Dalum Pappersfabrik, Masterplan. C.F. Møller. Photo: Kumulus

Dalum Pappersfabrik, Masterplan

Den övergripande planen för Dalum Pappersfabrik förvandlar det historiska industriområdet till en ny, varierad stadsdel med nära kontakt till både naturen och centrala Odense.
 Dalum Pappersfabrik, Masterplan. C.F. Møller. Photo: Kumulus
Fakta

Uppdragsgivare

MT Højgaard

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

45 000 m² bostäder och kommersiella fastigheter

År

2017-

Entreprenör

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den övergripande planen har utarbetats med hänsyn till att bevara områdets industriella identitet och ge en närhet till naturen. Den nya stadsdelen blir ett möte mellan natur och kulturhistoria, och uppförs på den före detta industritomten där den historiska pappersfabriken låg. Planen omfattar byggande av 450 bostäder i blandade bostadsformer, där vissa byggs som lägenheter i befintliga fabriksbyggnader.

I allmänhet består den nya bostadsutvecklingen av radhus, lägenheter, äldreboende, en livsmedelsbutik och ett enhetligt samhällshus. De startar alla från element som finns i arkitekturen i de gamla industribyggnaderna, till exempel robusta uttrycksformer, tydliga rutnätsavdelningar, höga golvhöjder, stora fönster, skjulstak eller tolkningar därav. Som ett exempel förvandlas den första pappersmaskinsalen till ett stort samhällshus och orangeri, och flera att de större befintliga byggnaderna helt eller delvis omvandlas till rymliga lägenheter. De många olika typerna av bostäder ger en mångsidig och livlig tätort.

Nära kontakt med vatten och natur

Mitt i området placeras ett kulturcenter, som hjälper till att förmedla historien om pappersfabriken samtidigt som den skapar lokala och lättillgängliga mötesplatser för alla. Detta center – med kulturellt utbud, butiker och aktiviteter – förbinder området som vetter mot staden med området som vetter mot ån. På detta sätt integreras naturen i planen, och skapar en närhet till det omgivande landskapet och vattnet, vilket förstärks ytterligare av gröna stråk som läggs in mellan byggnaderna. Områdets gröna karaktär förstärks med ett 40 meter brett grönområde längs ån. En supercykelväg anläggs längs ån, vilket ger goda möjligheter att ta sig till och från centrala Odense. Dessutom installeras regnvattenbassänger och rännor som gör att regnvatten kan tillvaratas

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.