Lejerrådgivning, Danske Bank nyt hovedkontor. C.F. Møller. Photo: Preliminary/Indicative illustration by Lundgaard & Tranberg Arkitekter and Danica Pension

Lejerrådgivning, Danske Bank nyt hovedkontor

Lejerrådgivning for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedsæde til et nyopført domicil på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård. Som lejerrådgiver for Danske Bank, har C.F. Møller bistået med at formulere bankens særlige krav til det nye domicil samlet i et strategisk lejerprogram.
Fakta

Bygherre

Danica Pension (ejer), Danske Bank (lejer)

Adresse

København, Danmark

Omfang

73.000 m²

År

2015-2023

Entreprenør

Team: Aarsleff, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Cowi

Ingeniør

Lejerrådgivningsteam: NIRAS (projektledelse)

Arkitekt

Lejerrådgivningsteam: C.F. Møller Architects i samarbejde med PLH Arkitekter, Design: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Vores ansvar har omfattet specifikation af krav til arkitektur og landskabsarkitektur, integration i Postgrundens masterplan, overvågning af myndighedsprocessen, tilgængelighed, disponering af rum og funktioner, afklaring af kvalitetsniveauer, bidrag til kunststrategi, samt granskning og analyser af bygherres øvrige projektmateriale

Med det nye hovedsæde får banken fysiske rammer der understøtter bankens visioner og ambitioner. Hovedsæ-det skal give gode kundeoplevelser, skabe optimale rammer for samarbejde og fremstå som en åben og tilgæn-gelig bank, der er en aktiv del af et nyt og spændende område i København. Det kommende hovedsæde vil blandt andet indeholde bankmuseum, café og filial, udover at blive en arbejdsplads for over 4.000 ansatte.

C.F. Møller har varetaget lejerrådgivningen siden 2015, og er udført i tæt samarbejde med PLH Arkitekter og Niras Rådgivende Ingeniører.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.