbebyggelse i Farum med lägenheter och radhusbebyggelse.

Eleda Stadion

Fotbollsstadium med koncentration på närhet mellan spelare och publik.

Friis, Aalborg Citycenter

Kombinerat butikscenter, P-hus, hotell samt kontors- och affärscenter.

GAPS – nytt psykiatrisjukhus i Slagelse

Förslag till psykiatrisjukhus som samlar fyra befintliga mindre enheter i en enda byggnad i anslutning till Slagelse Sygehus.

Glostrup Storcenter

Renovering och utbyggnad av Glostrup Storcenter byggt på 70-talet.

GoBiGas

Anläggning för produktion av biometan - projekt GoBiGas - där man via avbruten förbränning av främst skogsavfall framställer fordonsgas.

Halsskov Maritime By

Ny by i den nedlagda Halsskov Hamn med ca. 600 bostäder.

Handelshögskolan i Aarhus

Handelshögskole uppbyggd kring en rad olika uppenhålls och gårdsrum.

Höghuset Continental, Stockholm

En 30 våningar hög byggnad i centrala Stockholm med hotel och kontor.

Incuba Science Park, Katrinebjerg

IT-forskarpark med forsknings-, kontor och gemensamma faciliteter till IT-iverksättare och IT-firmor.

Laboratorier, Haukeland universitssjukhus

Tio våningar höga laboratorie byggnaden är i direkt förbindelse med det befintliga sjuk

Miljökonsekvensbedömning för Aarhus spårväg

Uppdraget är att undersöka hur räls, elmaster och hållplatser rent arkitektoniskt kommer att påverka den urbana miljön och det öppna landskapet.

Navitas Park

Förslaget till Navitas Park, inrymmer Ingenjörshögskolan i Aarhus och Aarhus Maskinverkstadsskola samt en ny forskningspark för energi och hållbarhet. Utgår från det framskjutna läget i Aarhus hamn.

Passiv-kontoret till Århus kommun

Passiv-kontoret till Århus kommun, där utformningen har lagt stor vikt vid både låg strömförbrukning och god luftkvalitet inomhus samt de krav en god arbetets plats ställer.

Siloetten, bostäder i Løgten

Silokomplex gjorts om till 21 lägenheter av hög kvalité.

Vestas A/S, Randers

Vindkraftverkfabriken Vestas A/S är byggd längs motorvägen mellan Randers och Aarhus.

Älvstrandens Utbildningscentrum

Om - och tillbyggnad av Älvstrandsgymnasiet till utbildningscentrum med bl.a. grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

Aarhus Gymnastik- och Motorikhall

Motorikhallen är en idrottshall som är utformad för att motivera barn att utveckla sina motoriska färdigheter.

Advice - House

Advice House är ett öppet och flexibelt kontorslandskap med många olika vyer och vinklar.

ARKEN, tillbyggnad

Tillbyggnad till Arken Museum för Modern Konst med respekt för den existerande arkitekturen.

Ateljé och gästhus

Privat ateljé och gästhus klädda med tak och fasader utformade med miljön i fokus.

Auto College

Ny skolbyggnad med verkstäder och klassrum för en av Danmarks största yrkesskolor inom fordonsindustrin.

Bislett Stadion

Nybyggnation av Norges berömda friidrottstadium i Oslo.

Bolig+

Förslag till energineutrala bostäder i Aalborgs hamn.

Business College Sønderborg

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg.

Cutty Sark Gardens

Förslag till omorganisation av miljön runt det kulturskyddade segelfartyget Cutty Sark.

Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By

Det danska affischmuseet i en modern utställningsbyggnad, återskapad i sekelgammal stadsmiljö.

Finderupparken

Näringslivskomplex i fyra våningar med 91 lägenheter och 1500 m² affärsverksamhet.

Förskolan Dragen

En av de första institutionerna i Danmark som är uppförd som passivhus, dvs. en byggnad med minimal energiförbrukning.

