Arveset gård - gjendiktning av et gårdsanlegg. C.F. Møller. Photo: Roberto Di Trani

Arveset gård - gjendiktning av et gårdsanlegg

Arveset gård fra 1849 er et historisk gårdsanlegg fra da store deler av Oslo ble benyttet til landbruksformål. I dag er gårdsanlegget boligsenter for vanskeligstilte og inngår i bevaringsplanen for en rekke av Oslos historiske Akergårder.
 Arveset gård - gjendiktning av et gårdsanlegg. C.F. Møller. Photo: Nils Petter Dale
Fakta

Byggherre

Oslo Kommune, Boligbygg Oslo KF

Produsent

Moelven ByggModul AS

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

500 m²

År

2013-2015

Konkurranse

1. premie i konkurranse. 2013

Entreprenør

Haandverkerne AS

Ingeniør

Boro Bygg AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i konkurranse. 2013

Prosjektet gjenskaper to av gårdens nedrevne bygninger, låven og vognskjulet. I form, uttrykk og størrelse samsvarer bygningene med de opprinnelige, men det legges ikke skjul på at de er rekonstruksjoner som nå skal benyttes til boliger.

Form, proporsjoner, materialbruk og farger er valgt med henblikk på å gi bygningene et robust og sammenhengende preg. Den utvendige kledningen er en blanding av stående og liggende trepaneler, malt i engelsk rød. Låvens bølgeblikktak er en tydelig referanse til bygningens historie. Taket på vognskjulet er lagt ved gjenbruk av den opprinnelige taksteinen.

Langs fasaden skaper nye høye vinduspartier nytt liv og lys til boligene. Fasadene har mot vest relativt mye glass, inntrukne for å gi plass til private uterom. Oppholdsrommene er solvendte, lyse og åpne, og alle leiligheter er robuste og tyverisikre.

Rekonstruksjonen av de to bygningene forsterker den kulturhistoriske identiteten til Arveset gård. I sin nåværende utforming får det historiske gårdsanlegget en ny sosial betydning i lokalsamfunnet som hjem for 15 personer med diagnose innen rus og psykiatri.

Les mer

Flere prosjekter | Trebygg/Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.