Landscape

C.F. Møller Landscape arbetar utifrån en stark yrkesmässig vision om att skapa funktionella och vackra ytor och landskapsrum för nutid och framtid. Som en del av en av Skandinaviens största arkitektföretag har vi tillgång till alla tekniska och organisatoriska kompetenser - liksom till den expertis som krävs för att lösa uppdragen, oavsett komplexitet och storlek.

 

C.F. Møller har en självständig, högt specialiserad landskapsavdelning med akademiskt utbildade planerare och landskapsarkitekter.

C.F. Møller Landscape löser uppdrag i alla skalor; allt från landskapsrådgivning, design av stora infrastrukturella uppdrag som statliga och kommunala väganläggningar och framtagning av strategier för stadsutveckling och samhällsomvandling, till konkret utformning och design av stadsrum, t.ex. hamnpromenader, trafikytor, parkeringsanläggningar, gator, torg och öppna platser. I samband med nybyggnation såväl som renovering.

Alla uppdrag är olika. Det handlar om storlek, identitet och läge. Om landskap, bebyggelse och trafikstruktur. Med utgångspunkt från en analys av platsens samhälls- och landskapsarkitektoniska karaktär, strävar vi efter att utveckla den speciella landskapsarkitektoniska idé som ger variation och upplevelse, men som också är vacker och hållbar.

Projekten är besläktade med ritkontorets kreativa formspråk - det klara, enkla och opretentiösa. Vi lägger vikt vid fantasifulla och poetiska lösningar som samtidigt är funktionella och driftsäkra; lösningar som skapats i samarbete med byggherrar och användare.

Business Inquiries

Landscape

Lasse Vilstrup Palm

Associeret Partner, Afdelingschef C.F. Møller Landscape, Arkitekt maa

T: +45 3016 8473
lvpcfmoller.com

Projekt

STORKEENGEN

Klimatanpassningsprojekt i Vorup utanför Randers som inte bara skyddar mot framtida översvämningar utan även för den unika naturen längs Gudenån närmare Randers stadskärna.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL, LANDSKAP

Ett lekande landskap runt den nya Copenhagen International School i Nordhavn, Köpenhamn, utgör ramen för lek och aktiviteter för alla skolans åldersgrupper.

SPRINGFIELD PARK

Nytt offentligt parkområde på ett tidigare golfbaneområde i sydvästra London.

BESTSELLER KONTORSHUS, LANDSKAP

Utomhusytor, gröna gård atrier och design av takträdgårdar i samband med Bestsellers kontorsbyggnad i Aarhus hamn.

SØTORVET

Stadsutvecklingsprojekt i Silkeborg, som förstärker och förenar det bästa i staden med det storslagna landskapet och sjöarna som omger den.

THE LAINDON CENTRE

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning

AALBORG HAMN

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

UNIVERSITETSSJUKHUSET KØGE, LANDSKAP

Med naturen och vattnet som framträdande urbana karaktärsdrag skapas ett nytt klimatanpassat parkområde som aktiverar och knyter samman sjukhuset med landskapet och den omgivande staden.

NORDHAVNSØERNE - CIS VATTENAKTIVITETER

Nordhavnsøerne är en urban park på vattnet som ska koppla samman C.F. Møllers Copenhagen International School med stadsdelen och stadsdelen med resten av Köpenhamn.

TAPHEDE STADSUTVECKLINGSPROJEKT

Den nya stadsdelen i Taphede, öster om Viborg, blir med 191 hektar land och 1 500 nya bostäder, ett av de största stadsutvecklingsprojekt som Viborg kommun har genomfört.

AARHUS HAMN, MASTERPLAN

Masterplan för 150 ha utveckling och omdisponering av Aarhus Hamn.

BYEN TIL VANDET

Stadsutveckling i Randers som förenar stadsliv, natur, klimatanpassning, infrastruktur och ekonomi och binda samman den jylländska medeltida staden med natur och vatten.

CHRISTIANSHOLM MASTERPLAN, PAPPERSÖN

Förnyelsen av Pappersön – Byens Ø – kommer med kulturutbud, gröna stadsrum och en upplevelserik vattenkant att skapa ett inbjudande och varierande stadsliv på ön.

GUSTAVSBERGS CENTRUM

Förslag till stadsutvecklingen i den svenska staden Gustavsberg genom ett ny och rekreativ sätt att tänka stadens centrum.

VESTBY CENTRUM

Från anonym till levande: Utveckling av framtidens stadskärna i Vestby, Norge.

SLEMMESTAD

Vision: förvandla Slemmestad centrum till en exklusiv kuststad vid Oslofjorden.

AALBORG HAVNEFRONT II

Masterplanen för den andra etappen av Aalborg Havnefront bygger på principerna för den första etappen, med promenadstråket som ett samlande element.
Visa fler projekter