Ramboll HQ - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Ramboll HQ - workplace design

Rambolls nya huvudkontor utformas som en inspirerande kontorsmiljö, baserat på enkla justerbara parametrar för att skapa en enkel och karaktärsfull effekt. Genom att arbeta med materialitet och färg som återkommande designelement skapas mångfald, upplevelser och sammanhang i ett stort kontor. Huvudkontoret utformas som en närvarande och visionär plats genom en kombination av färganvändning och ett mjukt formspråk.
 Ramboll HQ - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Rambøll Danmark

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

40 000 m2

År

2007-2010

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Konstnär

Nils Erik Gjerdevik

Workplace Design

Förberedelse av en designguide för huvudkontoret, kopplad till Rambolls varumärkesstrategi, som fastställer riktlinjer för designspråk och färger.

Utarbetande av en inredningsguide för kontorsutrymmen som grund för dialog med de enskilda avdelningarna. Fokus ligger på att behålla en röd tråd i inredningen, samtidigt som man skapar möjligheter till lokala anpassningar till specifika arbetsmetoder. Utarbetande av en inredningsguide som underlag för anbudshandlingar för inredning i alla delar av byggnaden. Projektledning av hela inredningsprocessen i samband med val och hantering av inköp av inredning samt val av alla material och ytor.

Detaljerad inredning av alla områden i hela huvudkontoret, inklusive ankomstområdet, utbildningslokaler, centralt mötescenter, matsal och offentligt café samt alla kontorsmiljöer. Hjälp till Rambolls projektledare med hela inflyttningsprocessen, inklusive alla leveranser från hyresgästerna och befintlig inredning. Samordning av alla möbelleverantörer i samband med inflyttning och hjälp i samband med felgranskning av alla leveranser.

Processhantering och användarinvolvering

Förberedelse av processdesign för involvering av direktörer, chefer, ambassadörer och fokusgrupper.

Anordnande av workshops för chefer och anställda som en del av en övergripande förändringsprocess, med särskilt fokus på att skapa en ny kontorsmiljö med aktivitetsbaserad användning. Underlättande av en process för gruppen av direktörer med fokus på strategiskt utnyttjande av utrymmen och organisationens positionering.

Underlättande av en process för gruppen av direktörer med fokus på strategisk användning av utrymme och positionering av organisationen, som ett verktyg för att stödja nya former av samarbete och relationer.

Facilitering av fokusgrupper om identitet och inventering i ett sexmånadersprogram. Anordnande av workshops, dialogmöten, referensbesök och upprättande av testuppställningar av möbler för funktionstestning.

Upprättande av pilotprojekt i befintliga fysiska miljöer för att testa nya typer av stödfaciliteter och konceptet med delade arbetsstationer.

Anordnande av informationsmöten om projektet under hela processen för enheter, avdelningar och ledningsgrupper. Bistå kommunikationsavdelningen med att utarbeta en kommunikationsplan som är kopplad till själva flyttprocessen.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.