Netto, Bygholm Bakker. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Netto, Bygholm Bakker

Nettobutiken i Bygholm Bakker är den första som utvecklas enligt ett nytt butikskoncept som sätter en ny standard för livsmedelsbutiker i termer av välbefinnande och hållbarhet. Butiken är inbjudande och iögonfallande med sin stora, elegant inramade entré och sina träbeklädda fasader. Glaspartiet släpper in dagsljuset långt in i byggnaden och skapar en ljus och öppen miljö i butiken med en vacker, synlig takkonstruktion i trä. Entrépartiet är snett avskuret, och den dynamiska effekten skapar en naturlig, öppen plats framför ingången. På förgården står ett växthus med färskvaror som integrerar marknadsplatsen med entrépartiet. Livsmedelsbutiken får ett enastående inomhusklimat tack vare stora dagsljusinsläpp, förbättrad luftkvalitet och minimal användning av material med hälsovådliga ämnen.
 Netto, Bygholm Bakker. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Salling Group A/S

Adress

Horsens, Denmark

Omfattning

1 198 m²

År

2019-2020

Entreprenör

Innovater

Ingenjör

Arne Elkjær

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Nominerad till Building Award i kategorin Hållbarhet. 2021

Hållbar och cirkulär byggnad

För att minimera miljöeffekterna från materialtillverkningen är stora delar av konstruktionen i trä. Byggnadens fasader är uppförda av skärmtegel och träelement medan takkonstruktionen består av dansktillverkat limträ. Entrén är klädd med värmebehandlad, nordisk furu. Byggnadselementen och de mekaniska kopplingarna gör det möjligt att avlägsna delar av byggnaden i hela element för återanvändning i andra byggnader. Landskapslösningen runt butiken består av lokalt förekommande buskar och träd samt naturgräs och vildblommor och stöder därigenom lokalområdets biologiska mångfald. Ett grönt sedumtak sänker dagvattennivån och reglerar temperaturen genom att lagra värme under vinterhalvåret och skapa naturlig kylning under sommarmånaderna. Solceller på taket och ett speciellt energisystem gör butiken delvis självförsörjande på energi. Hållbarhetsåtgärder har resulterat i DGNB Gold-certifiering.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.