The World Village of Women Sports. C.F. Møller

The World Village of Women Sports

Förslaget hämtar inspiration från begreppet ”village”, dvs. by, och fotbollsplanen ligger som det stora torgrummet, mitt i byn.
 The World Village of Women Sports. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

The World Village of Women Sports

Adress

Malmö, Sverige

Omfattning

100000 m²

År

2009

Genom att lyfta upp byggnadsprogrammets slutna delar blir markplanet ett stort öppet rum. Det gör att stadens liv kan sprida sig in i kvarteret samtidigt som sporten blir synlig och bidrar till stadslivet i den kringliggande miljön. Ett vattenledningsreservat som korsade kvarteret var en begränsande förutsättning som löstes genom att ett svagt sluttande torgplan som skapade en sockel i vilken sportfunktionerna ligger placerade. Sockeln skapar god logistik i kvarteret och möjliggör tillräcklig frihöjd ovan vattenledningen samtidigt som den också ger plats för läktare utan att blockera siktlinjerna genom kvarteret. Förslagets sammansatta volym ger ett varierat och levande taklandskap som står i dialog med den kringliggande bebyggelsens varierande skalor. I komplexets nordöstra hörn, där den inte skuggar kringliggande bostadsbebyggelse, placeras en högrest markör vilken blir en ikon för Malmö och för The World Village of Women Sports.

Läs mera

Fler projekt | Sport/Event

Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.