Astellas - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Astellas - workplace design

Projektet fokuserar på att forma en arbetsmiljö där det taktila och det enkla balanseras för att skapa en speciell atmosfär, i en byggnad som utformas för att skapa gemensamma mötesplatser i noder som binder ihop byggnaden.
 Astellas - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Astellas Pharma A/S

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

2 500 m2

År

2010-2011

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

I projektet arbetar man med att identifiera gemensamma teman av japansk och nordisk estetik, som tillsammans med de anställdas behov och företagets värderingar uttrycks genom en varm minimalism, där valet av möbler och ytor styrs av den japanska detaljnivån i samspel med den skandinaviska lättheten.

Workplace Design

Förberedelse av en designguide för hemmet för att säkerställa att möbeltyper, material och färger stöder den identitet som företaget vill signalera i det nya hemmet. Samt ett verktyg för att säkerställa att valet av möbler baseras på det önskade signalvärdet snarare än subjektiva attityder.

Utarbetande av placeringsplaner och detaljerad utformning av alla arbetsmiljöer, mötesrum och matsal. Utarbetande av funktionella anbud för möbler i arbetsmiljöerna samt specifika val av möbler och färger för alla andra områden i byggnaden. Samordning med möbelleverantörer och efterföljande uppföljning, installation och felgranskning av möblerna.

Processhantering och användarinvolvering

Anordnande av en ledningsworkshop med fokus på att formulera mål och ramar för projektet. Underlättande av ledningsmöten under hela processen för att säkerställa engagemang och kunskap om projektet.

Involvering av de anställda genom användargrupper, workshops och dialogmöten med fokus på identitet och inredning för att säkerställa att utvecklingen av designidéen och valet av inredning baseras på en tydligt formulerad identitet för Astellas nordiska huvudkontor.

Anordnande av möten med alla anställda under projektets gång för att säkerställa en hög kunskapsnivå om processen och senare, inför driftsättningen, för interna diskussioner om användningen av den nya fysiska ramen.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.