Stavtrup multihall. C.F. Møller

Stavtrup multihall

Stavtrups invånare förs närmare varandra i en ny multihall, som med ett enkelt och rationellt grepp binder samman alla hallens funktioner och ger användare och besökare en tydlig känsla av att samlas under samma tak.
 Stavtrup multihall. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Stavtrup IF

Adress

Stavtrup, Denmark

Omfattning

4 500 m²

År

2017-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

Hallens funktioner binds samman av tre arkitektoniska element – golvet, taket och den synliga konstruktionen. Elementen fortsätter kontinuerligt från ena änden av hallen till den andra, vilket ger en tydlig känsla av samhörighet.

På bottenplan hittar du den lilla salen, den stora salen, omklädningsrum och kafé. Den lilla salen och kaféet ligger som öppna, sammanbundna ytor som endast skiljs åt av en skulptural klättervägg. Den stora salen ligger i anslutning till den lilla salen och syns tydligt från ankomstområdet. Tillsammans med de tre genomgående elementen – golvet, taket och den synliga konstruktionen – är det denna närhet mellan hallens olika funktioner som ger den speciella känslan av att samlas under ett och samma tak.

På första våningen hittar du fitnessrummet samt mötesrum och klubblokaler, där du genom en glasvägg kan följa tillvaron i den lilla salen. Från en stor takterrass som fungerar som en läktare kan man också se ut över fotbollsområdena utanför.

Hallen spänner tvärs över området, vilket innebär att den är direkt länkad till alla utomhusanläggningar. På ena sidan om hallen finns fotbollsområdena och på den andra ett aktivitetsområde med mindre multibanor, motionsslinga och utomhusfitness. Ett utskjutande tak skapar en övertäckt kantzon runt hela byggnaden, och hjälper till att sudda ut gränsen mellan ute och inne. Kantzonen är anpassad till de angränsande funktionerna, såsom kafémiljön utomhus vid kaféet, skotvätt och bänkar för skobyten mellan fotbollsplanerna och omklädningsrummen.

Läs mera

Fler projekt | Sport/Event

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.