Artcenter Spritten. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Artcenter Spritten

C.F. Møller Architects är rådgivare till byggherren vid uppförandet av Artcenter Spritten, där ett gammalt industriområde i Ålborg förvandlas till stadens nya konstcentrum.
 Artcenter Spritten. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Uppdragsgivare

Ejendomsfonden ArtCenter Spritten

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

3 200 m² (2.200 m² ombyggnad, 1.000 m² nybyggnad)

År

2020-2021

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Konstnär

Studio Tomás Saraceno

Andra samarbetspartners

Realdania Aalborg Kommune

Fastighetsfonden ARTcenter Spritten är byggherre för det nya konstcentret Artcenter Spritten i den nedlagda spritfabriken i Ålborg. Som rådgivare till byggherren hjälper C.F. Møller att ordna en anbudsprocess för byggnationen och ge råd till byggherren och upphandlingens tävlingsjury för att välja rätt vinnare.

Omvandling till pulserande stadskvarter

Artcenter Spritten är inrymt i kulturmärkta byggnader, i pannrummen och verkstadslokalerna som tillhörde den tidigare spritfabriken. Det är en del av en stor omvandling till en ny stadsdel med fokus på konst och kultur förenat med bostäder och arbetsplatser. Omvandlingen sker i ett nära samarbete mellan kommun, kulturinstitutioner och fastighetsutvecklare. C.F. Møller Architects hjälper fastighetsföreningen ARTcenter Spritten i samarbetet med områdets intressenter, i aktiviteter riktade mot områdets invånare och i förhandlingar med projektaktörerna.

Ambitionen är att Artcenter ska bidra till att nytt kulturarv utvecklas, inte bara att det befintliga kulturarvet bevaras. Det handlar bland annat om att erbjuda ”råa” och okonventionella utställningsutrymmen där nationell och internationell installationskonst på hög nivå kan visas upp. Som ett led i detta har C.F. Møller Architects genomfört studier av de gamla kulturmärkta byggnaderna, för att bland annat säkerställa att de är anpassade för ett nytt konstverk som kallas Cloud City av Tomás Saraceno.

C.F. Møllers rådgivande roll har därmed bidragit till att fastighetsföreningen Artcenter Spritten kommer att förverkliga sin vision om att skapa en ny och unik konstupplevelse genom att omvandla den gamla spritfabriken på ett sådant sätt att dess industriella förflutna skapar konkreta ramar för framtidens kulturliv i Ålborg.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.