Nordhavnsøerne - CIS Vattenaktiviteter. C.F. Møller

Nordhavnsøerne - CIS Vattenaktiviteter

Nordhavnsøerne är en urban park på vattnet, en mängd olika aktiviteter och uppehållsmöjligheter i nära kontakt med vattnet, vädret och naturen – ett nytt och annorlunda stadsrum i Nordhavnen.
 Nordhavnsøerne - CIS Vattenaktiviteter. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Fastighetsbolag Copenhagen International School

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

2 000 m² landskap, 250 m² omklädningsrum, bastu och depåer

År

2015-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2016

Ingenjör

Niras

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2016

Nordhavnsøerne ska ligga nära C.F. Møllers Copenhagen International School och ska koppla samman skolan med stadsdelen och stadsdelen med resten av Köpenhamn.

Med Nordhavnsøerne har C.F. Møller Landscape skapat en inbjudande, urban plattform för socialt och kulturellt utbyte, där alla kan mäta sina krafter med naturens fenomen. Projektet har en enorm potential som gemenskapsgenerator, som med vattnet som social och aktivitetsbaserad trigger kommer att tillföra området liv och atmosfär och därmed länka samman den kommande skolan med staden och staden med vattnet.

Aktiviteterna på Nordhavnsøerne är fördelade på tre olika öar med sina egna särdrag: ”Revet”, en multifunktionell plattform för vattentillvänjning och evenemang i förlängningen av kajkanten, ”Lagunen”, en flytande arena för t.ex. kajakpolo och andra vattensportaktiviteter, och ”Solbadet”, ett hamnbad med sauna och skyddade miljöer för simträning. Funktionerna ligger i förlängningen av skolans inre rum, så att dessa kan ingå direkt i undervisningen, men de kan även användas av externa såväl som skolans faciliteter, som är tänkt att vara ett gemensamt ”community centre” vid Orientkajen.

Vädret, klimatet och naturen blir en viktig resurs för rörelse, paus och lärande i, omkring och till och med under vattnet, och de runda öarna omges därför av ett växtlighetsband som ett fritt och organiskt element som fungerar som en kontrast till det stadsmässiga och iscensätter naturen och vattnet som ett lärande landskap i ögonhöjd. Samtidigt fungerar växtlighetsbandet som en naturlig säkerhetszon runt de tre öarna, så att även mindre barn kan färdas säkert på Nordhavnsøerne och utforska mötet med vattnet.

Läs mera

Fler projekt | Sport/Event/Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.