Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader

 Arveset gård - återskap av två nedrivna byggnader. C.F. Møller. Photo: Roberto Di Trani

Uppdragsgivare

Oslo Kommune, Boligbygg Oslo KF

Producent

Moelven ByggModul AS

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

500 m²

År

2013-2015

Tävling

1:a pris i tävling. 2013

Arveset gård från 1849 är en historisk gård från tiden då större delen av Oslo fortfarande användes för lantbruk. Idag fungerar gårdsanläggningen som ett bostadscentrum för hemlösa och ingår i den samlade bevaringsplanen för en rad av Oslos historiska gårdar.

Projektet går ut på att återskapa två av gårdens nu nedrivna byggnader – ladan och vagnskjulet – som del av bostadscentrumet.

I form, uttryck och storlek motsvarar de nya byggnaderna de ursprungliga, men det märks tydligt att de nu ska användas som bostäder.

Form, proportioner, material och färger har valts för att ge byggnaderna en robust och sammanhängande prägel.

Den utvändiga beklädnaden är en blandning av stående och liggande träpaneler av varierande bredd, målade i engelskt rött. Ladans plåttak är – liksom den övriga beklädnaden – en tydlig referens till byggnadens historia. Vagnskjulets takbeklädnad har skapats genom att återanvända det ursprungliga teglet.

Längs fasaden skänker de höga nya fönsterpartierna nytt liv, variation och ljus åt bostäderna. Sällskapsrummen i de nya bostäderna har solläge och en ljus och öppen planlösning. På grund av anläggningens användningsområde är alla lägenheter skapade med robust och stöldsäker inredning.

Projektet med Arveset gård har både samhällelig och social betydelse: Återskapandet av de båda byggnaderna tydliggör och förstärker Arveset gårds kulturhistoriska identitet, och den historiska gården får i sin nuvarande utformning en ny social betydelse i samhället.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

Haandverkerne AS

Ingenjör

Boro Bygg AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Pris

  • 1:a pris i tävling. 2013

Energi och miljö

Jordvärmeanläggning

Prefabricerade element

Referenser

  • 2017 Arkitektur N #2, p. 64-75
  • 2016 Speech magazine #16, p.28-29

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.