Villa, Råhøj Allé. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Villa, Råhøj Allé

På en beskjeden, skrånende tomt i sørlige Aarhus, med visuelle korridorer til skogen og det åpne landskapet, er villaen innlemmet i et for lengst utbygd parsellhusområde. Villaen føyer seg inn på tomten med to etasjer mot sør og én etasje mot nord. Den fremstår som et trevolum med differensierte høyder og innskjæringer.
 Villa, Råhøj Allé. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Familien Sandahl

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

209 m2

År

2004-2005

Entreprenør

Murerfirmaet Sejer Christensen AP Tømrer & entreprenør

Ingeniør

Tækker Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Villaen er murt og kledd med amerikansk hvit eik som med tiden blir sølvgrå. Eikelamellene er montert i et system med varierende tykkelser, noe som harmonerer visuelt med treets fasetterende patinering.

Det er dermed et hus som i sin visuelle og tekstuelle fremtoning i mange år fremover fortsatt vil befinne seg i en endringsprosess frem mot en mer permanent uttrykksform.

På den måten står huset i nærmere forbindelse med de store trærne og skogen enn husene rundt.

Les mer

Flere prosjekter | Villaer

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.