Leietakerrådgiver, Danske Bank nyt hovedkontor. C.F. Møller. Photo: Preliminary/Indicative illustration by Lundgaard & Tranberg Arkitekter and Danica Pension

Leietakerrådgiver, Danske Bank nyt hovedkontor

Leietakerrådgiver for Danske Bank, som i 2023 flytter hovedkontor til en nyoppført bygning på Postgrunden ved Københavns sentralstasjon. Som leietakerrådgiver for Danske Bank har C.F. Møller bistått med å formulere ban-kens spesielle krav til det nye kontoret i et strategisk leieprogram.
Fakta

Byggherre

Danica Pension (eier), Danske Bank (leier)

Adresse

København, Danmark

Omfang

73 000 m²

År

2015-2023

Entreprenør

Team: Aarsleff, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Cowi

Ingeniør

Leietakerrådgiverteam: NIRAS (prosjektledelse)

Arkitekt

Leietakerrådgiverteam: C.F. Møller Architects i samarbeide med PLH Arkitekter, Design: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Vi har hatt ansvaret for å spesifisere krav til arkitektur og landskapsarkitektur, integrasjon i Postgrundens master-plan, overvåkning av myndighetsprosessen, tilgjengelighet, disponering av rom og funksjoner, avklaring av kvali-tetsnivåer, bidrag til kunststrategi og til å kontrollere og analysere byggherrens øvrige prosjektmateriale.

Med det nye hovedkontoret får banken fysiske rammer som er i tråd med bankens visjoner og ambisjoner. Ho-vedkontoret skal gi gode kundeopplevelser, skape optimale rammer for samarbeid og fremstå som en åpen og tilgjengelig bank, som er en aktiv del av et nytt og spennende område i København. Det fremtidige hovedkontoret skal blant annet inneholde bankmuseum, kafé og filial, i tillegg til å bli arbeidsplassen for mer enn 4000 ansatte.

C.F. Møller har ivaretatt leietakerrådgivningen siden 2015, og den har blitt gjennomført i tett samarbeid med PLH Arkitekter og Niras Rådgivende Ingeniører.

Les mer

Flere prosjekter | Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.