Generalplan för den samlade psykiatrin i Region Syddanmark, Vårdplanering

Ramsättande manual och guideline för de lokala psykiatribyggnationerna i Region Syddanmark.

Gentofte Hospital

Utvidgning av Gentofte Hospital genom att sätta in en ny modern kärna i den ursprungliga åttaformade byggnaden.

Hälsocenter för cancersjuka ”Villa Vita”

Förslag til hälsocenter dit cancersjuka kan komma och få rådgivning, terapi, få motion, delta i hjälpgrupper och få vägledning i kost och motion.

Ny simhall, Ängelholm

Förslag till ny simhall i gränslandet mellan skog och stad i Ängelholms Kommun.

Passivhus i lättklinkerbetong

Enfamiljshuset är utformat som en liksidig trekant - därav namnet Nordpilen. Etagehuset bygger på ett modulsystem med sammanlagt fyra lägenhetstyper.

Ryesgade 60-64

Större enkelhet och mindre underhåll samt minimalt energiförbruk har varit målet för renoveringen av fastigheten från 1964.

Sjukhuset i Vestfold, masterplan

Masterplan för utbyggnad och renovering av sjukhuset i Tönsberg, Norge.

Skyview, Stockholm

SkyView är en attraktion bestående av två glasgondoler som tar besökande upp till toppen av Stockholms multiarena Ericsson Globe.

Spinderierne, Vejle

Det klassiska industriområdet Spinderierne i Vejle ska omformas till ett nytt centrum för kultur och verksamheter.

The World Village of Women Sports

Förslag till ny stad för kvinnors sport i Malmö med bl.a. bostäder och kontorslokaler.

Vendsyssel Konstmuseum

Vendsyssel Konstmuseum är inrättad i en tidigare klädfabrik från slutet av 1800 talet.

Vendsyssel Konstmuseum, utbyggnad

Utbyggnaden av Vendsyssels Konstmuseum under mark i museets gårdsrum.

Villa Alstrup

Exclusiv villa vid Vesterhavet som producerar mer värme och el än den använder.

Wave

Stolens design är skandinaviskt enkel och elegant, och passar den nutida arkitekturen. God sittkomfort har haft hög prioritet.

Aarhus hamn, Gränskontroll

Den nya gränskontrollstationen i Aarhus hamn omfattar två avdelningar; en kontrollstation för veterinärmyndigheterna och en för skattemyndigheterna.

A. P. Møller Skolan – indredning och specialinventarier

Indredningen av A.P. Møller Skolan. Positiv och motiverend skolmiljö, som integrerar IT.

Amager Centret – nya fasader

Nya fasadkoncept för Amager Centret uppbyggd av varierande lameller.

Amerika Plats - markområde och parkeringskällare

Markbehandling, torg och parkeringar till ny stadsdel på Södra Frihamnen i Köpenhamn.

C.F. Møllers kontor, Köpenhamn

Ombyggnad af tidigare lokaler for utbildning till studio för C.F. Møller, Köpenhamn.

Camillo Eitzen House/Ankeret

Bostäder och kontor i en överordnad, arkitektonisk form

DAKA biodieselfabrik

Ny produktionsanläggning för framställning av biodiesel.

Egetæpper - utvidgning

Utvidgning av mattproducenten Eges administrationsbyggnad med nytt showroom, nya kontor samt möteslokaler.

Enghusene

27 hus i den nya exklusiva stadsdelen i Over Hornbæk.

Eternitten

Visionsplan för den 360 000 m2 stora industritomten Eternitten.

Fjordbyen, Haderslev Hamn

Första etappen i masterplan med 10 holländskinspirerade hus på 150-170 m2 samt 24 lägenheter.

Fleetbank House

Kombinerat kontorsyta och shopping.

GH3 taklyft

Taklyftsystem som på bästa vis passas in i arkitekturen.

