Kajstaden Tall Timber Building. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Kajstaden Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås. Byggnadens alla delar utgörs av korslimmat trä vilket inkluderar väggar, bjälklag, balkonger samt hiss- och trapphusschakt.
 Kajstaden Tall Timber Building. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Fakta

Uppdragsgivare

Slättö; Trenum Västerås AB

Adress

Västerås, Sverige

Omfattning

2 400 m² höghus, 7 500 m² total

År

2016-2019

Entreprenör

Martinsons och Consto

Ingenjör

Bjerking

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Kajstaden – Tall Timber Building är ett betydelsefullt landmärke för hållbart byggande och ett referensprojekt som visar att omställning mot klimatsmart arkitektur är möjlig. C.F. Møller Architects har genom forskningsprojekt, och flera aktiva träprojekt, fokuserat på innovation samt att utveckla och genomföra flervåningshus med massiv trästomme. I Kajstaden var det ett aktivt beslut att prioritera industriell träteknik som byggnadsmaterial för att påverka och ta ansvar för byggindustrins effekter på miljön och klimatförändringarna. En avgörande fördel med trä, till skillnad från andra byggmaterial, är att produktionskedjan för materialet har begränsad mängd utsläpp av koldioxid. Istället är det en del av ett slutet kretslopp, där kol fördröjs i byggnadens stomme.

Forskning påvisar dessutom att byggnader med stomme av trä bidrar positivt till människors hälsa och välmående, tack vare bättre luftkvalitet och akustiska kvaliteter.

Byggprocessen

Kajstaden – Tall Timber Building är totalt nio våningar högt med förhöjd bottenvåning och översta våningsplan med dubbel takhöjd. Tekniken med CNC-frästa massivträ- och limträelement har hög precision och ger lufttäta, och därmed energisnåla, hus utan andra onödiga material i väggarna. Materialets låga egenvikt innebär färre transporter till byggplatsen och effektivare, säkrare och tystare arbetsmiljö under byggtiden. Det tog i genomsnitt tre dagar per våning för tre hantverkare att resa stommen. Mekaniska fogar med skruvar har använts, vilket innebär att huset kan separeras så att materialen återvinns. Den totala koldioxidbesparingen uppskattas till 550 ton CO2, vid bruk av massivt trä istället för betong.

Läs mera

Fler projekt | Träbyggnader/Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.