Storstrøm Fengsel. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Storstrøm Fengsel

Storstrøm fengsel danner rammene for verdens mest humane og resosialiserende lukkede fengsel ved hjelp av en arkitektur som underbygger de innsattes mentale og fysiske trivsel, samtidig som det skal være en trygg og komfortabel arbeidsplass for de ansatte.
 Storstrøm Fengsel. C.F. Møller. Photo: Steen Poulsen Kriminalforsorgen
Fakta

Byggherre

Direktoratet for Kriminalforsorgen Anlægsenheden

Adresse

Gundslev, Danmark

Omfang

32 000 m²

År

2010-2017

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2010

Byggherrerådgiver

Alex Poulsen Arkitketer, NIRAS

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Marianne Levinsen Landskab

Andre samarbeidspartnere

CRECEA aggebo&henriksen

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2010

Ett av prosjektets største arkitektoniske utfordringer er å få det høysikrede fengselet, som har plass til ca. 250 innsatte, til å virke mindre institusjonelt.

Det overordnede arkitektoniske grepet er å skape en bebyggelse med samme skala og struktur som en mindre landsby med gater og plasser. Det blir en gjenkjennbar og variert romopplevelse som minimerer den institusjonelle opplevelsen av fengselet. Samtidig minner bystrukturen om de omkringliggende landsbyene slik at den passer naturlig i landskapet.

For å skape ytterligere variasjon er fasader og hustak kantet på forskjellige måter, og fasadematerialene varierer fra lys murstein til en kombinasjon av betong og galvanisert stål, alle bærekraftige materialer som eldes vakkert og krever minimalt med vedlikehold.

Cellene er samlet i boenheter som består av fire til syv celler, samlet rundt et sosialt fellesskap. Boenhetene har tilgang til oppholdsarealer og felleskjøkken, hvor de innsatte lager mat til seg selv. I oppholdsarealene brukes det farger på vegger og gulv som bryter med det institusjonelle uttrykket, og forskjellige steder i fengselet finnes det bygningsintegrert kunst og kunstverk laget spesielt for fengselet.

Dagslys er viktig for menneskers trivsel, og derfor har hver celle naturlig lys fra to vinduer, som også gir de innsatte utsikt til det omkringliggende landskapet og himmelen. Fysisk aktivitet er også viktig for de innsattes mentale og sosiale liv, og derfor finnes det mulighet for sport, spill og fysisk utfoldelse både innendørs og utendørs.

Les mer

Flere prosjekter | Omsorgsboliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.