Incuba Science Park, Skejby

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

Klitheden bostäder, Blokhus

Bebyggelsen integrerar olika bostadstyper – radhus, gårdshus och friliggande villor – i en enkel och tydlig plan och arkitektur.

Musikhuset Aarhus, utbyggnad

Utbyggnad av Musikhuset Aarhus med nya kulturinstitutioner och hallar.

Nimbushuset

Fasaden på flervåningsfastigheten Nimbushuset på Frederiksberg innebär ett nytänkande vad gäller användningen av skaltegel.

Sanistål A/S, Taulov

Danmarks största stållager.

Sluseholmen, bostadsön Fyrholm

Fasaderna till två byggnader i kvarteret Fyrholm i den södra delen av Köpenhamns hamn.

Sommerhus for Ulla & Christian Beck

Sommarhus i Holmslands Klit på Jyllands västkust.

The LM Project – The Mermaid Tower and the Rock

Tävlingsförslag omfattande två skulpturala kontorsbyggnader placerade på Langelinie och Marmormolen i Köpenhamn som förbinds av en gång-och cykelbro.

Ullevål Universitetssjukhus - Vårdplanering

Hälsovårdsplanering, kapacitetsberäkning och relaterade arkitektarbeten.

Zipp

Möbelserie för väntrum med säten och bord som kan kombineras till linjära sittgrupper om två eller flera möbler.

Arkeologiskt museum i Bari

Nytt arkeologiskt museum genom restaurering, renovering och tillbyggnad av Santa Scolastica-klostret med tillhörande kyrka samt en arkeologisk park.

Bispebjerg Studentboende

Studentboende med 252 bostäder fördelade på två byggnader på nio respektive tio våningar.

BUCO

Serie av bänkar och ståbord för inredning av större lokaler – här utvecklade för foajén i Musikhuset Aarhus.

Dannevirkestræde

Bebyggelse med sammanlagt 20 bostäder i centrala Haderslev.

Det Ny Sjöfartsmuseum

Förslag till ett nytt sjöfartsmuseum i torrdocka som tillhört Helsingør Værft.

Farsø Centrum

Helhetsplan med en övergripande vision för bebyggelse, trafik och grönytor i centrum af Farsø.

Herning Gymnasium

Utbyggnad och renovering av Herning Gymnasium.

Kongebrocentret

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

Kyrkplatsen i Holstebro

Omdisponering och förnyelse av området runt Holstebro kyrka och Holstebros rådhus och bibliotek.

Køge Åhavn

Första etappen av bostadsområde vid hamnen i centrala delen av Køge.

M2

Två enfamiljshus och två sommarhus ritad för byggnadsföretaget M2.

Moské och Islamiskt Center

Forslag till modernistisk moské med många element från islamisk og europeisk arkitektur.

Museum of Modern Art Warszawa

En horisontal ornamentik är utgångspunkten för tävlingsförslaget till Museum of Modern Art i Warszawa.

Musikhuset Aarhus, inredning och specialinventarier

Inredning av utbyggnaden av Musikhuset Aarhus, däribland ny reception och design av möbler för foajén, inredning av nytt kök och matsal och almänna skyltning.

Randers Stadion – ombyggnation

Anläggningen har inår fått väl definierade utrymmen och utåt har stadion formen av en kristall.

Randi-Line Komé

Komplett serie som består av dörrhandtag, vred, rosetter och skyltar.

Rigsarkivet OPP projektet - Kundrådgivande

Byggherrerådgivning i förbindelse med projektet Rigsarkiv.

Zip House

Sommarhuset ritat för M2.

Bostäder Bjørnveien 119

Tre olika bostadstyper fördelade på åtta bostadshus centrerade runt en gård. Varje bostad har tillgång till tre olika uteplatser.

CFM06

Serie med stoppmöbler som består av sittmöbler och bord

Färgeri och pannhus, Spinderierne Vejle

Konvertering av de tidigare spinnerihallarna i Vejle.

