The Heart in Ikast

‘The Heart’ in Ikast is a new meeting point centred round culture and communication. ‘The Heart’ combines education, activities, community, exercise and recreational pursuits in new ways.

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects er et av Nordens ledende arkitektkontorer med erfaring fra mer enn 100 års prisvinnende arbeid i Norden og resten av verden. 

Hver dag skaper vi arkitektonisk kvalitet basert på erfaring, innovasjon og nordiske verdier. Dette sikrer bæredyktige og estetiske løsninger med vedvarende verdier for kunder, brukere og samfunnet.

Expertise

Expertise

Our expertise are based on more than 90 years of experience, ongoing research and modern digital tools in combination with a design approach which uniquely integrates architecture, interior, landscape, urbanism and product design and including a particular long history within healthcare.

Sustainability

C.F. Møllers visjon er å skape et bedre liv for mennesker og planeten. Vi integrerer bærekraft direkte i løsningene våre fra første skisse for å skape større verdi for kunder, brukere og samfunnet.
Vi tar utgangspunkt i individuelle, bærekraftige tiltak som oppfyller spesifikke mål, og skaper en helhetlig, arkitektonisk visjon som fletter de enkelte delene sammen til en større helhet.
Vi bruker spesialutviklede parametriske verktøy for å analysere LCA, dagslys, mikroklima, biologisk mangfold osv. fra de tidligste stadiene i designprosessen.

Selected Projects

Selected Projects

13.12.2023

Det tyske miljøverndepartement - BMU

Det tyske departementet for miljø, naturvern og atomsikkerhet, BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - er en bærekraftig bygning som er designet i tømmer og har integrerte solcellepaneler og et stort fokus på dagslys og felles grøntarealer.

14.10.2021

LEGO® Campus

Fleksibelt og bærekraftig kontorkompleks og en park som støtter LEGO®-konsernets lekne kultur.
16.6.2023

Mjøsfronten

Mjøsfronten er en 50 000 kvadratmeter stor sjøfront i Hamar kommune. Prosjektet har som mål å skape et levende møtested og knytte byen Hamar nærmere Mjøsa.
16.6.2023

WoodHub

Ny kontorbygning, som samler en rekke offentlige etater under ett tak i hjertet av Odense og er et pionerprosjekt for bærekraftige trebygninger i Danmark.
14.10.2021

Zenhusene

Bygningenes utforming knytter sammen begrepene inne og ute, med landskapet og utemiljøer som en betydelig del av hvordan boligene blir opplevd.
16.6.2023

DTU Skylab

Med et ønske om å etablere neste generasjon av DTU Skylab fokuserte prosjektet på synergier mellom studenter, næringsliv og kompetanseutvikling i et tverrfaglig og levende innovasjonsmiljø.
13.12.2023

Springfield University Hospital

Springfield universitetssykehus er basert på konseptet «evidensbasert arkitektur» for å gi terapeutiske omgivelser for pasienter og for å sikre trivselen for ansatte og besøkende.

13.12.2023

Avfallssorteringspunkter i København

C.F. Møller Architects står bak København kommunes avfallssorteringspunkter for sorteringa v husholdningsavfall i byrommet, som skal hjelpe dem med å nå kommunens mål om resirkulering for 2024.

News

News

6.6.2024

C.F. Møller Architects vinner European Green Award for renoveringsprosjekt i Zürich

C.F. Møller Architects har mottatt European Green Award for prosjektet Bellerivestrasse i Zürich, Sveits, for integreringen av solcelleteknologi i fasaden.
31.5.2024

C.F. Møller Architects valgt som totalrådgiver for det nye MIND-museet i Danmark

I de kommende årene vil en del av det tidligere psykiatriske sykehuset i Middelfart, Danmark, bli omgjort til det nye museet MIND, som fokuserer på psykisk sykdom og psykisk velvære. Ombyggingen av de historiske lokalene ble lagt ut på anbud, og C. F. Møller Architects ble valgt som totalrådgiver for bygningsdelen av prosjektet.
12.3.2024

C.F. Møller Architects designer bygning som støtter grønn omstilling i Danmark

C.F. Møller Architects, i samarbeid med A. Enggaard og Viborg Ingeniørene, vinner konkurransen om å designe en bygning med sjøvannsvarmepumpe i Aalborg, Danmark. Vinnerforslaget deres bidrar til byens miljøvennlige overgang og kombinerer sømløst funksjonalitet med estetikk.
29.2.2024

Transformerer historisk stallbygning til et nytt museum

C.F. Møller Architects løfter sløret for skisseforslaget til Museum Koldings plan om å transformere den fredede bygningen, Staldgården, til et moderne kulturhistorisk museum i sammenheng med kongeslottet Koldinghus.
15.2.2024

Karup Design og C.F. Møller Architects avduker en ny multifunksjonell møbelkolleksjon for byboere

C.F. Møller Architects har startet et samarbeid med det danske selskapet Karup Design, et ledende selskap innen innovative møbelløsninger. Det første resultatet av samarbeidet er en kolleksjon som lanseres 15. februar 2024. Kolleksjonen er en fusjon av håndverk og arkitektonisk innovasjon, designet for å møte endrede behov og krav fra innbyggere i urbane områder, spesielt de som omfavner konseptet av "small living" i de store byene.