Copenhagen International School - Nordhavn

 Copenhagen International School - Nordhavn. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Ejendomsfonden Copenhagen International School (ECIS)

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

26000 m², med rum för 1200 studenter

År

2013-2017

CIS Nordhavn är Copenhagen International Schools nya skolbyggnad, och den kommer att få en framträdande position i Köpenhamns nya stadskvarter Nordhavn. Tanken har varit att ge skolan en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

Promenaden utanför skolan blir till ett urbant hamnstadsrum som ger möjlighet till vistelse och olika aktiviteter.

Den stora skolbyggnaden är uppdelad i fyra mindre delskolor som anpassas efter barnens åldrar. Lokalerna för de minsta eleverna är till exempel särskilt stora, eftersom alla funktioner har samlats i och kring klassrummen. Där finns egna uteplatser, lokaler för drama/teater, gymnastiksalar och så vidare. Delskolorna växlar mellan fem och sju våningar. Uppdelningen i fyra enheter skapar både en identitet och gör det enklare att hitta.

De fyra skolenheterna ligger ovanpå basen. Denna innehåller de gemensamma och mer utåtriktade utrymmena, till exempel foajé, sportanläggningar, matsal, bibliotek och dramalokaler. Därmed kan undervisningslokalerna låsas efter skoltid, samtidigt som de gemensamma utrymmena kan användas till arrangemang för skolan eller hela lokalsamhället.

På basen finns också en gemensam takterrass som utgör skolgård för alla elever – men särskilt för de minsta. Den här skolgården ger ökad säkerhet genom att skydda eleverna från att komma för långt bort från skolan eller för nära vattnet.

Skolbyggnadens unika fasad är klädd med 12 000 solcellspaneler, som kommer att täcka minst hälften av skolans årliga elförbrukning. Förutom att bidra till skolans gröna profil ska solcellerna också ingå som en fast del i skolans undervisning, så att eleverna kan följa energiproduktionen och utnyttja siffrorna vid undervisningen i bland annat fysik och matematik.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Pris

 • Green GOOD DESIGN™ Award. 2019
 • Active House Award. 2018
 • Architecture MasterPrize - Educational Buildings. 2018
 • AZ Awards - Best Architecture Over 1,000 m². 2018
 • Civic Trust Award - Commendation. 2018
 • Projektprisen – Building Awards DK, finalist. 2018
 • Blueprint Award finalist, Best Public Use Project (Private Funding). 2017
 • Building Integrated Solar Technology - 2:a pris. 2017
 • European Architecture Award - Urban Development, finalist. 2017
 • ICONIC Award - Architecture. 2017
 • Regional winner (Best in Europe), WAN Education Award. 2017
 • Årets bygge - Hedersomnämnande. 2017
 • Årets bygge - hedervärd nämna. 2017

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Passiv solvärme

Energisnål byggnation

Högpresterande isolering

Energifönster

Gröna tak

Livscykelanalyser

Hållbar planering

Regnvattenanvändning

Prefabricerade element

Flexibilitet

LED

Sunt inomhusklimat

Bullerreducering

Naturlig ventilation

Lågenergistandard (2020)

Referenser

 • 2019 Eco-Friendly Building Facade, p. 15, 86-91
 • 2018 Building & Decor #36.6, p. 12-13
 • 2018 Building to Educate, p.186-189
 • 2018 Green Architecture Today, p. 86-91
 • 2017 Byggeplads #2, p. 6-11
 • 2017 Byggeri #3, p. 10-12
 • 2017 Byggeri + Arkitektur INDRET, p. 34-36
 • 2017 architektur #07, p. 68-75
 • 2017 architektur fachmagazin, p. 54-61
 • 2017 id+c #279, p. 88-91
 • 2017 Journal of the Israel Teachers Union Vol. 2 #01, p. 89-90
 • 2017 mondoarc #98, p.52-58
 • 2017 The Plan #098, s. 98-106
 • 2017 WALLS&ROOFS magazine #1, p.44-45
 • 2016 Dagens Byggeri, #8, april 2016, p. 14-15
 • 2015 Byggeri + arkitektur, p.58-59
 • 2015 Identity Magazine #144, september 2015, p. 32-33

Utbildning

NYA ISLANDS BRYGGE SKOLA

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

NYA SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Nytt visionärt universitetsområde som samlar en rad utbildningar i en levande och aktiv undervisningsmiljö med stark förankring i staden.

AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

HJÄRTAT I IKAST

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

NYA TIUNDASKOLAN

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

TÄBY PARK SKOLA

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Yrkesskola med fokus på optimala inlärningsutrymmen som kombinerar arkitektur och lärande - alla med direkt tillgång till en gemensam, samlande studiemiljö.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Skolbyggnation på Bali inspirerats av Montessoriprinciperna, med samspel med naturen och stor rörelsefrihet för att möjliggöra inlärning genom nyfikenhet och lek.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

MOLDE KULTURSKOLE

En ny, inspirerande ram för kulturlivet på Moldes gamla fängelsetomt. Kulturskolan integrerar Moldes tidigare fängelse och rådstue, som båda är k-märkta.

DOMUS MEDIA

Komplett utvändig och invändig restaurering av Domus Media Västra flygeln och Aulan, en del av universitetsområdet från 1811 i centrum av Oslo.

NY OGNA SKOLA

Modern och framtidsinriktad inlärningsmiljö i den norska byn Ogna – och samtidigt den lokala samlingsplatsen.

TEKNISKA FAKULTETEN – SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Ny skolbyggnad till Den Internationale Skolan i Ikast-Brande, med både skola, fritidshem och förskola.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- och textilskola i Birk Centerpark vid Herning.

AALBORG UNIVERSITETS NYA HÖRSAL

Ambitionen med Aalborg Universitets nya hörsal har varit att skapa ett landmärke för universitetet – och med den centrala placeringen på Campus Sdr. Tranders också en samlingsplats för anställda och studenter.

A.P. MØLLER SKOLAN

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet med plats för 3 000 studenter, forskare och lärare i IT-byn Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLA

Renovering av kulturhistoriskt skyddad skola och ny byggnad med gymnastikhall, ämnesrum och klassrum.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHÖGSKOLAN I AARHUS

Handelshögskole uppbyggd kring en rad olika uppenhålls och gårdsrum.

NAVITAS PARK

Förslaget till Navitas Park, inrymmer Ingenjörshögskolan i Aarhus och Aarhus Maskinverkstadsskola samt en ny forskningspark för energi och hållbarhet. Utgår från det framskjutna läget i Aarhus hamn.

ÄLVSTRANDENS UTBILDNINGSCENTRUM

Om - och tillbyggnad av Älvstrandsgymnasiet till utbildningscentrum med bl.a. grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

AUTO COLLEGE

Ny skolbyggnad med verkstäder och klassrum för en av Danmarks största yrkesskolor inom fordonsindustrin.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg.

FÖRSKOLAN DRAGEN

En av de första institutionerna i Danmark som är uppförd som passivhus, dvs. en byggnad med minimal energiförbrukning.

HERNING GYMNASIUM

Utbyggnad och renovering av Herning Gymnasium.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- och nybyggnad av 20 000 m2 utbildningslokaler, bibliotek och kontor.

NOBELPARKEN, AARHUS

Komplexet omfattar byggnader för undervisning, företagsverksamhet och bostäder i norra Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningslokalerna för Syddansk Universitet i Esbjerg ligger i ett campusområde.

SJÖAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Byggnationen omfattar fem auditorier samt diverse kontor och gemensamma faciliteter.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisning och studentbostäder i Bjerringbro för Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omvandling av det tidigare ortopedsjukhuset till teologisk fakultet vid Aarhus Universitet.

HOLTET YRKESSKOLA

Utbyggnad och ombyggnad av gymnasieskola för yrkesstudier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole, som byggts på med flera avdelningar under en rad år.