Fastighetsrådgivning, Danske Bank nyt huvudkontor. C.F. Møller. Photo: Preliminary/Indicative illustration by Lundgaard & Tranberg Arkitekter and Danica Pension

Fastighetsrådgivning, Danske Bank nyt huvudkontor

Fastighetsrådgivning till Danske Bank som 2023 flyttar till ett nytt huvudkontor på Postgrunden vid Köpenhamns Centralstation. Som fastighetsrådgivare till Danske Bank har C.F. Møller Architects hjälpt till att formulera bankens särskilda krav på det nya huvudkontoret i ett strategiskt fastighetsprogram.
Fakta

Uppdragsgivare

Danica Pension (ägare), Danske Bank (hyresgäst)

Adress

København, Denmark

Omfattning

73 000 m²

År

2015-2023

Entreprenör

Team: Aarsleff, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Cowi

Ingenjör

Fastighetsrådgivningsteam: NIRAS (projektledning)

Arkitekt

Fastighetsrådgivningsteam : C.F. Møller Architects i samarbete med PLH Arkitekter, Design: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Vårt ansvar inkluderar specifikation av arkitektoniska och landskapsarkitektoniska krav, integrationen i översikts-planen för Postgrunden, övervakning av myndighetsprocessen, tillgänglighet, disponering av utrymme och funkt-ioner, specifikation av kvalitetsnivåer, bidrag till konststrategin samt granskning och analys av kundens övriga projektmaterial.

Det nya huvudkontoret ger banken fysiska ramar som stödjer företagets visioner och ambitioner. Huvudkontoret ska ge goda kundupplevelser, skapa optimerade ramar för samarbete och låta Danske Bank framträda som en öppen och lättillgänglig bank som är en aktiv del av ett nytt och spännande område i Köpenhamn. Det framtida huvudkontoret kommer att innehålla bankmuseum, café och bankkontor och dessutom bli en arbetsplats för över 4 000 anställda.

C.F. Møller Architects har varit fastighetskonsult sedan 2015, i nära samarbete med PLH Arkitekter och Niras Råd-givende Ingeniører.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.