Äldreboendet Aalholmhjemmet

 Äldreboendet Aalholmhjemmet. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Boligselskabet AKB

Adress

Valby, Denmark

Omfattning

3512 m2

År

2002-2003

Aalholmhjemmet uppfördes 1970 i två respektive tre våningar med ett rum för varje boende, samt servicefunktioner i källarvåningen. Byggnaden har varit starkt nedgången, med stora värmeförluster från fasader, tak och fönster samt omfattande fuktskador i källaren.

Efter om- och tillbyggnaden rymmer äldreboendet 24 tvårumslägenheter i den befintliga byggnaden och åtta tvårumslägenheter i en ny tillbyggnad. Allt som allt finns nu 32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

Den mest synliga förändringen är fasadernas nya utseende. De gamla fasaderna av kalkcementsten har dolts bakom en ny klimatskärm som ger byggnaden en låg energiförbrukning. Det band av fönster som en gång fanns har bytts ut mot åtskilda fönster med breda aluminiumfalsar som reflekterar in ljuset i rummen. Mot norr och öster har fasaderna målats faluröda, medan fasaderna mot söder och väster har fått en ljust grå nyans. Fasadernas rena och jämna färger skapar en vänlig och informell atmosfär.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

Skanska

Ingenjör

Crone & Koch Rådg. Ing.

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Energi och miljö

Dagsljus och solinsläpp

Passiv solvärme

Energifönster

Hållbar planering

Energirenovering

Sunt inomhusklimat

Referenser

  • 2007 l'habitat des personnes âgées, p. 161, 171, 191, 193, 197
  • 2006 Tegl #2, p. 10-13
  • 2002 C.F. Møller: Boligkvalitet - Boligdrømme, p. 34-35

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.