Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore). C.F. Møller

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Med sin raskt voksende og aldrende befolkning har Singapores nordlige region et sterkt økende behov for flere og styrkede helsesentre. Den nye Woodlands Integrated Healthcare Campus i Singapore dekker dette behov i form av et toppmoderne helsekompleks, som omfatter et nytt akuttsykehus, helsesenter og sykehjem planlagt på et 7,7 hektar stort område – i henhold til prinsipper om helsefremmende planlegging og arkitektur med integrasjon av park og grønne omgivelser. Hele campusen vil inneholde 1800 senger – 1400 til akuttinnleggelse og rehabilitering samt 400 senger til langtidspleie.
 Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore). C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Ministry of Health, Singapore

Adresse

Woodlands, Singapore

Omfang

268 000 m²

År

2014-2015, konkurranse

Ingeniør

AECOM

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med ONG&ONG

Landskap

C.F. Møller Architects

Forslaget tar utgangspunkt i ønsket om å skape et så helende og rekreasjonsrettet helsekompleks som mulig. Sett ovenifra har det vært fokus på å skape et visuelt samspill mellom det grønne arealet mot vest og det karakteristiske, bakkete landskapet som strekker seg inn på området mot sør. Området under det bakkete landskapet utnyttes til å etablere parkeringsarealer i en konstruksjon som avsluttes med en jordvoll – som danner utgangspunkt for et gjennomgående grønt parkstrøk, som samtidig beskytter mot støy fra de omkringliggende veianleggene. Det grønne strøket strekker seg hele veien gjennom sykehuset og bringer lys og grønne omgivelser inn i sykehusets midte. Samtidig sikrer det en imøtekommende og enkel måte å finne frem på, der forskjellige pasienter kommer direkte fra ankomsten og til de spesifikke funksjonsområdene.

Hele sykehuset er definert med en klar struktur bestående av fire overordnede brukerfellesskap. Hvert område har et gårdsrom skreddersydd til de vidt forskjellige brukerne og miljøene i hvert avsnitt – med vekt på individualisert bruk og tydelig eierskap.

Bærekraft og energieffektivitet er høyt prioritert, og det forventes at komplekset oppnår miljøstandarden BCA Green Mark Platinum.

Les mer

Flere prosjekter | Helse/Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.