Ny simhall, Ängelholm. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Ny simhall, Ängelholm

Utifrån har simhallen en enkel och klart identifierbar cirkelform. Invändigt öppnar sig hallen i ett föränderligt grottlandskap. Byggnadens uttryck har hämtat inspiration från tomtens läge på gränsen mellan skog och stad. Tanken har varit att låta de gröna elementen dominera – det gröna dras t.ex. in i badlandskapet genom sprickor och hål i tak och väggar. Det, tillsammans med golven som är anlagda som terrasserade platåer, vars negativa och positiva nivå går igen i taket, skapar simhallens grottlika karaktär.
 Ny simhall, Ängelholm. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Ängelholm Kommun

Adress

Ängelholm, Sverige

Omfattning

5450 m2

År

Konkurrence ikke afgjort endnu

Arkitekt

C.F. Møller Architects

En inre gata från nord till syd binder ihop hallen och leder badgästerna mot bassängerna. Tvärs över gatan spänner olika serviceutrymmen, t.ex. omklädning och café, och skapar en tydlig orientering. Simhallen är tänkt i ljusa material, vänlig och robust med fasader av trälister.

Läs mera

Fler projekt | Sport/Event

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.