Plejecentret Sjælsø. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Plejecentret Sjælsø

Modernisering og utvidelse som skaper livskvalitet og trygghet for beboerne og gode arbeidsforhold for de ansatte.
 Plejecentret Sjælsø. C.F. Møller. Photo: Skala architecture
Fakta

Byggherre

Rudersdal Kommune

Adresse

Birkerød, Danmark

Omfang

11 084 m²

År

2022-2027

Konkurranse

1. premie i konkurranse. 2023

Byggherrerådgiver

GPP Arkitekter A/S

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Ingeniør

ABC Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects & skala architecture

Landskap

C.F. Møller Architects & skala architecture

Premiering
Premiering
  • 1. premie i konkurranse. 2023

Det opprinnelige Plejecenter Sjælsø ble bygget i 1974 og vil være utdatert i 2023. Prosjektet består av en modernisering og delvis riving av den nåværende bygningen. Eksisterende omsorgsboliger fjernes, og den gjenværende delen av bygningen ombygges til å inneholde servicefunksjoner som administrasjon, produksjonskjøkken, fellesvaskeri, terapirom og dagsenter - og skaper et slags bysentrum med nye boliger spredt ut i et sirkulært mønster, som til sammen skaper opplevelsen av en liten by.

Totalt 140 nye boliger skal bygges i slanke, lange bygninger som grupperes parvis rundt et fellesområde. I mellomrommet mellom omsorgssenteret og de nye husene er det etablert gater, smug og torg som er trygge og spennende for beboerne å ferdes i, og som signaliserer at det er snakk om et moderne boligområde og ikke en institusjon. Det er både en- og toetasjes enheter. Husene har egne innganger.

Lys, luft og landskap

Den vifteformede planløsningen skaper luft og utsyn mellom bygningene. Mot nord, der terrenget skråner ned mot Sjælsø, er bygningene i én etasje plassert med gavlene vendt mot omgivelsene. På denne måten tilpasser de seg landskapets og den eksisterende bebyggelsens skala og styrker forbindelsen til det vakre landskapet.

Skrå fasader sikrer utsikt fra alle boligene og at man aldri ser vinkelrett inn i naboens bolig. Boligene har private terrasser og franske balkonger samt felles terrasser i tilknytning til fellesarealene, noe som skaper en god forbindelse mellom inne og ute. Grunntanken bak prosjektet er å bryte med den opprinnelige sentraliserte tankegangen. Alle husene har derfor egne innganger og er gruppert som flere mindre hus i en skala som er tilpasset brukerne og landskapet, og som inviterer lokalsamfunnet inn.

Les mer

Flere prosjekter | Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.