Skagenhallen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Skagenhallen

En multifunktionsbyggnad som skapar nya ramar för gemenskap genom modernisering av befintliga byggnader och tillbyggnader, och som uttrycker sig med en samlad arkitektonisk tydlighet.
 Skagenhallen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Adress

Skagen, Denmark

År

2020

Arkitekt

C.F. Møller Architects

En stor arkitektonisk omgestaltning av det befintliga Skagen Kultur- och Fritidscenter från 1972 syftar till att behålla Skagens unga och locka till sig nya invånare genom att skapa en multifunktionsbyggand som samtidigt byter namn till Skagenhallen.

Det arkitektoniska konceptet grundar sig på fyra huvudprinciper: att skapa goda förhållanden liknande de på en efterskola för unga under utbildning (16-21 år), för att främja bosättning och motverka den negativa befolkningsutvecklingen i Skagen; att skapa nya attraktiva miljöer för gemenskap, där unga och stadens invånare kan mötas på tvärs av åldrar i ett stort komplex med aktiviteter inom sport, motion, kultur och konst; att återanvända och effektivisera de befintliga ramarna från 1972, som utgör utmärkta grundresurser och funktioner att bygga vidare på; samt att skapa en ny sammanhängande byggnad med en genomgripande arkitektonisk uppgradering, som lyfter fram befintliga värden och kompletterar med nya moderna former och funktioner – en byggnad som kan identifieras som en symbol för staden och som alla stadens ungdomar, medborgare och besökare kan känna igen och ta till sig.

En landmärkesbyggnad som stöder FN:s globala mål

Alla husets funktioner binds samman fysiskt och visuellt, både inuti genom en ny entréhall och utanför genom ett enhetligt fasadmaterial. Tillbyggnaden integreras i den befintliga byggnadsvolymen och skala. Trä används i huvudkonstruktionerna och den traditionella röda tegeln, som den ursprungliga byggnaden är byggd av, tolkas på nytt genom att använda tegelbaguetter. Dessa används både som fasadmaterial, skydd, staket och solavskärmning och skapar en modern stil med rundade hörn och organiska former som återspeglar husets rekreativa karaktär och gör byggnaden mer framträdande i stadsmiljön.

Skagenhallen stöder fem av FN:s utvalda globala mål med starkt fokus på att skapa väl fungerande gemenskaper, motverka den negativa befolkningsutvecklingen i Skagen, framtidsäkra de befintliga byggnaderna och använda material med fokus på drift och underhåll, låga koldioxidutsläpp och design for dissambly (för demontering).

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.