Fjordporten - Nordisk lys. C.F. Møller. Photo: Reiulf Ramstad Arkitekter/C.F. Møller Architects

Fjordporten - Nordisk lys

På Oslo sentralstasjon fletter Fjordporten sammen reise, arbeid, fritid, kultur og næring til et framtidsrettet og robust knutepunkt ved å forene tradisjon og fornyelse.
 Fjordporten - Nordisk lys. C.F. Møller. Photo: Reiulf Ramstad Arkitekter/C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Bane NOR Eiendom

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

45 770 m²

År

2017-

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2018

Ingeniør

Bollinger Grohmann Transsolar

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • S.ARCH 2019 Architecture AWARDs, shortlisted in the Conceptual Design category. 2019
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2018
  • Architizer A+Awards - Unbuilt Commercial, finalist. 2018

Fjordportens hovedmål er å kombinere vellykket trafikklogistikk med gode innvendige og utvendige byrom. Dette oppnås gjennom høy arkitektonisk kvalitet og effektivisering av overganger mellom reisemidler. En tydelig arkitektonisk identitet og en gjennomarbeidet miljøprofil definerer prosjektets sluttresultat.

Bebyggelsen består av et tårn med en base. Tårnet rommer hovedsakelig kontorer, mens basen inneholder betjenende funksjoner for reisende. Bygningsvolumet spiller på lag med Østbanehallens høyreiste «katedralrom», og har en nedtrapping med inspirasjon fra Oslos landskap og bebyggelse. Byggets materialitet hinter subtilt til den gang byen var bygget i tre ved å kombinere bruk av treverk med moderne materialer som strukturell betong og høyteknologisk glass.

I tårnet er det rikelig med dagslys. Arbeidsplassene har felles infrastruktur, pauserom og uformelle møteplasser for å legge til rette for et fleksibelt arbeidsliv. «Grønne lunger» i form av vertikale forbindelser over flere plan og terrasser med beplantning gir god kontakt med byen og landskapet. Motivert av at høyhuset skal bidra til bylivet, er det planlagt offentlige arealer i tårnet – et spektakulært utsiktspunkt tilgjengelig for alle.

I basen er det skapt områder som er enkle å orientere seg i. Bygningsstrukturen er tydelig, og tilrettelegger for god bevegelse mellom ulike reisemidler. En pergola av lette flettverkskonstruksjoner i tre definerer sentralbanestasjonens nye hovedinngang, og romlige amfitrapper kobler området til Østbanehallens matmarked. I basen sikrer utvendige atrier og overlys gode dagslysforhold.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.