Mjøsfronten. C.F. Møller. Photo: Plomp

Mjøsfronten

Mjøsfronten är en 50 000 kvadratmeter stor sjöfront i Hamar kommun, Norge. Projektet syftar till att skapa en levande mötesplats och knyta staden Hamar närmare sjön Mjøsa, som är Norges största sjö.
 Mjøsfronten. C.F. Møller. Photo: Plomp
Fakta

Uppdragsgivare

Hamar Kommune

Adress

Hamar

Omfattning

50 000 m²

År

2022-2032

Byggherrerådgivning

Kjersti Wold, kjersti@drivprosjektstyring.no

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Fragment Arkitekter

Hamar är känt för sin vackra natur och sin närhet till sjön Mjøsa, som är en av Hamars viktigaste resurser. Järnvägsspåret har länge setts som en barriär mellan staden och Mjøsa, för att förändra detta har Hamar kommun startat initiativet "Mjøsfronten", med målet att skapa en ny relation mellan staden Hamar och Mjøsa. Här kommer medborgarna närmare varandra, över generations- och kulturgränserna, i det som utgör sjöfrontens urbana hjärta.

Landskapsplanen är indelad i tre huvudområden: Skibladnertorget, Solplassen och Mjøsbadet. Skibladnertorget är en dynamisk plats med möteslokaler, verkstäder, kaféer och turistinformation samt möjligheter för vattensport. Solplassen fungerar som stadens urbana kontakt med Mjøsa och är en plats för festligheter och möten mellan människor i olika åldrar och livssituationer. Mjøsbadet innehåller en stadsstrand och en bastu som är aktiv och tillgänglig året runt.

Identitetsskapande stadsutveckling

Materialvalet har valts noggrant för att skapa en harmonisk och vacker miljö längs gång- och cykelvägarna och mot Mjøsa, med robusta material som motstår översvämningar och tidens inverkan. Landskapet är utformat med mjuka kurvor för att skapa en naturlig och vild atmosfär som gynnar den biologiska mångfalden och stadens natur, medan arkitekturen har tydliga referenser till norska byggnadstraditioner.

Under 2021 har olika åtgärder vidtagits för att bjuda in allmänheten att nyttja området vid Indre Havn och därigenom öka intresset för Mjøsfronten. Att öppna för medborgarnas engagemang har visat sig vara en effektiv metod för att skapa identitet till staden och området.

Läs mera

Fler projekt | Landskap/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.