Pharma Science Building

 Pharma Science Building. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Bygherre

Bygningsstyrelsen (BYGST)

Adresse

Nørre Allé, København, Danmark

Omfang

5130 m²

År

2010-2016

Pharma Science Building er en ny, moderne laboratoriebygning til Det Farmaceutiske Fakultet - en del af Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus.

Pharma Science Building skal være samlingspunktet for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Nye og eksisterende bygninger er forbundet via et atrium og indendørs gangbroer, og bl.a. gennem etableringen af nye laboratorier og fælles faciliteter bliver tværgående forskningssamarbejder mellem flere institutter mulig.

Den kompakte bygning er skulpturelt udformet med et knæk i planen, som skaber et mere rumligt atrium og giver mere facadelængde indenfor et begrænset byggefelt. Facaderne er beklædte med en gennemgående hud af rhombeformede tombak-plader, så bygningen optræder som en samlet geometrisk form - kun afbrudt og gennemskåret i strategiske, sammenhængende felter hvor der inviteres både til indkig og udsyn. Facadens mørke tombak vil spille op imod de eksisterende bygningers lyse facader. Et af de markante træk ved den indvendige udformning af Pharma Science Building er gennemskæringer gennem alle etagerne. Dette skaber overblik og fordrer fællesskabet og indlærings- og udviklingsmiljøet og giver et generøst daglysindtag. Den optimerede dagslysudnyttelse er et af midlerne til, at Pharma Science Building kan blive opført som lavenergiklasse 2015 med et samlet energibehov på max. 41 kWh/m² per år.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Moe

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Schønherr Landskab

Kunstner

Ferdinand Ahm Krag

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Ventilation

Passiv solvarme

Kompakt bygning

Højisolering

Energivinduer

Grønne tage

Livscyklusanalyser

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Fleksibilitet

Sundt indeklima

Støjminimering

Naturlig ventilation

Certificeret byggeri

Lavenergiklasse (2015)

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.