Försvarshögskolan | Udenrigspolitisk Institut i Stockholm

Om- och nybyggnad av 20 000 m2 utbildningslokaler, bibliotek och kontor.

Haderslev Fjordpark

Fjordparken är en del av C.F. Møllers masterplan för den gamla industrihamnen i Haderslev.

Lille Vildmosecentret

Besökscentret förmedlar mossens natur och historia till besökarna.

Nordlyset

Skulptural fastighet med expressiv fasad i den nya stadsdelen vid Amerika Plads i Köpenhamn.

Nordlyset, Landskap

Organiskt formade gårdsrum med frodigt grönskande uppehållsytor för de boende.

Quintus – Lampa och pollare

Belysningsserie med lampa och pollare.

Scion-DTU, ombyggnad av Kemihuset

Ombyggnaden har förvandlat en laboratoriebyggnad från 60-talet till ett modernt, energioptimerat kontorskomplex.

Skive Kraftvärmeverk

Skive Kraftvärmeverk är placeret i landskapet på kanten vid infartsvägen till Skive - synligt både från fjorden, staden och närliggande bostadsområden.

Østerbrogade 105

Bostadsblock med sex våningar i kontext med historiska byhus.

Århus Universitetshospital, Skejby

Komplett sjukhusbebyggelse i Skejby norr om Aarhus.

4. Maj Kollegiet, Aarhus

Kollegium uppfört som en fyrlängad gård.

Bent Brandt

Huvudkontor för Bent Brandt, leverantör till storkök och restauranger.

Biogasanläggning, Henriksdals Reningsverk i Stockholm

Biogasanläggning för rening av rågas vid Henriksdals Reningsverk i Stockholm.

Dronningedammen

24 bostäder på en unik tomt i Hørsholm.

Food College Aalborg

Nya köksfaciliteter vid Food College Aalborg, en del av Tech College Aalborg.

Gärstadverket

Utbyggnad av befintligt kraftvärmeverk och sopförbränningsanläggning.

Kolding byCampus

Tävlingsforslag till helhetsplan for bykonvertering i Kolding, inklusive masterplan för Syddansk Universitet.

Kopernik Science Center, Warszawa

Förslag till det nya eksperimentarium och planetarium, som ligger direkt vid floden i stadscentrum.

Reno-Nord

Nybyggnad för förbränningslinjen på Reno-Nord Forbrændingsanlæg öster om Aalborg.

Salling Stormagasin - utvidgning

Utvidgning av Salling Stormagasin mitt på Strøget i Aarhus.

Sygehuset i Vestfold, 6. byggetrin

Sjukhusets sjätte byggetapp ingår som en del av den samlade masterplanen för sjukhuset.

The Rock – miljödesign

Internationell arkitekttävling om att rita Europas mest energiriktiga kontorsbyggnad.

Trygg-Hansa Stockholmskontoret

Ombyggnad av Trygg-Hansahuset i Stockholm.

Villa, Råhøj Allé

På en lite anonym, sluttande tomt i södra Århus, med visuella korridorer mot skogen och det öppna landskapet, ligger denna villa i ett äldre bostadskvarter.

Field's

Köpcenter med 110 butiker, leisurecenter, kontor, parkering m.m.

Gravene Haderslev

Renovering har förvandlat torget Gravene från en oskön parkeringsplats till ett klassiskt torg.

Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej

Flexibelt laboratorie- och undervisningskomplex.

Nobelparken, Aarhus

Komplexet omfattar byggnader för undervisning, företagsverksamhet och bostäder i norra Aarhus.

SuperDome Kolding

Förslag till multifunktionella arena för extrema sporter och mer.

Aarhus idrottspark, utvidgning

Arkitektbyrån har under många år haft hand om en rad om- och tillbyggnader av arkitekt Høegh Hansens Aarhus Idrætspark (numera kallad NRGI Park).

