Management

C.F. Møller er bygherrens nærmeste strategiske samarbejdspartner i byggeprocesser. C.F. Møller Management rådgiver inden for brugerinddragelse, forandringsledelse, space planning, logistik, bygherrerådgivning og organisationsudvikling.

 

Hvordan får bygherren det maksimale ud af at skabe en ny bygning til sin organisation?
Hvordan sammenkæder man medarbejdernes motivation med ledelsens visioner i et byggeri?
Hvordan styrer bygherren aftaler og processer bedst muligt, når der skal bygges?
Hvordan indsamler man brugernes viden, så det kan bibringe værdi til et projekt?

C.F. Møller trækker på mere end 80 års erfaring, når vi rådgiver private og offentlige bygherrer i at besvare spørgsmål som disse.

Vores multidisciplinære team af konsulenter og arkitekter arbejder strategisk med vores byggeprojekter.

Vi kobler vores managementydelser sammen med den arkitektoniske designproces. Denne tilgang bliver brugt i mange forskellige sammenhænge - for eksempel når vi hjælper en bygherre med få et projekt klar til udbud. Når logistikken i en lufthavn skal planlægges. Når erfaringer fra 200 hospitalsansatte skal omsættes i den praktiske indretning af et hospital. Eller når en virksomhed bygger nyt hovedsæde, flytter folk ud af deres vante rammer og ønsker at anvende denne forandring som en oplagt muligt for at udvikle organisationen.

Fordi vi forstår at omsætte bygherrens ønsker til de rigtige bygninger, giver det ganske enkelt et bedre resultat.

Business Inquiries

Danmark

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Sverige

Mårten Leringe

Partner, VD, Arkitekt sar/msa

T: +46 (0)8 5557 6038
M: +46 (0)7 0563 7519
mlecfmoller.com

Norge

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

England

Rolf Nielsen

Associate Partner, Architect MAA ARB RIBA

T: +44 (0)79 9001 3251
M: +44 (0)74 1474 5003
rncfmoller.com

Tyskland

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Tyskland

Heiko Weissbach

Leiter Büro Berlin, Dipl. Architekt

T: +49 17 2160 0011
hwecfmoller.com

Øvrige lande

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Projekter

NYT OUH - BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT - BYGHERRERÅDGIVING

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS - SUNDHEDSPLANLÆGNING

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

LEJERRÅDGIVNING, DANSKE BANK NYT DOMICIL

Lejerrådgivning for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedsæde til et nyopført domicil. C.F. Møller bistår med vigtig strategisk rådgivning, som skal sikre at de fysiske rammer understøtter bankens store visioner og ambitioner.

RIGSHOSPITALET NORDFLØJEN FASE 2, BYGHERRERÅDGIVNING

Bygherrerådgivning for den nye Nordfløj på Rigshospitalet i København som kommer til at rumme sengeafsnit, operationsstuer, støttefunktioner og administration.