VELUX - Kantin. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

VELUX - Kantin

VELUXs kantin på huvudkontoret i Hørsholm har gått från att vara en kantin som de anställda inte skulle vilja gå till, till en plats som de aktivt väljer att gå till även utanför lunchrasten. Med fokus på akustik och en inredning som bildar små vinklar och hörn har man skapat ett utrymme som, förutom att ha en matfunktion, fungerar som en förlängning av kontorets arbetsmiljö.
 VELUX - Kantin. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

VELUX A/S

Adress

Hørsholm, Denmark

Omfattning

530 m²

År

2017-2018

Arkitekt

Arkitekt & Workplace Design: C.F. Møller Architects

Kantinen är utformad med variation i möbler, material, ytor och texturer, vilket gör salen välkomnande, användbar och samtidigt lätt att underhålla.

Workplace Design

Utveckling av en designguide för kantinen för att återspegla VELUXs värderingar och kultur. Designguiden ska också kunna vidareutvecklas för att tillämpas på VELUXs kontor i allmänhet.

Utarbetande av användningsscenarier för kantinens utformning och tre scenarier för inredning, med utgångspunkt i att utrymmet ska fungera som en kantin, en mötesplats och ett utrymme för större evenemang. Bedömning av kantinens flöde i syfte att optimera och placera servering, dryckesstationer, bröd- och kaffestationer.

Utarbetande av visualiseringar som visar de olika uppställningarna med olika möbler och ytor som underlag för beslutsfattandet.

Utarbetande av ett möbel- och belysningskoncept samt en övergripande budget som underlag för en prioriteringsprocess.

Identifiering och fastställande av vilka typer av möbler som skulle behövas i den nya kantinen i framtiden, samt förslag till kravspecifikationer för nya möbler, inklusive krav på ytor, storlekar, flexibilitet och antal. Utarbetande av en inventarieförteckning för att få in anbud, med ett slutligt förslag till färg- och materialval baserat på de utvalda typerna av inventarier och färgkonceptet i designguiden.

Bistånd i samband med installation av möbler, inklusive kvalitetssäkring och granskning av fel.

Processhantering och användarinvolvering

Underlättande av processen för ombyggnad av matsalen, inklusive förslag och val av layout och framtida användning av matsalen. Utarbetande av budget och tidsplan för ombyggnadsprojektet.

Analys av de synpunkter som framkommit genom deltagande av anställda och chefer genom ambassadörsseminarier och kickoffs, i syfte att utarbeta en vägledning för formspråk, möblering, färger och materialitet.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.