C.F. Møller i Vejle

C.F. Møllers tidigare avdelning i Vejle inrymd i en centralt belägen lokal där man en gång i tiden tillverkade skyddskläder.

Gågatorna i Holstebro

Renovering av de äldsta och mest nedslitna delarna av Holstebros gågator.

Nørrebro Brygghus

Nørrebro Brygghus kombinerar bryggeri, restaurang och bar med plats för 150 respektive 100 gäster.

Sandegraven

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

Syddansk Universitet, Esbjerg

Undervisningslokalerna för Syddansk Universitet i Esbjerg ligger i ett campusområde.

Äldreboendet Aalholmhjemmet

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

Aarhus Kunstbygning, utbyggnad

Aarhus Kunstbygning, utbyggnader [1993, 2003]

Akershus Universitetssjukhus (Nye Ahus), parkeringshus

Parkeringshuset vid Akershus universitetssjukhus har plats för ca. 1300 bilar och används av sjukhusets anställda samt besökande.

Akershus Universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk klinik

Ungdomspsykiatrisk klinik för ungdomar i åldern 13 till 18 år. En del av en helhetsplan för Akershus Universitetssygehus.

Bostäder vid Vedbæk Station

Bostadsområde i centrala Vedbæk norr om Köpenhamn med radhus og flervåningshus med loftgångar.

Cafe Hack, Aarhus Teater

Nya café i de tidigare övningslokaler för teatern.

Grundfos

Konstruktion och projektering av en lång rad byggnader i Danmark och många andra länder.

Musvågevej, särskilt boende

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

P-hus og administration, Billunds flygplats

P-hus och administrationsbyggnad i anslutning till en ny terminal vid Billunds flygplats.

Pumpstation och personalbyggnad

Anläggningen består av fyra delar: personalbyggnad, pumpstation, kompressortorn och bräddningsanläggning.

Sofiegården, äldrecenter

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

Tuborg Nord - kanalprojektet

Utformning av kanaler, torg och broar i den nya stadsdelen Tuborg Nord.

Bornholms centralsjukhus

Utbyggnad av Bornholms centralsjukhus i Rønne.

MarselisborgCentret, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Centret – i två plan – innehåller konferens- och möteslokaler, varmvattenbassänger och café.

Sjöauditoriet, Aarhus Universitet

Byggnationen omfattar fem auditorier samt diverse kontor och gemensamma faciliteter.

Spæncom kundcenter

Försäljnings- och utställningscenter för betongelementföretaget Spæncom.

The Poul Due Jensen Academy - Grundfos

Undervisning och studentbostäder i Bjerringbro för Grundfos-koncernen.

Aarhus hamn, packhus 302 och 304

Packhus 302 och 304 med kall- och varmvattenlager och kontorsfaciliteter ligger i Aarhus hamns östligare delar.

Det Teologiske Fakultet

Omvandling av det tidigare ortopedsjukhuset till teologisk fakultet vid Aarhus Universitet.

Frederikshavns Sygehus, utbyggnad

Tillbyggnaden av Frederikshavns sjukhus med patientsalar och behandlingsavdelningar.

Gateanläggning vid Aarhus hamn

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

Holtet yrkesskola

Utbyggnad och ombyggnad av gymnasieskola för yrkesstudier.

Kanal 5

Kanal 5s nya kontor i Stockholm.

Naturhistorisk Museum, Aarhus

Naturhistorisk Museum är en självständig institution som arbetar med forskning, undervisning och utställningar.

Sommarhus i Kandestederne

Komplexet består av mindre byggnader runt en lägivande innergård vid Kandestederne i Nordjylland.

Topdanmark, utbyggnad av huvudkontor

Nybyggnationen utgör ett långt gångstråk som förbinder de två ursprungliga byggnaderna: det arkitektoniskt kraftfulla Tophus i på-plats-gjuten betong och en mindre och anonymare byggnad.

Vestas Vingefabrik, Nakskov

Produktionsfaciliteter för tillverkning av vindkraftverk i Nakskov.

