Management

C.F. Møller är byggherrens närmaste strategiska samarbetspartner i byggprocesser. C.F. Møller Management erbjuder rådgivning om användarinvolvering, förändringsledning, space planning, logistik, byggherrerådgivning och organisationsutveckling.

 

Hur får byggherren maximalt utbyte av att skapa en ny byggnad till sin organisation?
Hur sammanlänkar man de anställdas motivation med ledningens visioner i en byggprocess?
Hur styr byggherren avtal och processer på bästa möjliga sätt inför byggnationen?
Hur samlar man in användarnas kunskap, så att den kan bli till nytta för projektet?

C.F. Møller har mer än 80 års erfarenhet att bygga på vid rådgivning till privata och offentliga byggherrar när det gäller frågor av ovanstående slag.

Våra multidisciplinära team av konsulter och arkitekter arbetar strategiskt med våra byggprojekt.

Vi kopplar samman våra managementtjänster med den arkitektoniska designprocessen. Detta tillvägagångssätt används i många olika sammanhang - till exempel när vi hjälper en byggherre med att förbereda ett projekt för anbudsförfarande. När logistiken på en flygplats ska planeras. När erfarenheter från 200 sjukhusanställda ska omsättas i praktisk utformning av ett sjukhus. Eller när ett företag bygger nytt huvudkontor, flyttar medarbetare ur deras invanda ramar och önskar använda förändringsprocessen för att utveckla organisationen.

Vi förstår att omsätta byggherrens önskemål i praktiken, och det ger helt enkelt ett bättre resultat.

Business Inquiries

Danmark

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Sverige

Mårten Leringe

Partner, VD, Arkitekt sar/msa

T: +46 (0)8 5557 6038
M: +46 (0)7 0563 7519
mlecfmoller.com

Norge

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

England

Rolf Nielsen

Associate Partner, Architect MAA ARB RIBA

T: +44 (0)79 9001 3251
M: +44 (0)74 1474 5003
rncfmoller.com

Tyskland

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Tyskland

Heiko Weissbach

Leiter Büro Berlin, Dipl. Architekt

T: +49 17 2160 0011
hwecfmoller.com

Övriga länder

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Projekt

NYTT OUH - KUNDRÅDGIVANDE

Byggherrerådgivning på ett nytt spjutspetssjukhus i Odense, vilket är ett av de största byggnaderna av sin sort i modern tid i Danmark.

AUH, VÅRDPLANERING

Funktionsplanering, aktivitets- och kapacitetsanalyser.

RIGSARKIVET OPP PROJEKTET - KUNDRÅDGIVANDE

Byggherrerådgivning i förbindelse med projektet Rigsarkiv.

FØRDE CENTRALSJUKHUS, ANVÄNDARINVOLVERING

Planering av infrastruktur, utnyttjande av arealer och eventuell utbyggnad av sjukhuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, VÅRDPLANERING

Funktionsplanering, kapacitets- och aktivitetsanalyser och användarinvolvering.

VEJLE SJUKHUS, GENERALPLAN

Generalplan med förslag till utformning av framtida funktioner på sjukhuset. Användarinvolvering är ett centralt verktyg.

GENERALPLAN FÖR DEN SAMLADE PSYKIATRIN I REGION SYDDANMARK, VÅRDPLANERING

Ramsättande manual och guideline för de lokala psykiatribyggnationerna i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSJUKHUS - VÅRDPLANERING

Hälsovårdsplanering, kapacitetsberäkning och relaterade arkitektarbeten.

FASTIGHETSRÅDGIVNING, DANSKE BANK NYT HUVUDKONTOR

Fastighetsrådgivning till Danske Bank som 2023 flyttar till ett nytt huvudkontor. C.F. Møller Architects bistår med viktig strategisk rådgivning för att säkerställa att den fysiska miljön stödjer bankens stora visioner och ambitioner.

RIGSHOSPITALET NORDFLØJEN FAS 2, BYGGHERRERÅDGIVNING

Rådgivare åt byggherren for den nya nordflygeln på Rigshospitalet i Köpenhamn som kommer til att inrymma sängavdelningar, operationssalar, stödfunktioner och administration.