Brabrand Ro-stadion. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Brabrand Ro-stadion

Brabrand Ro-stadion, etablerades under 1950 talet och är en gemensam anläggning för alla roddklubbar i Aarhus med möjlighet för att kunna ro på en 2000m lång bana som sträcker sig över nästan hela Brabrandsjöns längd.
 Brabrand Ro-stadion. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Sport- og Fritid, Aarhus Kommune

Adress

Aarhus

Omfattning

470 m2 nytt klubbhus samt ca 50 m2 nytt dommartorn

År

2009-2011

Ingenjör

Søren Jensen

Arkitekt

C.F. Møller Architects (ursprunglig idé af Inzitu Arkitekter)

Den nya Brabrand Ro-stadion ligger i landskapet som separata, svarta träboxar. Klubbhuset som är sammanbyggt med ett befintligt båthus är beklätt med smala, svartmålade träprofiler lagda i varierande riktningar som ger fasaden ett enkelt men samtidigt raffinerad och upplevelserikt uttryck.

Domartornet reser sig på en bas av svarta trälameller och framstår närmast som svävande.

Skjutbara luckor kan skjutas för fönstren, så klubbhuset kan stängas igen helt – bakom luckorna har fasaden ett fält i corten stål som ger ett annat uttryck till byggnaderna när klubbhuset inte används.

Klubbhuset är höjt en meter över terrängen för att kunna hantera översvämningar.

Läs mera

Fler projekt | Sport/Event

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.