Vibenhus, kontorshus

Kontorskomplex på den gamla godisfabriken Galle & Jessen i norra Köpenhamn.

Aalborg slamtorkningsanläggning

Aalborg slamtorkningsanläggning är den första i sitt slag i Danmark.

Aarhus hamn, marinbyggnad

Marinbyggnaden ligger på den norra, yttersta spetsen av Aarhus hamn, med utsikt över bukten, staden och den containerterminal som byggnaden ska serva.

Kapell, Herning Centralsjukhus

Kapellsal med enkelt, geometrisk formspråk byggnad i röd sten.

Kvarteret vid Fuglesangs Allé

Område som rymmer olika utbildningsinstitutioner som Handelshøjskolen, Musikkonservatoriet, 4. maj Kollegiet, Tandlægekollegiet samt Møllevangskirken.

TGS - teknologicenter, Berlin

Teknologi- och forskningscentret innehåller kontor och laboratorier för nystartade företag inom forskning och utveckling.

Café, Statens Museum för Konst

Ombyggnationen omfattar förhall, nytt museicafé, butik och garderob.

Ny Moesgård

Område med 83 bostäder i Skåde, söder om Aarhus.

Statens Museum för Konst, utbyggnad

Utvidgning och ombyggnad av Statens Museum för Konst i Köpenhamn.

Rungsted Sundpark

Bostadsbebyggelse norr om Rungsted hamn.

Tuborg Nord, general- och byggplan

Området är ett blandat industri- och bostadsområde, som förverkligats i etapper enligt C.F. Møllers masterplan från 1988.

Aarhus hamn, packhus 35

Packhus för trävirkesföretag i Aarhus Hamn.

Århus Tekniske Skole Nord

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole, som byggts på med flera avdelningar under en rad år.

Dadeko

Tappningsanläggning med produktion, service och administration.

Grundfos huvudsäte

Grundfos huvudsäte i Bjerringbro.

Aarhus Kommunsjukhus

Kompakt, homogent byggnadskomplex med respekt för den ursprungliga planen.

Parken, Danmarks Nationalstadion

Modernisering av stadionanläggningen på Østerbro i Köpenhamn.

Steno Museet, Aarhus

Museet rymmer vetenskaps- och medicinhistoriska samlingar, planetarium, trädgård med läkeörter m.m.

Sandbakken

Ett bostadsområde söder om Aarhus.

Randi-Line

Klassisk serie med dörr- och fönsterhandtag i mattborstat rostfritt stål eller polerad mässing.

Møllevangskyrkan

Församlingskyrka och sockengård i norra Aarhus.

Egetæpper A/S

Administration och showroom för Egetæpper A/S vid Herning.

Århus Sporveje Syd

Garagebyggnader, verkstäder och klargöringshallar för Aarhus Sporveje.

Det Danske Hedeselskab

Det Danske Hedeselskabs huvudkontor.

Sommarhus, Aage Damgaard

Cirkulärt sommarhus med roströda stålfasader uppfört i den danska västkustens klittlandskap.

Egå Marina lustbåtshamn

Ny lustbåtshamn norr om Aarhus, med plats för 600 båtar och 300 jollar.

Ravnsbjergkirken

Kyrka i röd lera med karakteristiska detaljer.

Solklint, 5 hus i Egå

Fem klunghus med gemensamt gårdsrum på en udde vid Aarhusbukten.

Væksthus ved Botanisk Institut

Det snigelformade växthuset från 1969 är en nationell ikon inom växthusarkitektur.

Århus Sporveje Nord

Garagebyggnader och verkstäder för Aarhus Sporveje.

Vestersøhus

Vestersøhus utgör den optimerade kombinationen av burspråk och balkonger.

Vodroffsvej

Funkisbyggnad bestående av två sammanfogade huvudflyglar på fem respektive sex våningar.
Visa fler projekter