Panum - Dekanat och Fakultetsadministration. C.F. Møller. Photo: Mark Syke

Panum - Dekanat och Fakultetsadministration

Renoveringen på SUND, Köpenhamns Universitet, har förvandlat tidigare lagerlokaler och mörka kontorskorridorer till en modern, ljus och omväxlande arbetsmiljö med plats för nya samarbetsformer, och respekt för Panum Institutets karakteristiska arkitektur.
 Panum - Dekanat och Fakultetsadministration. C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Fakta

Uppdragsgivare

BYGST

Adress

2200 Købbenhavn N., Denmark

Omfattning

1 800 m²

År

2012-2015

Entreprenör

ELINDCO Byggefirma og Wicotec Kirkebjerg

Ingenjör

EKJ rådgivende ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den ursprungliga takhöjden har återskapats, de bärande pelarna har kvar sin råa form och det finns synliga installationer i taket. Man har även arbetat med att integrera de ursprungliga Panum-färgerna i utmärkande områden, och Panums gamla belysningsarmaturer har återanvänts och byggts om för användning med energibesparande LED-ljuskällor.

En rad bra mötesfunktioner – både som egentliga mötesrum, delvis öppna mötesboxar och öppna loungeytor – kompletterar de öppna gemensamma kontorsområdena för dekanatet och fakultetsadministrationen, samt arbetsplatser för driftspersonalen på Panum. En målinriktad användarprocess med en hög grad av medverkan och visionsseminarier för hela driftavdelningen har genomförts, så att de nya lokalerna skulle motsvara användarnas önskemål och krav på utformning och design, och samtidigt kunna skapa en identitet tillsammans med användarnas arbetstyp och funktion.

Ombyggnationerna gav samtidigt möjlighet att kunna arbeta med en helhetslösning för återskapande och renovering av byggnadens fasader, för att få bra dagsljusförhållanden till arbetsplatserna i byggnaden och samtidigt skapa en fasad som var anpassad för byggnadens arkitektur och ursprungliga fasadelement. För fasaderna mot öst och syd anpassades de befintliga, stängda panelfasaderna och fick genomgående fönsterband som till sin geometri och form överensstämmer med Panum i övrigt. I bottenvåningens massiva murade bas upprepades de karakteristiska genomgående fönstergluggarna i murverket för att skapa tillräckliga ljusförhållanden för kontorsplatserna här, och mellan bottenvåningen och våning ett skapades genombrytningar med markanta takfönster för att leda ned dagsljuset genom byggnaden.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.