Nye Frogner Sykehjem. C.F. Møller

Nye Frogner Sykehjem

Nye Frogner sykehjem i Lier er et botilbud for demente. Konkurranseforslaget De Fem Hager er et kompakt anlegg bygget rundt fem grønne atrier og med organiske, sirkulære bevegelsesforløp.
 Nye Frogner Sykehjem. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Lier kommune, Anlegg og eiendom

Adresse

Lier kommune, Norge

Omfang

10 000 m²

År

2013, konkurranse

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Demens er en hjernesykdom som er kjennetegnet av hukommelsessvikt, og et av symptomene for fremskreden demens er behovet for å vandre - ofte i sirkulære forløp. Et av målene for hjemmet i Lier har vært å gjøre denne vandringen til en positiv opplevelse.

Sykehjemmet er oppbygd av i alt fire sammenhengende hus i tre etasjer som behandler hver av demensens fire faser. I tillegg er det et sentralt inngangstun med ankomst og kantine, som har kontakt med alle husene.

I hjertet av hvert hus finner man et grønt utendørs atrium, som inneholder en hage med lokale planter og grønt fra Lierdalen. De grønne atriene gir beboerne mulighet for en rundgang med kontakt til natur og dagslys, hvor de kan oppleve årstidenes skiftninger.

Den sentrale ankomsten og kantinen rommer den største av de i alt fem hagene. Dette gjør denne delen av hjemmet til det naturlige møtestedet for alle brukere av huset.

De Fem Hager har med sin oppbygging omkring utendørs hager, slektskap med de gamle klosterrefugiene hvor hagen trekker lys og luft inn i hjertet av bygningen. Hensikten med de sammenhengende, sirkulære bevegelsesforløpene er at beboerne aldri skal føle seg fanget i et gangforløp som slutter blindt.

Les mer

Flere prosjekter | Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.