Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader. C.F. Møller. Photo: Roberto Di Trani

Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader

Arveset gård från 1849 är en historisk gård från tiden då större delen av Oslo fortfarande användes för lantbruk. Idag fungerar gårdsanläggningen som ett bostadscentrum för hemlösa och ingår i den samlade bevaringsplanen för en rad av Oslos historiska gårdar.
 Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader. C.F. Møller. Photo: Nils Petter Dale
Fakta

Uppdragsgivare

Oslo Kommune, Boligbygg Oslo KF

Producent

Moelven ByggModul AS

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

500 m²

År

2013-2015

Tävling

1:a pris i tävling. 2013

Entreprenör

Haandverkerne AS

Ingenjör

Boro Bygg AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling. 2013

Projektet går ut på att återskapa två av gårdens nu nedrivna byggnader – ladan och vagnskjulet – som del av bostadscentrumet.

I form, uttryck och storlek motsvarar de nya byggnaderna de ursprungliga, men det märks tydligt att de nu ska användas som bostäder.

Form, proportioner, material och färger har valts för att ge byggnaderna en robust och sammanhängande prägel.

Den utvändiga beklädnaden är en blandning av stående och liggande träpaneler av varierande bredd, målade i engelskt rött. Ladans plåttak är – liksom den övriga beklädnaden – en tydlig referens till byggnadens historia. Vagnskjulets takbeklädnad har skapats genom att återanvända det ursprungliga teglet.

Längs fasaden skänker de höga nya fönsterpartierna nytt liv, variation och ljus åt bostäderna. Sällskapsrummen i de nya bostäderna har solläge och en ljus och öppen planlösning. På grund av anläggningens användningsområde är alla lägenheter skapade med robust och stöldsäker inredning.

Projektet med Arveset gård har både samhällelig och social betydelse: Återskapandet av de båda byggnaderna tydliggör och förstärker Arveset gårds kulturhistoriska identitet, och den historiska gården får i sin nuvarande utformning en ny social betydelse i samhället.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.