DTU Skylab. C.F. Møller. Photo: HOLMRIS B8

DTU Skylab

Med et ønske om å etablere neste generasjon av DTU Skylab fokuserte prosjektet på synergier mellom studenter, næringsliv og kompetanseutvikling i et tverrfaglig og levende innovasjonsmiljø.
 DTU Skylab. C.F. Møller. Photo: HOLMRIS B8
Fakta

Byggherre

DTU Campusservice

Adresse

Kongens Lyngby, Danmark

Omfang

2 800 m²

År

2018-

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Lightscapes

I prosjektet ble det utviklet et byggeprogram for utvidelsen av DTU Skylab, hvor den overordnede arkitektoniske tilnærming er basert på designparameterne transparens, fleksibilitet og kant. Disse designparameterne har deretter styrt valget av møbler og overflater, og skapt en konsistent estetisk helhet.

Workplace Design

Utvikling av layoutprinsipper som fremhevet ønsket romlig fleksibilitet og påfølgende layoutplaner som grunnlag for fordelingen av nye, eksisterende og spesialmøbler, spesialbelysning og planter. Identifisering av områder for plassering av spesialfunksjoner og spesifikke soner for et bredt spekter av funksjoner, for eksempel bygging av 1:1-modeller. Utarbeidelse av et samlet budsjett for nye møbler, belysning, AV, planter, akustisk kontroll og folier.

I samarbeid med Urgent Agency og belysningskonsulent fra Lightscapes ble Skylabs særegne merkevare oversatt til formspråk, materialer og farger. Møbler, grafikk, planter og belysning ble inkorporert for å bli en funksjonell del av arkitekturen i det nybygde huset.

Utarbeidelse av detaljert interiørdesign, inkludert personalplassering og prioritering i forhold til budsjettet, i samarbeid med Skylabs ledelse.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Prosessplanlegging og styring av programmeringsfasen i dialog med oppdragsgiver og brukere. Fokus på koordinering og rettidig kommunikasjon i alle faser.

Tilrettelegging av brukerinvolveringsprogrammer med fokus på engasjement og forventningsavstemming i de innledende fasene av prosjektet. Tilrettelegging av workshops med eksterne interessenter for å skape de beste forutsetningene for utvikling av et innovasjonsmiljø der næringsliv og studenter møtes.

Utforming av innflyttingsprosessen og dialogmøter med ledere om gjennomføring av aktivitetsbasert arbeid. Tilrettelegging av workshops med ansatte om bruken av bygget, basert på dataene som ble samlet inn i programmeringsfasen. Innhenting av innspill fra workshops som grunnlag for detaljprosjektering og kravspesifikasjon av møbler.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.