Incuba Science Park, Katrinebjerg

 Incuba Science Park, Katrinebjerg. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Pedersen

Bygherre

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS)

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

10000 m² 1. etape, 4.500 m² 2. etape

År

2004-2006, 2008-2010

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2004

Incuba Science Park er et nyt kreativt hus på Katrinebjerg, Aarhus’ IT-kraftcenter, hvor innovative IT-virksomheder, kandidater under uddannelse, forskning og avanceret teknologi lever tæt sammen.

Det elegante byggeri er sammensat af tre elementer: Et forhus, der åbner sig mod et torv med et stort glasparti, en bagvedliggende U-formet bygning og et mellemliggende gårdrum, der kobler de to bygninger sammen. Incuba Science Park er udformet med fleksible, åbne arealer, der løbende kan tilpasses de forskellige behov.

På grund af ventelister til kontorleje er Forskerparken siden blevet udvidet med en anden fase, der hovedsageligt består af kontorlokaler og møderum. Udvidelsen kobler sig arkitektonisk og funktionelt på det oprindelige byggeris panoptiske rum, så adgangsforhold og flow igennem bygningen er direkte forbundne - også visuelt.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

NCC Construction Danmark

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Kunstner

Inge Ellegaard, Evan Rasmussen

Præmiering

  • Realkredit Danmarks Kloge m² Pris. 2006
  • 1. præmie i konkurrence. 2004

Omtaler

  • 2006 Byggeri #4, p. 39-43
  • 2004 Byggeri #7

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.