Landscape

C.F. Møller Landscape arbetar utifrån en stark yrkesmässig vision om att skapa funktionella och vackra ytor och landskapsrum för nutid och framtid. Som en del av en av Skandinaviens största arkitektföretag har vi tillgång till alla tekniska och organisatoriska kompetenser - liksom till den expertis som krävs för att lösa uppdragen, oavsett komplexitet och storlek.

 

C.F. Møller har en självständig, högt specialiserad landskapsavdelning med akademiskt utbildade planerare och landskapsarkitekter.

C.F. Møller Landscape löser uppdrag i alla skalor; allt från landskapsrådgivning, design av stora infrastrukturella uppdrag som statliga och kommunala väganläggningar och framtagning av strategier för stadsutveckling och samhällsomvandling, till konkret utformning och design av stadsrum, t.ex. hamnpromenader, trafikytor, parkeringsanläggningar, gator, torg och öppna platser. I samband med nybyggnation såväl som renovering.

Alla uppdrag är olika. Det handlar om storlek, identitet och läge. Om landskap, bebyggelse och trafikstruktur. Med utgångspunkt från en analys av platsens samhälls- och landskapsarkitektoniska karaktär, strävar vi efter att utveckla den speciella landskapsarkitektoniska idé som ger variation och upplevelse, men som också är vacker och hållbar.

Projekten är besläktade med ritkontorets kreativa formspråk - det klara, enkla och opretentiösa. Vi lägger vikt vid fantasifulla och poetiska lösningar som samtidigt är funktionella och driftsäkra; lösningar som skapats i samarbete med byggherrar och användare.

Business Inquiries

Landscape

Lasse Vilstrup Palm

Associeret Partner, Afdelingschef C.F. Møller Landscape, Arkitekt maa mdl

T: +45 3016 8473
lvpcfmoller.com

Projekt

STORKEENGEN

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers som inte bara skyddar mot framtida översvämningar utan även för den unika naturen längs Gudenån närmare Randers stadskärna.

DET NY SIMAC, ÖVERSIKTSPLAN

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.

THE NEW CITY, OOSTENDE

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

AALBORG HAMN

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

THE LAINDON CENTRE

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL, LANDSKAP

Ett lekande landskap runt den nya Copenhagen International School i Nordhavn, Köpenhamn, utgör ramen för lek och aktiviteter för alla skolans åldersgrupper.

KLIMATBANDET I RANDERS

Ett innovativt klimatanpassningsprojekt som visar att havsnivåhöjning, stormfloder och ett ökat antal skyfall inte är ett problem, utan en möjlighet att stärka den lokala identiteten, stadens sammanhållning och öka värdet på den framtida stadsutvecklingen.

BESTSELLER KONTORSHUS, LANDSKAP

Utomhusytor, gröna gård atrier och design av takträdgårdar i samband med Bestsellers kontorsbyggnad i Aarhus hamn.

RE-IMAGINING THE GARDEN CITY

Idétävling om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City-rörelsen med fokus på ett hållbart och vårdande lokalsamhälle.

STADEN TILL VATTNET – VÅR FLODSTAD (UTVECKLINGSPLAN)

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

SØTORVET

Stadsutvecklingsprojekt i Silkeborg, som förstärker och förenar det bästa i staden med det storslagna landskapet och sjöarna som omger den.

HJERTET IKAST - AKTIVITETSBÅND

Dynamiskt och hållbart aktivitetslandskap runt ”Hjärtat”, Ikasts nya aktivitets- och samlingspunkt, som förenar utbildning, sport, fritid, kultur och sociala initiativ.

SPRINGFIELD PARK

Nytt offentligt parkområde på ett tidigare golfbaneområde i sydvästra London.

UNIVERSITETSSJUKHUSET KØGE, LANDSKAP

Med naturen och vattnet som framträdande urbana karaktärsdrag skapas ett nytt klimatanpassat parkområde som aktiverar och knyter samman sjukhuset med landskapet och den omgivande staden.

BANEKVARTERET

Översiktsplan för den nya stadsdelen Banekvarteret i centrala Århus som med ett övertäckt spårområde skapar ett nytt grönt område i stadens hjärta.

NORDHAVNSØERNE - CIS VATTENAKTIVITETER

Nordhavnsøerne är en urban park på vattnet som ska koppla samman C.F. Møllers Copenhagen International School med stadsdelen och stadsdelen med resten av Köpenhamn.

TAPHEDE STADSUTVECKLINGSPROJEKT

Den nya stadsdelen i Taphede, öster om Viborg, blir med 191 hektar land och 1 500 nya bostäder, ett av de största stadsutvecklingsprojekt som Viborg kommun har genomfört.
Visa fler projekter