Rammeaftale, Strategisk Byudvikling Aarhus Kommune. C.F. Møller

Rammeaftale, Strategisk Byudvikling Aarhus Kommune

C.F. Møller Architects bistår Aarhus Kommune i en toårig rammeaftale med strategiske rådgivningsydelser i forbindelse med udvikling og salg af arealer i kommunen.
Fakta

Bygherre

Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

7 år

År

2017-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Rammeaftalen dækker strategisk planlægning af kommunalt ejede arealer til byudvikling, herunder udarbejdelse af interessent- og borgerinddragelsesprocesser, strategisk byledelse, tværfaglig projektudvikling, omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter samt håndtering af politiske processer. Den strategiske planlægning dækker også mulighedsstudier med afsæt i analyser af blandt andet de bymæssige, infrastrukturelle og økonomiske, demografiske og markedsmæssige forudsætninger. Mulighedsstudierne udføres gennem fysiske volumenstudier og udviklingsstrategier, der danner grundlag for en kvalificeret kommerciel og byplanfaglig vurdering for et udbud, en projektudvikling eller som grundlag for intern dialog i kommunen.

Optimering af de bymæssige kvaliteter

Udarbejdelsen af operationelle strategier for udvikling og omdannelse af ejendomme, arealer og bydele er omdrejningspunktet for den bystrategiske rådgivning og mulighedsstudierne. Dette er samtidig med til at skabe et strategisk fundament for projekter og et solidt beslutningsgrundlag for politikere, grundejere og udviklere. Mulighedsstudierne bidrager til at udvikle og optimere de bymæssige kvaliteter og markedsværdien. Gennem et helhedsorienteret blik på byudvikling og byrumskvaliteter sikrer mulighedsstudierne, at den visionære strategi for udviklingen af området går hånd i hånd med de tekniske, planlægningsmæssige, bystrategiske og økonomiske forudsætninger. Dette sikrer, at salg og udvikling af kommunale og private ejendomme ikke udelukkende ses i et markedsmæssigt og økonomisk perspektiv, men balanceres så de optimale bymæssige kvaliteter opnås. C.F. Møller Architects har i en lang række projekter bidraget med udbuds- og beslutningsgrundlag i forbindelse med udvikling og omdannelse af ejendomme, byrum og byområdet, der varierer i omfang, karakter og kompleksitet og størrelsesmæssigt spænder fra 5.000 m2 til 190 ha. I Aarhus Kommune har C.F. Møller Architects tidligere bistået med projektledelse af en lang række af kommunens største byudviklingsprojekter i form af udbudsrådgivning, dialog- og procesfacilitering.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning/Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.