DEAS - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

DEAS - workplace design

Projektet omfattar även layout och detaljplanering av alla kontorsmiljöer med fokus på att säkerställa att karaktär, uttryck, design och färgval stödjer den identitet som DEAS vill signalera i det nya hemmet.
 DEAS - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

DEAS A/S

Adress

Frederiksberg, Denmark

Omfattning

8 800 m2

År

2011-2012

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Genom planering av hyresavtalet placeras mötesrummen strategiskt för att förbättra flödet i byggnaden och skapa mer attraktiva områden för gemensamma utrymmen och stödfunktioner. Placeringen av mötesrummen bröt monotonin i de öppna ytorna och skapar en rad fickor för arbetsutrymmen. För att synliggöra deras närvaro i den gemensamma kontorsbyggnaden utvecklas en berättelse i samarbete med DEAS och förankras i den fysiska miljön.

Workplace Design

Utveckling av en designguide med riktlinjer för designval utifrån organisationens värderingar. Utveckling av en möbelstrategi, inklusive förslag till återanvändning av befintliga möbler. Utformning av alla stödfaciliteter utifrån de behov som identifierats med användargruppen, samt utformning av Home Store på bottenvåningen.

Hantering av möbelinköp via ett upphandlingsavtal. Utarbetande av färgförslag för väggar samt färg- och materialförslag för alla nya möbler. Utveckling av navigations- och foliekoncept i samarbete med grafisk designer.

Processhantering och användarinvolvering

Möteshantering i samband med styrgruppen. Facilitering av användargrupp med särskilt fokus på kravspecifikationer för den framtida öppna kontorsmiljön samt förberedelse av organisationen, där inte alla hade erfarenhet av öppna kontor.

Anordnande av ett möte med de anställda, där skisserade scenarier för utformning och placering i hyresavtalet diskuterades. Förberedelse av material för informationsmöten för att säkerställa öppenhet och förståelse för varför de fysiska ramarna organiserades som de gjorde.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.