Artcenter Spritten. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen

Artcenter Spritten

C.F. Møller Architects er byggherrerådgiver for oppføringen av Artcenter Spritten, som transformerer et gammelt industriområde til Aalborgs nye kunstsenter.
 Artcenter Spritten. C.F. Møller. Photo: Peter Sikker Rasmussen
Fakta

Byggherre

Ejendomsfonden ArtCenter Spritten

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

3 200 m² (2.200 m² ombygg 1.000 m² nybygg)

År

2020-2021

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Kunstner

Studio Tomás Saraceno

Andre samarbeidspartnere

Realdania Aalborg Kommune

Eiendomsfondet Artcenter Spritten er byggherre for oppføringen av det nye kunstsenteret, Artcenter Spritten, i de nedlagte spritfabrikkene i Aalborg. Som byggherrerådgiver bidrar C.F. Møller til å skape et konkurranseprogram for prosjektet, og rådgir byggherre og konkurransekomitéen i valget av den riktige vinneren.

Transformasjon til et levende byområde

Artcenter Spritten er plassert i de fredede bygningene i den tidligere spritfabrikkens kjelehaller og verkstedbygning. Prosjektet er en del av en større forvandling av et nytt byområde som har fokus på kunst og kultur, kombinert med boliger og næringslokaler. Transformasjonen utføres i tett samarbeid mellom kommune, kulturinstitusjoner og eiendomsutviklere. C.F. Møller Architects bistår Ejendomsforeningen Artcenter Spritten i samarbeidet med områdets interessenter, i innbyggerrettede aktiviteter og i forhandlinger med prosjektets aktører.

Ambisjonen er at Artcenter Spritten skal bidra til utviklingen av en ny kulturarv, med en nytenkende måte som ikke bare fokuserer på å bevare den eksisterende kulturarven. Ved å blant annet tilby «rå» og utradisjonelle utstillingsområder er dette med på å sette rammer for visning av både nasjonal og internasjonal installasjonskunst på høyt nivå. Som en forlengelse av dette har C.F. Møller Architects gjennomført undersøkelser av de gamle, fredede bygningene, for blant annet å sikre at de tåler et nytt kunstverk kalt Cloud City av Tomás Saraceno.

C.F. Møllers rådgiverrolle har bidratt til å sikre at Ejendomscenter Artcenter Spritten får realisert sin visjon om å skape en ny og unik kunstopplevelse. Transformeringen av den gamle spritfabrikken har gitt den industrielle fortiden, konkrete rammer for en ny kulturfremtid i Aalborg.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.