Ressurssenter på Coburg Crescent. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Ressurssenter på Coburg Crescent

Det nye ressurssenteret ved Coburg Crescent er en flerbruksbygning. Den primære oppgaven er å være dagsenter for voksne med lærevansker. I tillegg inneholder den terapeutiske rom og overnattingsmuligheter for både lange og korte opphold. Senteret har også plass til resten av samfunnet, inkludert en butikk og en kafé, som lar brukerne få prøve seg i arbeidslivet og som aktivt fremhever dagsenterets samarbeidskultur.
 Ressurssenter på Coburg Crescent. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Byggherre

London Borough of Lambeth

Adresse

London, UK

Omfang

3 150 m²

År

2015-2019

Byggherrerådgiver

Alex Kim

Entreprenør

Farrans

Ingeniør

Price & Myers (structure and sustainability) DESCO (M&E)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Jamie Buchanan Landscape Architect

Andre samarbeidspartnere

Quantity Surveyor: Airey Miller Planning consultant: Dominic Lawson Bespoke Planning

Bygningens form understrekes av et skjermet gårdsrom med en aktiv fasade langs Palace Road Estates. Høydeforskjellen på tre meter utjevnes ved å plassere hovedinngangen og det skjermede leveringsområdet lavere på tomten for å unngå trapper. En annen hovedinngang til de mest offentlige fasilitetene, inkludert kafeen, fellesområdet og butikken, er plassert på gateplan.

Designens enkelhet karakteriseres av et stort, skrånende tak, som omhyller bygningens ulike deler og komponenter i ett volum. Den øvre delen omhyller toppetasjene og taket ved hjelp av enkel kledning av teglstein. Sokkelen i første etasje er oppført i mørkere murverk som kontrast. Det er viktig å sikre at de foreslåtte servicefasilitetene blir annerledes enn de eldre, institusjonelle modellene. Vi forstår at det er avgjørende å kunne tilby maksimal fleksibilitet for fremtidige tjenester og å integrere brukerne i så stor grad som mulig i samfunnet.

Les mer

Flere prosjekter | Helse/Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.