Rammeavtale, Strategisk byutvikling Århus kommune. C.F. Møller

Rammeavtale, Strategisk byutvikling Århus kommune

C.F. Møller Architects bistår Aarhus kommune i en toårig rammeavtale med strategiske rådgivningstjenester i forbindelse med utvikling og salg av arealer i kommunen.
Fakta

Byggherre

Århus kommune, bolig og prosjektutvikling

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

7 år

År

2017-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Rammeavtalen inkluderer strategisk planlegging av kommunalt eide arealer til byutvikling, inkludert utarbeidelse av interessent- og samfunnsinvolveringsprosesser, strategisk byledelse, tverrfaglig prosjektutvikling, konvertering av politiske visjoner til fysiske konsepter samt håndtering av politiske prosesser. Den strategiske planleggingen dekker også mulighetsstudier med utgangspunkt i analyser av blant annet de bymessige, infrastrukturelle og økonomiske, demografiske og markedsmessige forutsetningene. Mulighetsstudiene gjennomføres i form av fysiske volumstudier og utviklingsstrategier, som danner grunnlaget for en kvalifisert kommersiell og byplanfaglig vurdering for et anbud, en prosjektutvikling eller som grunnlag for intern dialog i kommunen.

Optimalisering av de bymessige kvalitetene

Utarbeidelsen av operasjonelle strategier for utvikling og omdannelse av eiendommer, arealer og bydeler er fokuset for den bystrategiske rådgivningen og mulighetsstudiene. Dette bidrar samtidig til å skape et strategisk fundament for prosjekter og et solid beslutningsgrunnlag for politikere, grunneiere og utbyggere. Mulighetsstudiene bidrar til å utvikle og optimalisere de bymessige kvalitetene og markedsverdien. Gjennom et helhetlig blikk på byutvikling og byromskvaliteter sikrer mulighetsstudiene at den visjonære strategien for utviklingen av området går hånd i hånd med de tekniske, planleggingsmessige, bystrategiske og økonomiske forutsetningene. Dette sikrer at salg og utvikling av kommunale og private eiendommer ikke utelukkende ses i et markedsmessig og økonomisk perspektiv, men balanseres slik at de optimale bymessige kvalitetene oppnås. C.F. Møller Architects har i en rekke prosjekter bidratt med anbuds- og beslutningsgrunnlag i forbindelse med utvikling og ombygging av eiendommer, byrom og byområder, som varierer i omfang, karakter og kompleksitet, og som størrelsesmessig spenner fra 5000 m2 til 190 ha. I Aarhus kommune har C.F. Møller Architects tidligere bistått med prosjektledelse av en rekke av kommunens største byutviklingsprosjekter i form av anbudsrådgivning og dialog- og prosessfasilitering.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging/Byggherrerådgivning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.