Healthcare - C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Healthcare

C.F. Møller arbetar med sjukhusprojekt i hela världen. Vårt team av planerare, konsulter och arkitekter besitter expertis inom alla de processer som ingår i arbetet med stora, komplexa sjukhus, från generalplaner, användarinvolvering och projektering till utförande och färdig byggnad.

 

Hur skapar man överskådlighet i ett sjukhuskomplex som motsvarar en hel stad i storlek?
Hur stort ska ett sjukhus vara om 20 år?
Hur involverar man 500 sjukhusanställda i skapandet av en optimal arbetsplats?
Hur skapar man de mest effektiva arbetsgångarna, så att sjukhuset kan leverera optimal behandling och utnyttja resurserna så effektivt som möjligt?

Det är komplicerade uppgifter som dessa som C.F. Møllers team av sjukvårdsplanerare och arkitekter hjälper byggherren att hitta lösningar på.

Healthcare - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

C.F. Møller löser uppdrag inom områden som drifts- och kapacitetsplanering, sjukvårdsplanering, funktionsplanering, organisationsplanering och logistik, häribland innovation och modeller för planering och dimensionering av sjukhusprojekt.

C.F. Møllers konsulter är utbildade på områdena planering, ekonomi, logistik, projektledning och organisation. Samtliga har lång erfarenhet från sjuk- och hälsovårdssektorn.

Med utgångspunkt från allt detta, inklusive arkitekternas kunskap om helande arkitektur och evidensbaserad design, skapar C.F. Møller de ramar för sjukvårdsbyggnationer som på bästa sätt tillgodoser patientens behov, stöder anhörigas möjlighet till involvering och ger optimala arbetsförhållanden för personalen.

Vi skapar således holistiska lösningar som är robusta både nu och i framtiden - vi kallar det "framtidssäkrad, holistisk sjukhusplanering".

Meet Head of Healthcare

 

Maibritt Dammann, Architect & Associate Partner

Business Inquiries - Healthcare

Maibritt Dammann
Associate Partner, Head of Healthcare, Arkitekt maa

Projekt

Gå till Projekt

Team

Visa mer