Codan - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Codan - workplace design

"Moderne klassisk med kant" var konseptet for Codans ønskede identitet i oppgraderingen av deres eksisterende lokaler. I det mørke og nøytrale kontorbygget åpnet en ny planløsning opp for økt dagslys i arbeidsmiljøene og frigjorde samtidig plass til nye funksjoner. For å imøtekomme ønsket om å samle alle ansatte under ett tak, ble det etablert felles arbeidsområder i kombinasjon med hjemmearbeid og soner som oppmuntret til ulike måter å jobbe på. En tolkning av Codans karakteristiske blå farge ble gjort til et midtpunkt i hver etasje gjennom en oppbevaringsløsning, mens aksentfarger ble brukt for å skape en kant i de etablerte sonene.
 Codan - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Codan Forsikring A/S

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

8 737 m²

År

2021

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Utarbeidelse av en idékatalog som skisserte en rekke tiltak for å forbedre dagslysforholdene i kontorarealene og en generell oppgradering av kontorfasilitetene.

Utarbeidelse av en identitetsguide for å sikre at valg og prioriteringer understøtter det brand og de signalverdier som Codan ønsker å utstråle gjennom de fysiske rammene.

Detaljprosjektering som sikret velfungerende planløsninger av alle arealer, basert på bygningsmessige forutsetninger og funksjonelle disposisjoner. Utforming av fellesarealer basert på funksjonelle krav, samt utforming av støtte- og møterom som støttet ulike typer opphold og møter.

Prosessledelse & Brukerinvolvering

Undersøkelse av tilstedeværelse og aktiviteter ved observasjon og registrering av tilstedeværelse på arbeidsplasser og i møterom, samt ved selvregistreringer gjort av ansatte for å involvere dem i prosessen med fremtidig bruk av det fysiske miljøet og bruke deres innspill til å kvalifisere det samlede datagrunnlag.

Utvikling av bruksscenarier som illustrerte mulighetene og konsekvensene av å innføre hjemmearbeidsdager, med involvering av en referansegruppe som ga opphav til diskusjon om fremtidig bruk, arbeidsoppfatning og kultur.

Organisering av workshop med fokus på arbeidsoppgaver og samarbeidsformer og synliggjøring av muligheter og utfordringer i forhold til kontormiljøer, samt generell introduksjon og diskusjon av funksjonelle krav til innredning. Tilretteleggelse av et dialogmøte hvor innspill ble presentert sammen med en presentasjon av ulike konsepter for kontormiljøer, for å diskutere fordeler og ulemper og dermed kvalifisere scenariene.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.