HEP-huset - äldrehus i lågenergiklass 2015. C.F. Møller. Photo: Alectia

HEP-huset - äldrehus i lågenergiklass 2015

HEP-huset i Stenløse är ett äldreboende med mycket låg energiförbrukning. Äldreboendet har lågenergiklass 1, vilket innebär att energiförbrukningen inte överstiger 30 kWh/m2/år. Det har man inte lyckats med tidigare i ett enplanshus av denna storlek i Danmark.
 HEP-huset - äldrehus i lågenergiklass 2015. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Egedal Kommune

Adress

Stenløse, Denmark

Omfattning

460 m2

År

2003-2010

Entreprenör

Thermo Logica

Ingenjör

Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Äldreboendet är uppbyggt runt ett stort gemensamt allrum med högt i tak. Runt omkring detta ligger kök, vinterträdgård, biljardrum, datorrum, toaletter, avfallsrum, teknikrum och administrativa funktioner.

Huset är konstruerat av sammansvetsade stålplattor, och därför fullständigt tätt. Byggnaden är dessutom väsentligt bättre isolerad än normalt, med bland annat energiriktiga fönster.

Även om huset är tätt, har det ett bra inomhusklimat. Luftväxlingen sker på mekanisk väg genom en värmeväxlare som ser till att frisk utomhusluft kommer in. Värmen i utluften överförs till inluften via värmeväxlaren. Det bidrar till att hålla energiförbrukningen på en låg nivå.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.