Fuglsang Sjö Centret

 Fuglsang Sjö Centret. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Uppdragsgivare

Herning Kommune

Adress

Herning, Denmark

Omfattning

11000 m², 112 lägenheter

År

2012-2014

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2012

Centret kommer att ligga intill Fuglsang Sjö. Den unika placeringen samt alla de gemensamma faciliteterna som ska finnas i området – t.ex. aktivitetslokaler, IT-lokal, verkstäder, frisör, butik, motionsrum och bibliotek – har gett inspiration till Staden vid Sjön, som projektet kallas.

Centret, med sammanlagt 112 bostäder, vetter mot sjön, och är format som en kam, med tänderna riktade mot vattnet. I de fyra kvarteren längs huvudgatan ryms dagcenter, träningsfaciliteter och aktiviteter av olika slag, liksom café och verkstäder. Trädgårdarna ligger mellan byggnaderna och erbjuder upplevelser som talar till sinnena; bland annat en örtträdgård och en hönsgård. Längst ned vid kajkanten avslutas det hela med en trappa som även fungerar som sittplats. Bostäderna klättrar i tre-fyra våningar ovanpå ”samhället ” och fungerar som små och intima enheter i grupper om två gånger åtta. De är anslutna till det övriga ”samhället” genom torgliknande rum på huvudgatan.

Med en transparent fasad blir landskapet överallt en del av bottenvåningarnas inre urbana rum, som med nischer, öppna platser och ”torg” ger utrymme för såväl den stora gemenskapen som för tvåsamheten – eller för eftertanke.

Möjligheten att sätta en personlig prägel på bostaden har haft hög prioritet. Exempelvis är alla lägenheter försedda med burspråk som de boende kan inreda som de själva vill. Burspråken bidrar till att ge dynamik och karaktär åt centrets ljust putsade fasader.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Kommunale Ejendomme, Herning Kommune

Entreprenör

JFP Jørgen Friis Poulsen A/S med P+P arkitekter som underkonsult

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Pris

  • 1:a pris i arkitekttävling. 2012

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Passiv solvärme

Energisnål byggnation

LED

Lågenergistandard (2015)

Referenser

  • 2013 Surmount, Style + Copy II, p. 330-335
  • 2012 Concept, #158 p. 30 - 33

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.