Lærerstandens Brandforsikring - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Lærerstandens Brandforsikring - workplace design

På Amerika Plads i Köpenhamn möter en historisk berättelse en annan. I den ikoniska byggnaden Nordisk Fjer ligger försäkringsbolaget Lærerstandens Brandforsikring, där ramverket har utvecklats för att betona företagets identitet, i ett samspel mellan deras historia och själen i den befintliga byggnaden. Genom en mörkare färgskala och materialitet skapas en koppling till den arkitektoniska ramen och en sammanhållning över hela byggnaden.
 Lærerstandens Brandforsikring - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Lærerstandens Brandforsikring

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

15 000 m²

År

2019-2020

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Utveckling av en designguide som ett verktyg för att stödja valet av allt från byggnadsytor till material på möbler, väggfärger och folielösningar. Utveckling av ett färgkoncept för huset som helhet, för att skapa sammanhang och närhet trots hemmets storlek.

Utarbetande av en inredningsguide som beskriver de övergripande principerna för inredningen av bostaden och samtidigt säkerställer en övergripande samstämmighet över hela bostaden. Guiden presenterar flera alternativ för utformning och användning, så att organisationens olika avdelningar kan kombinera olika lösningar och på så sätt säkerställa stöd för sina olika uppgifter och arbetsformer.

Utveckling av ett möbelprojekt där återanvändning av möbler och inköp av nya möbler skapar ett unikt uttryck som balanserar det förflutna och framtiden. Genomförande av inventeringsprocess, inklusive upprättande av en budget som bygger på en betydande grad av återanvändning av inventarier.

Detaljerad utformning av alla områden i huvudkontoret, inklusive arbetsområden, gemensamma utrymmen, matsal och mötes- och stödrum, baserat på designguiden och möbelprojektet.

Processhantering och användarinvolvering

Utarbetande av en processplan för processen fram till idrifttagningen av byggnaden. Involvering av sektionscheferna genom dialogmöten med fokus på designguiden och lokalplanerna. Underlättande av projektgruppsmöten och workshops med tvärvetenskapliga användargrupper, med fokus på granskning av funktionella krav och användning av den nya fysiska ramen.

Utveckling av dialogverktyg i samband med genomförandet av den flexibla arbetsplatsen.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.