Om oss

Hållbarhet - C.F. Møller

Hållbarhet

 

C.F. Møllers vision är att förbättra livet för människor och planeten. Med erfarenhet från nästan 100 år av prisbelönt arkitektur inspirerad av våra nordiska värderingar och helhetssyn sätter vi social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i centrum för vårt arbete.

Som arkitekter spelar vi en viktig roll för att skapa samhälleligt och ekonomiskt värde för våra kunder och för samhället i stort. Vi tolkar våra uppdragsgivares målsättningar, och skapar arkitektoniska lösningar med varaktiga funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter som tillgodoser dagens behov, samtidigt som vi bidrar till byggnadsmiljöns långsiktiga kulturella kvalitet.

C.F. Møller är medlem i FN:s Global Compact, och arbetar aktivt med de globala målen för hållbar utveckling. Vi ger ut en årlig Communication on Progress (COP) -publikation, som också innehåller dokumentation över vårt sociala ansvarstagande och jämställdhetsarbete.

 

Communication on Progress 2022

Hållbarhet - C.F. Møller

Så arbetar vi

 

Förverkliga visionen

Vi integrerar hållbarhet direkt i vår arkitektur redan i projektets början för att skapa större värde för klienter, användare och samhället i stort. Individuella hållbarhetskoncept syftar till att nå specifika mål, men de måste också ingå i en tydlig, holistisk arkitekturvision, där helheten blir större än summan av delarna.

Working with Sustainability

 

Anna Sophie Bresson - Lead Sustainability Architect

Hållbarhet - C.F. Møller

 

Utforska varianter

Under designprocessen utforskar vi målmedvetet många varianter för att hitta den bästa och mest hållbara lösningen.

Vi använder specialutvecklade optimeringsverktyg för att parametriskt utforska exempelvis dagsljus, termisk komfort, energi, mikroklimat och livscykelanalys redan i designprocessens inledande skeden. Våra banbrytande dagsljusverktyg gör det möjligt för oss att hitta de urbana former som på allra bästa sätt säkerställer hälsosamma, väl upplysta byggnader redan i den allra första skissen.

Hållbarhet - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit

 

Dokumentera hållbarhet

Hållbara byggnader skapar extra värde för kunder och samhället i stort, så vi dokumenterar våra byggnaders prestanda på högsta nivå med hjälp av erkända verktyg för energi, dagsljus, livscykelanalys, livscykelkostnad med mera.

C.F. Møller har lång erfarenhet av att certifiera byggnader med hållbarhetssystem som DGNB, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. Våra högkvalificerade DGNB-revisorer använder specialutvecklade och BIM-integrerade verktyg för att optimera certifieringen.

Hållbarhet - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Utvalda projekt

 

Copenhagen International School

Copenhagen International School är en ny skolbyggnad som ligger i den nya stadsdelen Nordhavn och återspeglar detta gamla hamnområdes maritima arv. Den unika fasaden är täckt med 12 000 solcellspaneler, där varje panel är individuellt vinklad för att skapa en paljettliknande effekt. Solcellerna kommer att tillgodose mer än hälften av skolans årliga energianvändning. Detta är den största byggintegrerade solcellsanläggningen i Danmark, och skolan lever upp till den stränga danska 2020-koden för lågenergibyggnader.

 

Visa prosjekt

Hållbarhet - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

 

Kajstaden Tower, Västerås

Vid nybyggnation är miljöpåverkan från produktionen av byggmaterial nu större än den från rumsuppvärmning. Vi arbetar därför aktivt för att minska miljöpåverkan från byggnader, och är föregångare när det gäller att utforma hållbara timmerbyggnader. Lägenhetshuset Kajstaden Tower som stod klart 2019 är helt byggt av trä, och är i dagsläget Sveriges högsta timmerbyggnad. Bärande väggar, golv, balkar, balkonger och hisschakt är alla byggda av korslaminerat timmer. De lätta träpanelerna är smidiga att lyfta, vilket ger större precision och kortare konstruktionstid.

 

Visa prosjekt

Hållbarhet - C.F. Møller

 

Netto, Horsens

C.F. Møller och Netto skapar Danmarks första DGNB Gold-certifierade fristående dagligvarubutik, tillverkad av återvinningsbara material och klädd med både trä och terrakottaklinker.  Ambitionen är att sätta standarden för framtida dagligvarubutiker. Byggnaden är konstruerad för att kunna demonteras, och det går att separera delar av byggnaden till kompletta element för återvinning eller användning i andra byggprojekt. Landskapet runt butiken förstärker den biologiska mångfalden, och ett grönt sedumtak skapar en regnvattenbuffert och ger naturlig kylning under sommarmånaderna.

 

Visa prosjekt

Hållbarhet - C.F. Møller

 

City to the Water, Randers

Ökande koncentrationer av växthusgaser i atmosfären innebär att vårt klimat redan håller på att förändras. Nya byggnader och landskap måste därför kunna klara av förändrade klimatförhållanden, där mer extrema nederbördsmängder, torkperioder och värmeböljor kommer att bli det normala snarare än undantaget. Genom utvecklingsplanen ”City to the water” anpassas Randers framtid till miljön – staden binds ihop med vattnet och attraktiva områden mellan den medeltida stadskärnan, älven Gudenå och Randers Fjord utvecklas till en unik stad som föds av älven.

 

Visa prosjekt