HEP-huset - äldrehus i lågenergiklass 2015

 HEP-huset - äldrehus i lågenergiklass 2015. C.F. Møller. Photo: Alectia

Uppdragsgivare

Egedal Kommune

Adress

Stenløse, Denmark

Omfattning

460 m2

År

2003-2010

HEP-huset i Stenløse är ett äldreboende med mycket låg energiförbrukning. Äldreboendet har lågenergiklass 1, vilket innebär att energiförbrukningen inte överstiger 30 kWh/m2/år. Det har man inte lyckats med tidigare i ett enplanshus av denna storlek i Danmark.

Äldreboendet är uppbyggt runt ett stort gemensamt allrum med högt i tak. Runt omkring detta ligger kök, vinterträdgård, biljardrum, datorrum, toaletter, avfallsrum, teknikrum och administrativa funktioner.

Huset är konstruerat av sammansvetsade stålplattor, och därför fullständigt tätt. Byggnaden är dessutom väsentligt bättre isolerad än normalt, med bland annat energiriktiga fönster.

Även om huset är tätt, har det ett bra inomhusklimat. Luftväxlingen sker på mekanisk väg genom en värmeväxlare som ser till att frisk utomhusluft kommer in. Värmen i utluften överförs till inluften via värmeväxlaren. Det bidrar till att hålla energiförbrukningen på en låg nivå.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

Thermo Logica

Ingenjör

Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Ventilation

Passiv solvärme

Energisnål byggnation

Energifönster

Hållbar planering

Sunt inomhusklimat

Lågenergistandard (2020)

Referenser

  • 2017 Senior Community Landscape; Ifeng Space media, p. 78-85
  • 2013 Creative Diagram In Architecture, p. 118
  • 2013 Senior Living Architecture, p. 244-249
  • 2011 Arkitektur #1 2011, 60-61
  • 2009 arkitekturM #5, p. 4
  • 2008 Global Danish Architecture #3, p. 18-21

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.