DTU Bygning 116 - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

DTU Bygning 116 - workplace design

DTUs auditoriebygning 116, tegnet av Eva og Nils Koppel, ble bygget på 1970-tallet og transformert for å støtte moderne undervisningsmetoder med respekt for den opprinnelige arkitekturen. Ved å programmere funksjonelle krav og involvere bygningens brukere har man skapt et attraktivt studiemiljø der bygningen er åpnet opp og flyten optimalisert.
 DTU Bygning 116 - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

DTU Campusservice

Adresse

Kongens Lyngby

Omfang

8 400 m²

År

2018-2021

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Kunstner

Malene Bach

Andre samarbeidspartnere

Lightscapes, CCO Arkitekter

Bygning 116 er utformet med et spesielt fokus på å støtte studentenes behov og bruk av bygningen. En kartlegging av de allsidige bruksscenariene har gjort funksjonalitet til en medvirkende faktor i valget av møbler, som oppfyller ønsket fleksibilitet i bruken av bygningen til både studiemiljø, undervisning og flere typer arrangementer.

Workplace Design

Budsjettansvarlig og prosjektledelse for koordinering av innkjøp av møbler til alle områder. Utvelgelse og innkjøp av løst inventar til undervisning og fellesarealer som støtter studentenes behov og ergonomi.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Gjennomføring av begrenset forprosjektering med fokus å utarbeide interessentanalyse og prosessdesign og tilhørende prosessplanlegging.

Utarbeidelse av interessentanalyse, generell datainnsamling og tilrettelegging av brukerprosessen.

Utarbeidelse av funksjonelle analyser av bygningen for å støtte ulike former for undervisning, kapasitetsvurderinger osv.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.