Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus). C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

Akershus Universitetssjukhus HF är inte en traditionell institutionsbyggnad, utan en vänlig, informell plats med öppna och överskådliga omgivningar, där både patienter och anhöriga kan känna sig välkomna.
 Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus). C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Helse Sør-Øst RHF

Adress

Nordbyhagen, Norge

Omfattning

137 000 m² (118.000 m² nybyggeri, 19.000 m² ombyggnad, 133.000 m² sjukhusområde och 10.000 m² laboratorier) - 565 bäddar

År

2000-2014, 2014-2015

Tävling

1:a pris i internationell arkitekttävling. 2000

Entreprenör

NCC Norge

Ingenjör

Multiconsult AS, SWECO AS, Hjellnes COWI AS/, Interconsult ASA

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Bjørbekk & Lindheim AS, Schønherr Landskab A/S

Konstnär

Troels Wörsel, Gunilla Klingberg, Mari Slaattelid, Knut Henrik Henriksen, Jan Christensen, Tony Cragg, Birgir Andrésson, Petteri Nisunen, Tommi Grönlund, Julie Nord, Per Sundberg, Vesa Honkonen, Janna Thöle-Juul, Kristine Halmrast, Mikkel Rasmussen Hofplass

Pris
  • European Healthcare Design 2016 Awards - highly commended. 2016
  • Design & Health International Academy Award, winner best international health project over 40.000 m². 2015
  • Best International Design - Building Better Healthcare Award. 2009
  • 1:a pris i internationell arkitekttävling. 2000

Sjukhusets olika avdelningar skiljer sig åt i fråga om dimensioner, form och uttryck. Flyglarna med patientrum har sitt arkitektoniska uttryck, behandlingsavdelningarna ett annat och barnavdelningen ett tredje. Detta bidrar till en varierad visuell upplevelse, samtidigt som det blir enklare att orientera sig i området.

Anläggningen präglas av att dagsljus, utsikt över landskapet och utomhuskontakt prioriterats högt. En inglasad huvudgata binder samman byggnaderna och de olika funktionerna med varandra. Den fungerar som sjukhusets huvudstråk, med en serie av olikartade torg med t.ex. kiosk, apotek, frisör, kyrka och café. Korta avstånd, en väl fungerande organisation och modern teknik gör att personalen får mer tid över för patienterna.

Utbyggnaden av sjukhusets akutmottagning avslutades 2014. Arbetet med Akershus Universitetssjukhus fortsätter med en rad om- och tillbyggnationer enligt ramavtalet, som varade till och med 2015

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.